Zaproszenie na warsztaty- cieki odzysku i oszczdnoci energii na oczyszczalniach ciekw komunalnych dziki innowacjom

Zaproszenie na warsztaty- cieki odzysku i oszczdnoci energii na oczyszczalniach ciekw komunalnych dziki innowacjom

Szanowni Pastwo,

W imieniu Gdaskiej Fundacji Wody mamy zaszczyt zaprosi Pastwa do udziau w warsztatach dotyczcych odzysku i oszczdnoci energii na oczyszczalniach cieków komunalnych dziki innowacjom. Spotkanie odbdzie si 25.09.2017 r. w Craft Beer Central Hotel, ul. Podwale Grodzkie 4 w Gdasku.

Celem warsztatów jest przedstawienie moliwoci odzysku i oszczdnoci energii na oczyszczalniach cieków komunalnych ze szczególnym uwzgldnieniem procesów mechanicznego, chemicznego i biologicznego usuwania zanieczyszcze. Ponadto, w ramach dyskusji z uczestnikami, planowane jest zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb innowacyjnych oczyszczalni w zakresie poprawy efektywnoci energetycznej przez mniej energochonne procesy i technologie oraz energooszczdne urzdzenia.

Zaproszeni s wszyscy operatorzy oczyszczalni, przedstawiciele firm konsultingowych, projektanci, dostawcy technologii oraz inwestorzy.

Warsztaty pozwol uczestnikom na :

  • zrozumienie potencjalnych cieek oszczdnoci oraz czynników wpywajcych na potencjalne efekty oszczdnoci na oczyszczalni cieków,
  • okrelenie potrzeb innowacyjnych oraz zdefiniowaniu wymaga zgodnie z zapotrzebowaniem dla inwestycji w innowacyjne technologie tak aby byy one obarczone minimalnym ryzykiem technologicznym i inwestycyjnym,
  • okrelenie kluczowych parametrów, które determinuj innowacje energooszczdnych technologii oczyszczania cieków na potrzeby weryfikacji ETV tego typu rozwiza,
  • lepsze zdefiniowanie, wykazanie i wykorzystanie korzyci rodowiskowych technologii wodno-ciekowych w tym zalet z tytuu redukcji emisji wynikajcych z inwestycji w efektywno energetyczn i odnawialne róda energii,
  • obnienie kosztów finansowania projektów,
  • zachcenie do lepszej inynierii projektowej,
  • promowanie zwikszania efektywnoci wykorzystania zasobów i standardów rodowiskowych przez komunalnych i przemysowych operatorów oczyszczalni cieków.

 

Warsztaty s bezpatne, ponadto ograniczona liczba miejsc powoduje, e o udziale decyduje kolejno zgosze. Zgoszenia mona wysya do 14 wrzenia 2017 r. za pomoc zaczonego formularza zgoszeniowego na adres mailowy sekretariat@gfw.pl lub faksem - 58 741 81 50.

Projekt Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywnoci Energetycznej sektora wodno - ciekowego finansowany jest ze rodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Wspópracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04.

 

Program, formularz zgoszeniowy oraz informacje o projekcie znajduj si w zaczeniu.

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk