STG - Poszukiwani partnerzy zainteresowani dziaaniami inwestycyjnymi wdroeniem (czyli projektowaniem i budow) systemw uzdatniania wody

STG - Poszukiwani partnerzy zainteresowani dziaaniami inwestycyjnymi wdroeniem (czyli projektowaniem i budow) systemw uzdatniania wody

Szanowni Pastwo,

w zwiazku z nawizaniem wspólpracy midzy naszym Stowarzyszeniem a Liderem projektu SUWMAB - poszukiwani s partnerzy z naszych gmin czonkowskich do realizacji dziaa pilotazowych o charakterze inwestycyjnym zwizanych z  wdroeniem (czyli projektowaniem i budow) systemów uzdatniania wody - oczyszczalni demonstracyjnych z zastosowaniem systemów hydrofitowych. Prosimy o zapoznanie sie z ponisz informacj i zapraszamy do skorzystanie z oferty w niej zawartej i konkakt z przedstawicielami Stowarzyszenia.

Dziaania pilotaowe o charakterze inwestycyjnym s mozliwe s w ramach projektu SUWMAB- Sustainable communal waste - water management in the Baltic Sea (Zrównowaona gospodarka ciekami komunalnymi w Morzu Batyckim), ktego liderem jest Politechnika Gdaska i przewiduj utworzenie na terenie miasta/gminy  obiektu uytecznoci publicznej (do 50 RLM lub 10.000 RLM), z moliwoci póniejszego zwiedzania wybudowanej oczyszczalni.

Prosimy o zapoznanie sie z ide projektu i warunkami realizacji dziaa pilotaowych

LIDER PROJEKTU: Politechnika Gdaska (GUT) Polska

ROLA STG – PARTNER

BENEFICJENCI po stronie STG: wszystkie gminy czonkowskie STG, oczyszczalnie pilotaowe – 2 gminy STG

INNI PARTNERZY Z: Polski - Pomorski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFO), Szwecji - Uniwersytet Halmstad (HH), Uniwersytet Oulu of Applied Sciences (OU), Finlandi- Fiski Instytut Ochrony rodowiska (SYKE), Uniwersytet w Tartu (UT), Estoni -Fundusz Estoski for Nature (ELF) z Danii - Uniwersytet w Aarhus (AU)

CELE PROJEKTU: Jednym z kluczowych zada w ramach projektu bdzie wdroenie (czyli projektowanie i budowa) systemów uzdatniania w ramach dziaa pilotaowych we wszystkich regionach uczestnictwa w projekcie odpowiednich do kadego konkretnego problemu/ lokalizacji.

Projektowane, budowane, eksploatowane i oceniane bd oczyszczalnie demonstracyjne z zastosowaniem systemów hydrofitowych. Ponadto SUWMAB opracuje metodologi oceny stanu i wydajnoci oczyszczalni i przetestuje j na skonstruowanych urzdzeniach demonstracyjnych. Lokalni partnerzy projektu zapewni grunt i zajm si realizacj inwestycji. Podczas gdy materiay, takie jak roliny i materiay budowlane wetlandów (np. media filtracyjne, wkady, rurocigi) zostan zakupione przez partnerów projektu, sama instalacja musi zosta zlecona profesjonalnym firmom zewntrznym, poniewa zwizane s z tym wyspecjalizowane prace. Okresowe prace konserwatorskie musza by przeprowadzona przez samych uytkowników kocowych - pod nadzorem akademickich partnerów projektu (na przykad w ramach kursów dla studentów/doktorantów) oraz w oparciu o wytyczne wytworzone w ramach projektu. Bdzie to miao dodatkowy efekt edukacyjny w stosunku do grup docelowych, zwaywszy i przewidziane s miejscowe szkolenia dla maych i rednich przedsibiorstw, które zostan zamieszczone na stronach pilotaowych.

Efekty Projektu: Baza danych i map istniejcych rozwiza dla budowanych wetlandów, Podnoszenie wiadomoci dot. wydarzenia, takich jak warsztaty, szkolenia i seminaria, 8 Dziaa pilotaowych (zmodernizowane lub nowe oczyszczalnie cieków stosujce wetlandy w swoim podejciu), Aktualizacja i utworzenie nowych gminnych planów gospodarki ciekowej oraz wytycznych do nich

Czas trwania projektu: 36 miesicy

Dane szczegóowe obiektu, które musza byc uwzglednione przy planowaniu inwestycji

Charakterystyka obiektu

1. Obiekt uytecznoci publicznej (do 50 RLM), zlokalizowany na terenie gminy z moliwoci póniejszego zwiedzania wybudowanej oczyszczalni.

2. Oczyszczalnia cieków, która ma problemy z dotrzymaniem wartoci ste azotu lub innych parametrów jakoci cieków w odpywie i jest zainteresowana budow 3 stopnia doczyszczania  cieków , obiekt o wielkoci do 10 000 RLM

Teren musi nalee do gminy (do partnera projektu)

Musi by zagwarantowane utrzymanie efektów projektu przez kilka lat po zakoczeniu jego realizacji, w tym dostp dla zwiedzajcych i moliwo kontynuowania bada

Charakterystyka miejsca

Dla obu obiektów:

  • miejsce lokalizacji musi by nasonecznione
  • zabezpieczone przed moliwoci dostania si tam osób niepowoanych.
  • Brak duych drzew w pobliu (korzenie)
  • Dobry dojazd

Jeli nie ma moliwoci, aby oczyszczone cieki odpyway np. przez rów melioracyjny, to trzeba bdzie zaprojektowa system, za pomoc którego cieki bd infiltrowa do gruntu. W takim przypadku musiaby by grunt przepuszczalny. Jeli infiltracja do gruntu, to trzeba zachowa minimaln odlego od zwierciada wód gruntowych, wic bardziej korzystne jest odprowadzenie cieków oczyszczonych do rowu melioracyjnego

Ad 1 naley przyj 4m2powierzchi na mieszkaca zatem dla 50 RLM bdzie to powierzchnia ok. 200 m2netto czyli bez dróg komunikacyjnych i ogrodzenia to trzeba doliczy

Ad 2 naley przyj 1m2powierzchi na mieszkaca równie netto (jak wyej)

Jeeli dysponuj PAstwo lokalizacja o podobnych parametrach prosimy o niezwoczny kontakt z stowarzyszeniem

po numerem 55 611 20 00 lub adresem e-mail zuchowski@eurobalt.org.pl

Wiecej informacji o projekcie oraz dane dotyczce obiektu w zaaczeniu.

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk