STG - Grupa zadaniowa ds. Wody przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk - II spotkanie 13.03.2017r.

STG - Grupa zadaniowa ds. Wody przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk - II spotkanie 13.03.2017r.

Z przyjemnoci zapraszamy w dniu 13 marca 2017 r. od 9:30  do 16:00 w Gdasku (wyjazd z Elblga lub spotkanie wg preferowanego wariantu bezporednio w Gdasku), na  Drugie Spotkanie Grupy Roboczej ds. wody utworzonej przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk powicone szeroko rozumianym sprawom wodno-kanalizacyjnym oraz rodowiska wodnego w regionach Województwa Warmisko-mazurskiego oraz Pomorskiego, a take wspólnym problemom i wyzwaniom w dziedzinie wód wystpujcym w obszarze Basenu Morza Batyckiego.

Do udziau w spotkaniu zapraszamy obecnych czonków grupy, przedstawicieli zarzdów gospodarki wodnej, dyrekcji ochrony rodowiska, inspektorów ochrony rodowiska, zarzdów melioracji wodnych, urzdów marszakowskich, przedstawicieli jednostek samorzdu terytorialnego, reprezentantów przedsibiorstw wodno-kanalizacyjnych, organizacji pozarzdowych, rodowisk akademickich z rejony dwóch województw (w zaczeniu lista zaproszonych goci)

W trakcie spotkania zaprezentowane zostan:

- dane o obecnym skadzie czonkowskim grupy, dotychczasowych kierunkach dziaania i planach projektowych

- informacje o wizycie i udziale reprezentantów grupy w obradach midzynarodowej grupy Euroregionu Batyk w  Water Core Group  w Kalmarze i wynikajce z tego ustalenia;

- utworzony zostanie wspólny Plan pracy i kolejnych spotka oraz dziaa na rok 2017, w tym priorytety tematyczne, podnoszenia kwalifikacji merytorycznych, aplikacji projektowych;

- przedyskutowane zostan midzy uczestnikami biece potrzeby i wyzwania oraz wspólne moliwoci ich rozwizywania w tym poszukiwania potencjalnych róde finansowania ze rodków zagranicznych i krajowych;

- omówione zostan okrelone konkursy z 2016 roku i 2017 r. w ramach których przedstawiciele Grupy Wodnej mog wzi udzia, w tym zostan przypomniane projekty w jakie weszo do tej pory Stowarzyszenie (projekt SUWMAB, SB PIN, Friendly House),

- ukazanie co  Grupa Wodna moe w projektach robi – seminaria tematyczne, wyjazdy zapoznawcze z potencjalnymi partnerami, wymiana dowiadcze z obszaru wodno-kanalizacyjnego, wetlandy… itp

- przedyskutowane zostan potencjalne propozycje szkole branowych i warsztatów czy konferencji, które moglibymy wspólnie zorganizowa;

Dziki uprzejmoci Gdaskiej Infrastruktury Wodocigowo-Kanalizacyjnej tym razem obrady te poczone bd z wizyt studyjn na obiektach hydrotechnicznych i technologicznych zwizanych z oczyszczaniem cieków, odzyskiem energii i spalaniem osadów GIWK w Gdasku (Wicej szczegóów w programie wydarzenia).

W zaczeniu robocza wersja programu spotkania w Gdasku - w planie oprócz II spotkania grupy roboczej przewidziano wizytacje w obiektach zarówno SUW Zakoniczyn oraz w oczyszczalni Wschód wraz z ITPO czyli spalarni osadów z oczyszczalni. Szczególnie zapraszamy do udziau w zwiedzaniu dwóch ostatnich obiektów, gdy  moe by to dla wielu z Pastwa okazja by zobaczy takie obiekty od strony eksploatacji i podejrze proces.

Prosimy o wskazanie w przesanym Pastwu zaczniku 3, w której czci wydarzenia chc Pastwo wzi udzia,  swoich danych oraz rodka transportu, który Pastwo preferuj.

W przypadku wyraenia przez Pastwa chci w skorzystaniu zorganizowanego transportu – zagwarantowany bdzie dla Pastwa transport na trasie Elblg-Gdask-Elblg (z przed Ratusza Staromiejskiego w Elblgu – godz. 8.00) i na caej trasie wizyty studyjnej.

Rejestracja na spotkanie poprzez przesanie wypenionych ankiet – zacznik 3 odbywa si drog elektroniczn pod adresem: sekel@eurobalt.org.pl luz zuchowski@eurobalt.org.pl

Mona dokona jej równie telefonicznie pod numerami:

55 611 20 00 – Sekretariat Stowarzyszenia lub 509 773 620 – Koordynator wydarzenia – Marcin uchowski lub 58 326 67 25 – Reprezentant GIWK - Aneta Pierzcha-Tolak

Zapraszamy do udziau!

W zaczeniu:

ZAPROSZENIE na spotkanie poczone z wizyt studyjn

Za. 1 - Program wizyty studyjnej

Za. 2 – Dodatkowe Informacje dot. wizytowanych obiektów

Za. 3 – Formularz z danymi uczestnika oraz preferowanym transporcie

Za. 4 – Lista zaproszonych organizacji i instytucji

Za. 5 – Opisy projektów SUWMAB, SB PIN, Friendly House

Za. 6 –Informacje o grupie wodnej Euroregionu Batyk – Water Core Group (WCG) – ang.

Za. 7 – Podrcznik zielona oczyszczalnia – ze wzgldu na rozmiar – 20 Mb dostpny przez link we transfer - https://we.tl/pZd7ApMMX9

Za. 8 – Notatka z pierwszego spotkania grupy Wodnej przy Stowarzyszeniu

Za. 9 - Dodatkowe informacje o Grupie Wodnej

Doczone pliki:

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk