STG - „Liderzy Batyku – Energia Modej Europy” - zaproszenie do udziau w projekcie

 STG - „Liderzy Batyku – Energia Modej Europy” - zaproszenie do udziau w projekcie

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk (STG) przy wsparciu Staego Midzynarodowego Sekretariatu Euroregiou Batyk (SMS ERB) dziaajcy przy STG zapraszaj przedstawicieli rad modzieowych Gmin Województwa Warmisko-Mazurskiego do wzicia udziau w projekcie Liderzy Batyku – Energi Modej Europy (LB-EME) w okresie od maja do wrzenia 2017.

Zadaniem projektu LB-EME jest zwikszenie dostpu do wiedzy na temat wspópracy midzynarodowej regionu Morza Batyckiego, poprzez uczestnictwo piciu modych osób w Forum Strategii Batyckiej oraz promocj wydarzenia wród czonków (Liderów Spoecznych) rad modzieowych Gmin Województwa Warmisko-Mazurskiego w okresie od kwietnia do wrzenia 2017.

Uczestnicy bd brali udzia w nastpujcych wydarzeniach:

  1. Konferencja modzieowa w Elblgu odbdzie si w maju 2017 roku dla 20 przedstawicieli rad modzieowych w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Batyk.
    Tematem szkolenia bdzie Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Batyckiego, budowa poczucia tosamoci regionalnej, stworzenie i poszerzanie wizi, rozprzestrzenianie wiedzy i dowiadcze z dziaa transgranicznych. Podniesienie umiejtnoci komunikowania si w rodowisku midzynarodowym oraz wykorzystanie znajomoci jzyka angielskiego, rozwój umiejtnoci interpersonalnych. Rozwój Polityki Modzieowej.
  2. Udzia 5 przedstawicieli Rad Modzieowych we wspólnym posiedzeniu Zarzdu STG i Prezydium ERB w Elblgu zaplanowanym w dniach 22-23.05.17 – prezentacja projektu i jego polskich uczestników wród decydentów wadz samorzdowych z gmin czonkowskich Stowarzyszenia oraz Midzynarodowego Prezydium Euroregionu Batyk.
  3. Bezpatny Udzia w konferencji modzieowej w Berlinie dla 5 osób przedstawicieli Rad Modzieowych w czerwcu 2017. Tematem konferencji bdzie rozwój dialogu midzykulturowego oraz wzajemnego zrozumienia, poszanowania i poznanie warunków, wyzwa z jakimi musz si mierzy modzi ludzie w krajach Morza Batyckiego
  4. Bezpatny udzia w dorocznym FORUM SUERMB w Berlinie dla 5 przedstawicieli Rad Modzieowych w czerwcu 2017 roku. Tematem seminarium tematycznego na FORUM bdzie rozwój Strategii Polityki Modzieowej dla obszaru Morza Batyckiego. Wypracowanie konkretnych narzdzi do zaangaowania modych ludzi z lokalnych rodowisk w dziaaniu na rzecz regionów.
  5. Bezpatny udzia w seminarium modzieowym podczas Forum SUERMB i konferencji modzieowej ERB, UBC i BSSSC  w Berlinie dla 5 osób w czerwcu 2017. Tematem seminarium i konferencji bdzie praktyczne wykorzystanie nabytych umiejtnoci i wiedzy, rozszerzenie kontaktów i powstanie sieci wspópracy wród modziey.
  6. Udzia w spotkaniu podsumowujcym w Elblgu wrzesie 2017 roku dla 20 uczestników Rad Modzieowych. Podzielenie si zdobyt wiedz na tematy poruszane podczas wczeniejszych wydarze w Elblgu i Berlinie oraz przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej. Zaplanowanie dalszych dziaa w zwizku z moliwoci przygotowania wspólnego projektu strategicznego w ramach Programu Erasmus+.
  7. Udzia w realizacji filmu dokumentalnego promujcego dziaania projektowe w tym zwaszcza udzia w Forum SUERMB, seminarium i konferencji w Berlinie w dniach 12-14.06.2017

Przyjmowanie zgosze, weryfikacja ich zgodnie z zaczonym regulaminem uczestnictwa. Kryterium wyboru uczestników bdzie zamieszkanie w województwie warmisko- mazurskim, wykazanie aktywnoci spoecznej, dobra znajomo jzyka angielskiego.

Regulamin uczestnictwa  dostpny na stronie: www.eurobalt.org.pl

W przypadku dodatowych pyta prosimy o kontakt z pracoiwnikiem Stowarzyszenia - pod numerem telfonu: +48 881 060 535

W zaczeniu:

1. ZAPROSZENIE
2. REGULAMIN UCZESTNICTWA

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk