Zaproszenie na drugie warsztaty green growth w Køge (Dania)

Zaproszenie na drugie warsztaty green growth w Køge (Dania)

Szanowni Pastwo,

w imieniu  Partnerów Projektu SBPIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk pragniemy serdecznie zaprosi Pastwa reprezentantów do bezpatnego uczestnictwa w czwartych warsztatach projektowych powiconych „zielonemu wzrostowi”, które odbd si  w dniach 29-31.01.2018 r. w Gminie Koge, Dania.

Cel warsztatów:

Warsztaty maj na celu przygotowanie lokalnych aktorów do bardziej aktywnego uczestnictwa w sieciach wspópracy midzynarodowej, zapewniajc im moliwo bezporednich kontaktów z partnerami z Danii i Szwecji.

Tematem czwartego warsztatu bdzie wspópraca w obszarze „zielonego” wzrostu, a w szczególnoci omówione zostan:

1) Mobilno

Co moe zosta zrobione przez gmin (nasz organizacje)? Zaangaowanie uniwersytetów, mieszkaców i analiza co moe zadziaa i zosta zastosowane w praktyce •Wszystkie rodki transportu; przemieszczanie si/ nie przemieszczanie si, np. praca w domu •Promocja „zielonej” mobilnoci, jakie rodzaje usug mog by zaoferowane? Handel detaliczny, produkty zwizane z parkowaniem (np.zintegrowany system biletów pocigowych, itd.) •Infrastruktura przystosowana do rowerów- jak promowa co co nie jest popularne( we wszystkich krajach) i tym samym zmieni sposób mylenia mieszkaców.•Rozwizania typu „parkuj i jed” oraz carpooling- jako promocja moliwoci „hop on/ hop off” dla podróujcych korzystajcych z aplikacji •Jazda samochodem przez kilka osób oraz dzielenie si rowerem •Analiza i testowanie

2) Zagospodarowanie odpadami

Kreowanie wiadomoci polityków i mieszkaców Wyzwania zwizane z brakujc w Polsce infrastruktur, tak jak partnerstwa publiczno- prywatne Zaangaowa w zagospodarowanie odpadami inne przedsibiorstwa ni tylko sektor MP, np. farmy, organizacja agroturystyczne, czy due przedsibiorstwa.

Gdzie pozostae produkty mog zosta wykorzystane w najlepszy sposób- kontrola i analiza. Stworzenie dostpnoci dla innych i pokazanie potencjau biznesowego. Np. stworzenie bazy danych bd platformy, na której bd umieszczane pozostae produkty dla rónych, lokalnych przedsibiorstw, jak mog uzyska do nich dostp, jakie s koszty, itd.

3) Strategiczne planowanie energetyczne

Kontrola, ocena i wdraanie: Jakie s moliwoci (lokalnie) i jaka jest potrzeba korzystania z rónych technologii?, Dokona rozeznania moliwych dziaa w celu redukcji emisji szkodliwych zanieczyszcze- oceni dziaania i ich potencjalny wpyw: Znale odpowiedni temat do pracy, np. czy znajduje si tam biomasa. Czy istniej moliwoci postawienia elektrowni wiatrowej bd paneli fotowoltaicznych? Opracowa narzdzie wspierajce proces decyzyjny- z uwzgldnieniem saboci, dobrych praktyk i wyzwa Tworzenie  metod mapowania do realizacji dziaa.

Warsztaty te s jednym z elementów cyklu midzynarodowych spotka prowadzcych do rozwoju umiejtnoci uczestników z rónych regionów – cznie 6 warsztatów.

Zadaniem uczestników bdzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysów w jaki sposób lokalne samorzdy (w tym przypadku – uczestniczce w pracach warsztatu) mog sprosta tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu moliwoci, jakie niesie midzynarodowa wspópraca za pomoc wsparcia  takich instrumentów jak Program Poudniowego Batyku.

Warsztaty te s jednym z elementów cyklu midzynarodowych spotka prowadzcych do rozwoju umiejtnoci uczestników z rónych regionów.

Uczestnicy zgodnie z programem wydarzenia bd zobowizani do uczestnictwa w wyej wymienionych warsztatach w jzyku angielskim (wymagany poziom komunikatywny)> Pracownicy Stowarzyszenia zapewnia wsparcie jezykowe podczas trwania caych warsztatów.

Wicej informacji o SBPIN znajduje si na stronie: www.sbpin.eu oraz

http://eurobalt.org.pl

www.facebook.com/stowarzyszenie.euroregion.baltyk/?ref=bookmarks

Dodatkowe informacje o wyjedzie zostan rozesane do zarejestrowanych uczestników na dwa tygodnie przed spotkaniem. Liczy si kolejno zgosze – liczba miejsc ograniczona!

Kogo szukamy? Poszukujemy obecnie – 8 reprezentantów Gmin czonkowskich - Liczy si kolejno zgosze

Zgoszenia naley kierowa do: paulina.lieder@euroregionbaltic.eu lub zuchowski@eurobalt.org.pl

Prosimy o wczeniejsze dokonanie rejestracji do dn. 20 grudnia 2017 r. poprzez odesanie zaczonego formularzu zgoszeniuowego i potwierdzenie telefonicznie pod nr telefonu +48 509 773 620.

Zapraszamy do udziau!

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk