Samorzd przyjaznych energii- konkurs edycja 2017

Samorzd przyjaznych energii- konkurs edycja 2017

Zapraszamy do udziau w kolejnej edycji konkursu pn. SAMORZD PRZYJAZNYCH ENERGII, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przemysu i Rozdziau Energii Elektrycznej z siedzib w Poznaniu, zwane dalej w skrócie PTPiREE.

Jeeli Pastwa samorzd zrealizowa ciekaw inicjatyw z zakresu energetyki zapraszamy do zgoszenia projektu do konkursu. Na laureatów czeka pula nagród w wysokoci 90 tysicy zotych oraz tytuy „Samorzdu przyjaznego energii”. Ze zgoszonych inicjatyw firmy energetyczne wyróni 6 samorzdów z caej Polski.

 • Kto si moe zgosi?
  Kada jednostka samorzdu terytorialnego.
 • Jakie projekty bd brane pod uwag?
  W konkursie mog wzi udzia wszystkie samorzdy, które mog pochwali si projektami wspierajcymi stabilno dostaw energii elektrycznej, walk ze smogiem oraz rozwój elektromobilnoci.
 • Co bdzie oceniane?
  Przykady dobrej wspópracy samorzdów i firm energetycznych, zwikszajce niezawodno dostaw, efektywno energetyczn, przeciwdziaajcych powstawaniu smogu oraz rozwijajce sie punktów adowania samochodów elektrycznych.
 • Jak si zgosi?
  Przesyajc wypeniony formularz zgoszeniowy (zakadka: zgoszenie) na adres: Polskie Towarzystwo Przesyu i Rozdziau Energii Elektrycznej, ul. Woyska 22, 60-637 Pozna
 • Do kiedy mona przesya formularze?
  Na zgoszenia czekamy do 15 wrzenia 2017 r.
 • Czy za udzia trzeba zapaci?
  Nie. Udzia w konkursie jest cakowicie bezpatny i nie wie si z koniecznoci ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez samorzd.
 • Kiedy bd wrczone nagrody?
  Laureaci zaproszeni zostan na uroczyst gal, towarzyszc konferencji dla samorzdów w padzierniku 2017 r.
 1. Kady z laureatów Konkursu otrzymuje nagrod - grant inwestycyjny o wartoci 15.000,00 zotych.
 2. Grant zostanie wykorzystany na dalsze inwestycje na terenie danej gminy uzgodnione pomidzy laureatem i Organizatorem Konkursu w oparciu o potrzeby danej jednostki samorzdu terytorialnego.
 3. Realizacja uzgodnionego midzy laureatem i Organizatorem Konkursu sposobu wykorzystania grantu ley w kompetencji stosownych wadz zwyciskiej jednostki samorzdu terytorialnego.

 Dane szczegóowe

 1. Rozstrzygnicie Konkursu przez Kapitu Konkursu nastpi do dnia  15 padziernika 2017 r.
 2. Wyniki Konkursu zostan opublikowane do koca padziernika 2017 roku na stronach internetowych Organizatora: www.ptpiree.pl, www.konkurs.ptpiree.pl, na co uczestnicy wyraaj zgod biorc udzia w Konkursie.

Wicej informacj znajduje si na stronie konkursu:
http://konkurs.ptpiree.pl/o-konkursie

***

„Udzia w konkursie da nam szanse na pokazanie naszych dziaa w zakresie efektywnoci energetycznej i dowiadcze, które staramy si jak najlepiej wykorzysta. Zdecydowalimy si zgosi do konkursu projekty, które naszym zdaniem maj duy wpyw na promocj Gminy, ukazujc nasze dobre relacje z przedsibiorstwami energetycznymi dziaajcymi na naszym terenie.”
Robert Starzyski, wójt Gminy Sulików

„Nasz gmin doceniono za podejmowanie dziaa na rzecz poprawy niezawodnoci dostaw energii elektrycznej. Otrzymany grant przeznaczymy na wymian  lamp owietlenia ulicznego, nowoczesne oprawy z energooszczdnym ródem wiata typu LED oraz dalsze projekty w zakresie bezpieczestwa  dostaw energii.”
Wacaw Ligza, Burmistrz Bobowej.

„Cieszymy si, e dostrzeono nasze dziaania, które sprzyjaj nowoczesnym i ekologicznym inwestycjom. Dobrym przykadem jest modernizacja systemu ciepowniczego Rypina, polegajca m.in. na wykorzystaniu kogeneracji, która przyniosa szereg korzyci.”
Pawe Grzybowski, burmistrz Rypina

„Nagroda finansowa wspomoe przygotowania kolejnej parceli terenów pod inwestycje przemysowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lubartowie. Nagrod, jako czciowy wkad, wykorzystamy na ten cel.”
Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Padziernik 2023
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 1 2 3 4 5

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk