Zaproszenie do udziau w drugich midzynarodowych warsztatach projektu SB PIN, 26-28.09.2017 r. w Koge, Dania

Zaproszenie do udziau w drugich midzynarodowych warsztatach projektu SB PIN,  26-28.09.2017 r. w Koge, Dania

Szanowni Pastwo,

w imieniu  Partnerów Projektu SBPIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk pragniemy serdecznie zaprosi Pastwa reprezentantów do bezpatnego uczestnictwa w drugich warsztatach projektowych powiconych „zielonemu wzrostowi”, które odbd si  w dniach 26-28.09.2017 r. w Gminie Koge, Dania.

Warsztaty maj na celu przygotowanie lokalnych aktorów do bardziej aktywnego uczestnictwa w sieciach wspópracy midzynarodowej, zapewniajc im moliwo bezporednich kontaktów z partnerami z Danii i Szwecji.

Tematem drugiego warsztatu bdzie wspópraca w obszarze „zielonego” wzrostu, a w szczególnoci omówione zostan:
- „Waste to resource” - problemy zwizane z pozyskiwaniem energii z odnawialnych róde energii, w tym nowoczesne metody recyklingu i sposoby odzyskiwania zasobów
- „Strategy Energy planning” – Strategiczne planowanie wykorzystania energii
- „Sustainable Urban Development” – Zrównowaone zagospodarowanie przestrzenne.

Status i wstpne informacje dotyczce pierwszego warsztatu o tematyce „green growth” zielonego wzrostu w Koge:
- Rozpoczcie 26.09 o 12:00, a zakoczenie 28.09 o 13:00
- Spotkanie bdzie zorganizowane przy udziale „Green House” w Koge
                    Wstpny Draft Warsztatów
Pierwszy dzie: ogólne prezentacje partnerów projektu oraz uczestników, bd elementy wykadu/ kursu powiconego rónicom kulturowym i historycznym w krajach Morza Batyckiego

Drugi dzie: praca grup tematycznych poczona z elementami wizyty studyjnej
•3 grupy po przynajmniej 6 osób kada (z 2 pastw)
•W kadej z grup zostanie przedstawiona prezentacja jak pracuje si w danym kraju w wybranej tematyce
•Na koniec zostan zaprezentowane prezentacje kadej z grup
•Pierwsze warsztaty bd przeprowadzone na zasadzie „burzy mózgów”

Ponadto uczestnicy dokonaj prezentacji swojej codziennej dziaalnoci, problemów oraz obszarów moliwej wspópracy oraz realizacji przyszych projektów w dziedzinie „green growth”. Zespó partnerski dokona prezentacji projektu oraz historii  dotyczca programu i obszaru Poudniowego Batyku
Wszelkie wydarzenia bd filmowane i uwiecznione we wspólnej relacji filmowej
Planowani uczestnicy: 8-9 uczestników z Skane Nordost, 1-3 osoby z Krinovy, 10 uczestników z Nestved oraz 9 osób ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk

Zadaniem uczestników bdzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysów w jaki sposób lokalne samorzdy (w tym przypadku – uczestniczce w pracach warsztatu) mog sprosta tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu moliwoci, jakie niesie midzynarodowa wspópraca przy wsparciu takich instrumentów jak Program Poudniowego Batyku.
Warsztaty te s jednym z elementów cyklu midzynarodowych spotka prowadzcych do rozwoju umiejtnoci uczestników z rónych regionów. Uczestnicy zgodnie z programem wydarzenia bd zobowizani do uczestnictwa w jednej z trzech grup warsztatowych w jzyku angielskim.
Pierwsza grupa- recykling i ponowne wykorzystanie zasobów
Druga grupa-  strategiczne planowanie energetyczne
Trzecia grupa- zrównowaone planowanie przestrzenne

Warsztaty bd zawiera nastpujce treci:
- Zwikszenie lokalnych umiejtnoci w zakresie rozwoju zdolnoci projektowych, zdolnoci innowacyjnych i dialogu midzykulturowego;
- Przygotowanie uczestników do przeznaczenia zasobów na zwikszenie zaangaowania w sieciach transgranicznych i midzynarodowych;
- Dyskusja o dziedzictwie, wspólnej tosamoci i kulturze z uczestnikami w celu zwikszenia wiadomoci i zainteresowania nasz wspóln tosamoci;
- Omówienie, jak uczestnicy projektu i sie mog wpywa na decyzje i / lub polityki (regionalne, krajowe i unijne) majce wpyw na lokalne podmioty i ich rozwój.

Wicej informacji o SBPIN znajduje si na stronie: www.sbpin.eu oraz http://eurobalt.org.pl
Dodatkowe informacje o wyjedzie zostan rozesane do zarejestrowanych uczestników na dwa tygodnie przed spotkaniem. Liczy si kolejno zgosze – liczba miejsc ograniczona!
Prosimy o wczeniejsze dokonanie rejestracji do dn. 9 czerwca 2017 r. poprzez odesanie zaczonego formularzu kontaktowego i potwierdzenie telefonicznie pod nr telefonu +48 509 773 620.
Zapraszamy do udziau!

Doczone pliki:


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk