STG - Poszukiwani partnerzy w projekcie dot. przebudowy lub rozbudowy maych przystani lub portw

STG - Poszukiwani partnerzy w projekcie dot. przebudowy lub rozbudowy maych przystani lub portw

Szanowna Pastwo,

Zwracamy si do Pastwa w zwizku z zapytaniem skierowanym do Stowarzyszenia dot. poszukiwania przyszych partnerów i ich uczestnictwa w idei projektu, który jest tworzony i bdzie zoony w ramach programu rodków Europejskich a zwizany jest z przebudow lub rozbudow maych przystaniu lub portów.

Zwracamy sie do wszystkich zainteresowanych ide modernizacji lub przebudowy portu lub przystani z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiza, tak by mogy osign status Bkitnej Flagi o zapoznanie sie z przedstawionymi informacjami i zachecamy do skorzystania z ofert w niej zawartej.

Do Stowarzyszenia zwrócia si przedstawicielka Instytutu Morskiego w Gdasku, Pani Grayna Dembska, która poszukuje gmin/miasta/organizacji/instytucji zaineresowanych przyszymi dziaaniami projektowymi w przedstawionej powyej tematyce. Jest to jednostka wspópracujca z Staym Midzynarodowym Sekretariatem Euroregionu Batyk w trakcie prac zwizanych z przygotowaniem projektu Liquid Energy, który zostanie zoony w obecnym konkursie, tj. do 16 grudnia 2016.

Obecnie razem z Litwinami Lead Partner - Klaipeda University Open Access Centre for Marine Research oraz PP Smiltynes Yachtclub, ( którzy niedawno  zwrócili si do nich w tej sprawie) przygotowuj  may projekt dotyczcy modernizacji maych portów i przystani pod ktem uzyskania niebieskiej flagi. Bdzie on skadany do Poudniowego Batyku w ramach osi priorytetowej 2.
Celem dziaa jest po przeprowadzeniu bada, opartych na dobrych, midzynarodowych praktykach dot. ochrony wybrzea z poszanowaniem obszarów chronionych, w celu tworzenia innowacyjnych, przyjaznych rodowisku i nie majcych podobnych analogicznych dziaa technicznych na Litwie, które wpyn na popraw komunikacji midzy regionami Kajpedy i Smiltynė, zwikszajc moliwoci odwiedzania i korzystania z tych obiektów przez mieszkaców i odwiedzajcych oraz przyczyniajc si do dodatkowej moliwoci rozwinicia dziaalnoci przedsibiorstw na Smiltynes i Neringa ze wzgldu na uatwienia komunikacyjne.

Twórcy projektu myla równie o przeprowadzeniu  w podobnym zakresie prac w jakim porcie lub przystani w Polsce. Dlatego zwracamy si z tym do Pastwa o rozwaenie uczestnictwa w projekcie jeli myl Pastwo o przygotowaniu swojego portu lub przystani do uzyskania statusu Bkitnej Flagi

Moe Pastwo maj podobne plany zwizane z przebudow lub rozbudow swojej przystani lub portu, lub s w stanie wskaza osoby z którymi mona kontaktowa si w tej sprawie?

Poniewa termin skadania wniosków jest bardzo krótki - 16.12.2016, prosimy o szybk odpowied do twórców projektu.

W sprawie wszelkich szczegóów prosz o kontakt bezporednio z Pani:
dr Grayna Dembska
Kierownik Zakadu Ochrony rodowiska
Instytut Morski w Gdasku
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdask

tel. 58 58 598, fax. 58 58 599
e-mail Grazyna.Dembska@im.gda.pl

Instytut Morski w Gdasku jest jednostk badawczo-rozwojow nadzorowan przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej. Przez ponad pidziesit lat Instytut zosta cile zwizany z gospodark morsk. Instytut prowadzi prace badawcze, projekty naukowe i wdroeniowe, analizy i oceny. Instytut oferuje konsultacje i usugi w zakresie: morskiej gospodarki transportowej, modernizacji i zarzdzania portami morskimi; morsk hydrotechnik, oceanografi operacyjn; Monitorowaniem zapobiegania zagroeniom poudniowego Batyku; gospodark wodn i inynieri morsk; ksztatowaniem i ochron natury; ekologi morsk; zarzdzaniem obszarami przybrzenymi; ustanowieniem baz danych i monitorowaniem zjawisk cigych; nowe technologiami i gospodark elektroniczna.

W zaczniku przedstawiono krótki opis tego, co planuj zrobi Litwini - opis w jzyku angieslkim


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk