Erasmus+ Sport na rok 2018

Przypominamy o trwajcym konkursie projektów w ramach programu UE Erasmus+Sport. (z terminem naboru: 5 kwietnia 2018)  W ramach programu Erasmus + Sport o dofinansowanie ubiega si mog jednostki publiczne odpowiedzialne za sport, kluby sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje reprezentujce sportowców, sztaby szkoleniowe, wolontariuszy oraz organizacje promujce aktywno fizyczn, itp.

Erasmus+ Sport oferuje finansowanie w ramach trzech typów dziaa:

1.       Wspópraca partnerska na mniejsz skal – dotyczy budowania potencjau jednostek aktywnych w dziedzinie sportu i edukacji poprzez wymian dowiadcze, idei i metod stosowanych w rónych obszarach zwizanych z aktywnoci fizyczn; maksymalny grant 60 000 EUR, wymagana liczba partnerów zagranicznych – 3, wymagany wkad wasny na poziomie 20%;

W edycji programu Erasmus+ Sport 2018 wsparcie, w ramach niniejszego typu dziaa, udzielone zostanie okoo 110 projektom.

2.       Wspópraca partnerska – dotyczy innowacyjnych projektów na wiksz skal, których celem jest wspieranie dobrego zarzdzania w sporcie, promowanie kariery dwutorowej sportowców, walka z dopingiem i ustawianiem wyników wydarze sportowych, eliminacja nietolerancji, rasizmu i przemocy; maksymalny grant 400 000 EUR, wymagana liczba partnerów – 5, wymagany wkad wasny na poziomie 20%

W edycji programu Erasmus+ Sport 2018 wsparcie, w ramach niniejszego typu dziaa, udzielone zostanie okoo 84 projektom.

3.       Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – dotyczy wydarze sportowych o zasigu europejskim; maksymalny grant dla wydarze na redni skal wynosi 500 000 EUR, za na du skal od 1 do 2 mln EUR, przy czym dofinansowanie wydarze organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu zostao ograniczone do maksymalnej wysokoci 300 000 EUR; projektów z tego typu dziaa partnerstwo nie dotyczy (musz jednak zaangaowa w swoje dziaania przynajmniej 12 podmiotów z pastw beneficjentów programu), wymagany wkad wasny na poziomie 20%

W edycji 2018 programu Erasmus+ Sport wsparcie, w ramach niniejszego typu dziaa, udzielone zostanie okoo 14 projektom.

Warto zaznaczy, e przez minimaln liczb partnerów projektu rozumie si podmioty zarejestrowane w krajach beneficjentach programu, tj. w krajach UE oraz w Turcji, Macedonii, Lichtensteinie, Norwegii i na Islandii. Po spenieniu niniejszego kryterium projektodawca moe zaprosi do projektu podmioty z pozostaych pastw Europy i wiata. Wicej w najnowszej wersji przewodnika po programie Erasmus + (strona 21-22).

Tegorocznej edycji programu towarzysz kolejne uproszczenia formalne. Dokument budetowy jest przejrzysty, za pozycje w nim ujte traktowane ogólnie. Koszt podróy uczestników projektu ustalony zosta na zasadzie ryczatu, przy czym niewykorzystan cz mona dowolnie przenie na inne pozycje budetowe. Uproszczono równie zasady dotyczce wkadu wasnego projektodawcy. Do wniosku zaczy naley jedynie 3 dokumenty uzupeniajce – propozycj budet, deklaracj wnioskodawcy oraz opis projektu.

Termin naboru wniosków: 5 kwietnia 2018 roku, godz. 12:00

Inspiracji szuka mona w projektach, które otrzymay dofinansowanie w ubiegorocznej edycji programu.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk