Zaproszenie na drugie warsztaty w Kristianstad

Zaproszenie na drugie warsztaty w Kristianstad

Szanowni Pastwo,

w imieniu  Partnerów Projektu SBPIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk pragniemy serdecznie zaprosi Pastwa reprezentantów do bezpatnego uczestnictwa w drugich warsztatach projektowych powiconych „Niebieskiemu wzrostowi”, które odbd si  w dniach 20-23.11.2017 r. w Krinova w Kristianstad, Szwecja

CEL: Warsztaty maj na celu przygotowanie lokalnych aktorów do bardziej aktywnego uczestnictwa w sieciach wspópracy midzynarodowej, zapewniajc im moliwo bezporednich kontaktów z partnerami z Danii i Szwecji.

TEMAT: Kontynuacja pracy w dziedzinie „niebieskiego” wzrostu, czyli problemów i wyzwa w zakresie wód, tych podziemnych, ródldowych oraz morskich.

W trakcie spotkania uczestnicy zapoznaj si z opracowanymi przez zewntrznego eksperta pomysami projektowymi stworzonymi przez uczestników pierwszego warsztatu, omówione zostan moliwe sposoby ich finansowania oraz dalsze etapy budowy projektu. W trakcie warsztatu bd miay miejsce praktyczne wizyty studyjne, które bd stanowiy inspiracje do kolejnych idei projektowych, a take prace warsztatowe nad nowymi pomysami, które bd stanowi odpowied na wspólne wzywania zidentyfikowane przez partnerów. Oprócz tego dla zainteresowanych przedstawicieli gmin moliwe bd indywidualne spotkania z wadzami gmin szwedzkich w celu nawizania wspópracy.

Uczestnicy bd mieli moliwo zapoznania si z dorobkiem poprzednich warsztatów oraz na ich podstawie wypracowa innowacyjne pomysy w jaki sposób lokalne samorzdy, jednostki i organizacje lokalne (w tym przypadku – uczestniczce w pracach warsztatu) mog sprosta wspólnym problemom przy wykorzystaniu moliwoci, jakie niesie midzynarodowa wspópraca przy wsparciu takich instrumentów jak Program Poudniowego Batyku.

Warsztaty te s jednym z elementów cyklu midzynarodowych spotka prowadzcych do rozwoju umiejtnoci uczestników z rónych regionów – cznie 6 warsztatów.

Warsztaty bd zawiera nastpujce treci:
- Zwikszenie lokalnych umiejtnoci w zakresie rozwoju zdolnoci projektowych, zdolnoci innowacyjnych i dialogu midzykulturowego;
- Przygotowanie uczestników do przeznaczenia zasobów na zwikszenie zaangaowania w sieciach transgranicznych i midzynarodowych;
- Dyskusja o dziedzictwie, wspólnej tosamoci i kulturze z uczestnikami w celu zwikszenia wiadomoci i zainteresowania nasz wspóln tosamoci;
- Omówienie, jak uczestnicy projektu i sie mog wpywa na decyzje i / lub polityki (regionalne, krajowe i unijne) majce wpyw na lokalne podmioty i ich rozwój.

Warsztaty bd miay form „from lunch to lunch”, a wic przewidywany pocztek spotkania w dn. 20.11.2017 w godzinach popoudniowych oraz zakoczenie w dn. 23.11.2017 do poudnia.

Wicej informacji o SBPIN znajduje si na stronie: www.sbpin.eu oraz http://eurobalt.org.pl
Dodatkowe informacje o wyjedzie (w tym szczegóowy plan wyjazdu, agenda spotkania, lista uczestników) zostan rozesane do zarejestrowanych uczestników na dwa tygodnie przed spotkaniem.

Kogo szukamy? Poszukujemy obecnie – 8 reprezentantów Gmin czonkowskich - Liczy si kolejno zgosze

Prosimy o wczeniejsze dokonanie rejestracji do dn. 16 padziernika 2017 r. poprzez odesanie zaczonego formularzu kontaktowego na adres mailowy: paulina.lieder@euroregionbaltic.eu lub zuchowski@eurobalt.org.pl i potwierdzenie telefonicznie pod nr telefonu +48 509 773 620.

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk