CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation - drugie spotkanie

CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation - drugie spotkanie

W dniach 19-20 padziernika br. w Kajpedzie na Litwie w Parku Naukowo-Technologicznym w ramach projektu CTCC – Wspópraca PrzedsibiorstwTradycyjnych i Kreatywnych odbyo si drugie spotkanie partnerów projektu (lista instytucji poniej). 

 

Pierwszego dnia omawiano dziaania zwizane z zadaniami i obowizkami wynikajcymi z roli poszczególnych partnerów, omawiano m.in. sprawy finansowe projektu, raportowanie, obieg dokumentów, wymagania cice na partnerach, wewntrzn komunikacj. Byo to spotkanie robocze, które pozwolio na wyjanienie zawiych elementów na etapie wdraania pierwszych dziaa. Ponadto omówiono zadania zwizanie ze zbieraniem informacji dotyczcych tradycyjnych i kreatywnych firm z obszaru dziaania wszystkich partnerów.  Jest to istotny punkt caego projektu, który ma wyeliminowa trudne i problematyczne obszary wspópracy midzysektorowej firm tradycyjnych i kreatywnych. W tym celu zostan stworzone dwie ankiety z pytaniami. Pierwsza z nich bdzie dotyczya pozyskania informacji ogólnych o przedsibiorstwach w danych krajach, czym zajm si partnerzy projektu. Natomiast druga ankieta bdzie powicona pogbionym informacjom o MP, na które odpowiedzi udziel przedsibiorstwa biorce udzia w projekcie CTCC. Na podstawie zebranych informacji dokonany zostanie wybór firm z dwóch sektorów, dla których prowadzone bd warsztaty, szkolenia i konferencje. Pierwsze z dziaa zaplanowane s na stycze 2018 w Kalshamn, w Szwecji. Na to spotkanie wyjad przedstawiciele MP z obszaru naszego dziaania, tj. województwa pomorskiego i warmisko-mazurskiego, którzy bd mieli okazj odby spotkanie z jednostkami MP z terenu Szwecji, Danii, Polski, Litwy i Niemiec.

Podczas drugiego dnia w Kajpedzie odbya si wizyta studyjna w Centrum Kreatywnym „Pilies dirbtuves” - nowo otwartej placówce skupiajcej firmy z obszaru sektora kreatywnego. Wspiera ona dziaalno firm litewskich chccych zaistnie na rynku by rozpowszechnia produkty wykraczajce poza komercyjny charakter. W tym centrum znalazy swoje miejsce osoby zajmujce si m.in malarstwem, garncarstwem, renowacj mebli, czy szyciem odziey.  Centrum jest w fazie rozwoju i do wspópracy zaprosi wicej osób uprawiajcych wolne zawody.

Spotkanie w Kajpedzie zakoczono z deklaracj dalszej, intensywnej pracy na rzecz dziaa dla brany MP sektora tradycyjnego i kreatywnego.

Lista partnerów:

  1. Hochschule Wismar, University of Applied Sciences: Technology, Business and Design, Niemcy
  2. Season of Creativity e.V., Niemcy
  3. Public Institution Rietavas Tourism and Business Information Centre, Litwa
  4. Association Rietavas Women Employment Centre, Litwa
  5. Klaipeda Science and Technology Park, Litwa
  6. Media Dizajn, Szczecin
  7. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia
  8. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk, Elblg
  9. Blekinge Institute of Technology, Szwecja

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk