START PROJEKTU SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK

START PROJEKTU SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK

Szanowni Pastwo,

mamy przyjemno zaprezentowa informacje o rozpoczciu realizacji dziaa midzynarodowego projektu, w którym Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk peni rol Partnera Wiodcego. Jest to kolejny projekt odpowiadajcy potrzebom i angaujcy nasze gminy czonkowskie, w tym: Gmin miasta Elblg, Gdynia, Dzierzgo, Iawa, Nowe Miasto Lubawskie oraz ma za zadanie wspiera ich zdolnoci dot. wspópracy midzynarodowej.

Projekt pod nazw SB YCGN „Midzynarodowego Sie wspópracy na rzecz modziey”, który zosta zatwierdzony przez Komitet Sterujcy Programu w listopadzie 2017 r.

W dniach 14 lutego – 16 lutego 2018 odbya si inauguracyjna Konferencja Startowa w Elblgu, poczon z obchodami 20-lecia Stowarzyszenia.

Celem ogólnym projektu jest zbudowanie sieci wspópracy partnerów regionu Poudniowego Batyku pod nazw wasn „Youth Core Groups” na rzecz/umoliwiajcej zwikszenie partycypacji obywatelskiej modych na lokalnym poziomie.

Program – Interreg Poudniowy Batyk

Okres trwania: 24 miesice – start 2018 – koniec 2020

Start projektu: 01.01.2018 r.

Zakoczenie: 30.12.2019 r.

Budet projektu: 565.642,00 EUR

Cele szczegóowe projektu:

  1. Zwikszenie wspópracy transgranicznej, wymiany dowiadcze i kompetencji partnerów na temat partycypacji obywatelskiej modych (uczenie si od siebie nawzajem i budowanie zdolnoci do wspópracy)
  2. Zwikszenie moliwoci i kompetencji jednostek samorzdu terytorialnego i ich przedstawicieli do prowadzenia dialogu obywatelskiego z modymi, a tym samym zwikszania partycypacji obywatelskich modych
  3. Upowszechnienie wniosków i dowiadcze projektu oraz wspólna analiza i refleksja na temat przyszoci partycypacji modych w obszarze Poudniowego Batyku.

Krótki opis:

Projekt angauje 8 partnerów i 6 stowarzyszonych partnerów z czterech pastw Poudniowego Batyku. Gówni partnerzy reprezentuj lokalne spoecznoci, midzynarodowe stowarzyszenie wspólnot, sektor akademicki i dwie fundacje wspópracujce z lokaln spoecznoci i wspierajce zaangaowanie modziey.

Ogólnym zamiarem projektu jest zwikszenie partycypacji modzieowej w procesie decyzyjnym na poziomie lokalnym i wzmocnienie zdolnoci lokalnych i regionalnych polityków z obszaru Poudniowego Batyku zajmujcych si polityk modzieow i zrównowaonym rozwojem. W trakcie trwania projektu planem jest stworzenie sieci transgranicznej ze wspólnymi wydarzeniami w zakresie budowania potencjau, opartymi na analizie i badaniach krajów partnerskich, które uczestniczyy w midzynarodowej kampanii o partycypacji.

To projekt:

Projekt ten jest rozwiniciem koncepcji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk wytworzonej podczas realizacji projektu seed money „LYC SB – Local Youth Councils in SB – An Effective Way to Promote Youth Participation”, który by realizowany od wrzenia 2016 do 31 stycznia 2017, w ramach którego zostay wypracowane wspólnie z partnerami z Fundacji Civis Polonus (Polska) oraz Public Establishment Samogitia Community Foundation (Litwa), w oparciu o przeprowadzone analizy i konsultacje, zaoe obecnej aplikacji odpowiadajcej potrzebom i wymaganiom partnerów midzynarodowych oraz gmin czonkowskich Stowarzyszenia.

Projekt odpowiada:

- osi tematycznej 5 Programu Interreg Poudniowy Batyk: Zwikszenie zdolnoci wspópracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Poudniowego Batyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

 - Celowi szczegóowemu 5.1 Poprawa zdolnoci wspópracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Poudniowego Batyku poprzez uczestnictwo w sieciach midzynarodowych.

Projekt zakada nastpujce czynnoci w 2018 roku

- Przygotowanie raportu opartego na analizach, badaniach jakociowych i ilociowych; dostosowanie kwestionariusza w celu poznania oczekiwa modziey, barier, narzdzi oraz zbadanie zasobów potrzebnych do poprawy sytuacji.

- Opracowanie zasad i standardów dla sieci transgranicznych instytucji dziajacych na rzecz modziey, przedstawienie przykadów procesów partycypacji, opisy przypadków oparte na dowiadczeniach kadej z gmin, utworzenie grupy modzieowej;

-Organizacja midzynarodowej konferencji, indywidualne konsultacje, grupy dyskusyjne, szkolenia, seminaria, przemówienia publiczne prowadzone przez modzie

-Zaprezentowanie dowiadcze zwizanych z partycypacj modziey w lokalnym zarzdzaniu; przygotowanie portfolio identyfikujcego modzie, materiay wideo, transgraniczna kampania reklamowa, portal internetowy.

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk