Zaproszenie do udziau w midzynarodowych warsztatach projektu SB PIN, 18-20.04.2017 r. w Krinova w Kristianstad, Szwecja

Zaproszenie do udziau w midzynarodowych warsztatach projektu SB PIN, 18-20.04.2017 r. w Krinova w Kristianstad, Szwecja

Szanowni Pastwo,

w imieniu  Partnerów Projektu SBPIN - South Baltic Public Innovators Network STHB.05.01.00-SE-0039/16 realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk w partnerstwie z organizacjami ze Szwecji i Danii w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Interreg Poudniowy Batyk pragniemy serdecznie zaprosi Pastwa reprezentantów do bezpatnego uczestnictwa w pierwszych warsztatach projektowych powiconych „Niebieskiemu wzrostowi”, które odbd si  w dniach 18-20.04.2017 r. w Krinova w Kristianstad, Szwecja

Warsztaty maj na celu przygotowanie lokalnych aktorów do bardziej aktywnego uczestnictwa w sieciach wspópracy midzynarodowej, zapewniajc im moliwo bezporednich kontaktów z partnerami z Danii i Szwecji.

Tematem pierwszego szkolenia/warsztatu bdzie wspópraca w obszarze „niebieskiego” wzrostu, a w szczególnoci problem szeroko rozumianej jakoci wody, problem zwizany z zabezpieczeniem dostaw i jakoci wody pitnej dla mieszkaców oraz zagadnieniom zwizanym z ochron jakoci wód ródldowym rzek i jezior oraz wybrzey. Zadaniem uczestników bdzie wypracowanie wspólnych, innowacyjnych pomysów w jaki sposób lokalne samorzdy (w tym przypadku – uczestniczce w pracach warsztatu) mog sprosta tego typu wyzwaniom przy wykorzystaniu moliwoci, jakie niesie midzynarodowa wspópraca przy wsparciu takich instrumentów jak Program Poudniowego Batyku.

Warsztaty te s jednym z elementów cyklu midzynarodowych spotka prowadzcych do rozwoju umiejtnoci uczestników z rónych regionów – cznie 6 warsztatów. Uczestnicy zgodnie z programem wydarzenia bd zobowizani do przygotowania krótkiej 5-10 minutowej prezentacji w jzyku angielskim.

Warsztaty bd zawiera nastpujce treci:
- Zwikszenie lokalnych umiejtnoci w zakresie rozwoju zdolnosci projektowych, zdolnoci innowacyjnych i dialogu midzykulturowego;
- Przygotowanie uczestników do przeznaczenia zasobów na zwikszenie zaangaowania w sieciach transgranicznych i miedzynarodowych;
- Dyskusja o dziedzictwie, wspólnej tosamoci i kulturze z uczestnikami w celu zwikszenia wiadomoci i zainteresowania nasz wspóln tosamoci;
- Omówienie, jak uczestnicy projektu i sie mog wpywa na decyzje i / lub polityki (regionalne, krajowe i unijne) majce wpyw na lokalne podmioty i ich rozwój.

Wicej informacji o SBPIN znajduje si na stronie: www.sbpin.eu oraz http://eurobalt.org.pl

Dodatkowe informacje o wyjedzie zostan rozesane do zarejestrowanych uczestników na dwa tygodnie przed spotkaniem. Liczy si kolejno zgosze – liczba miejsc ograniczona!

Prosimy o wczeniejsze dokonanie rejestracji do dn. 7 kwietnia 2017 r. poprzez odesanie zaczonego formularzu kontaktowego i potwierdzenie telefonicznie pod nr telefonu +48 509 773 620.

Zapraszamy do udziau!

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk