STG z dofinansowaniem z WFO

STG z dofinansowaniem z WFO

Szanowni Pastwo,
pragniemy poinformowa, i projekt pn. "Friendly House" stworzony przez pracowników Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk otrzyma dofiannsowanie w ramach Programu Dotacyjnego – Edukacja ekologiczna – Organizacja konkursów, seminariów, spotka ekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  rodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzib w Olsztynie.

 

W ramach konkursu zarzd Funduszu zdecydowa o przyznaniu rodków finansowych w kwocie 3 tys. z na wsparcie realizacji 1-dniowych warsztatów ekologicznych, których okres realiacji zaplanowano od 06-09-2017 do 28-09-2017. czny koszt dziaania 4.000 z.

Warsztaty skierowane bd do przedstawicieli Gmin Czonkowskich Stowarzyszenia z dwóch województw: warmisko-mazurskie oraz pomorskiego - udzia bezpatny!

Celem bezporednim zadania jest zwikszenie wiedzy wród interesariuszy w temacie wdraania systemów zarzdzania energi w/g normy ISO 50001 oraz wykorzystania ekologicznych technologii bazujcych na zmniejszeniu zanieczyszcze w budownictwie i efektywnego wykorzystania kruszyw odpadowych.

Warsztaty maj na celu równie zebranie informacji i dowiadcze z gmin czonkowskich, które zostan opracowane w formie raportu dotyczcego wyzwa i stanu obecnego w przedstawionej dziedzinie. Posuy on do celów realizacji przyszych dziaa projektowych oraz w powstania przyszej grupy zadaniowej ds. ochrony rodowiska przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk, skupiajcych specjalistów w w/w dziedzinie.

Wiecej szczegóów o wydarzeniu w krótce za porednictwem strony Stowarzyszenia, newslettera oraz korespondencji pracowników.

Zapraszamy do zapoznania sie z dostepnymi konkursami w ramach WFOiGW na stronie:

  www.wfosigw.olsztyn.pl

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk