Rekrutacja nowych przedstawicieli Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego do Rady Modzieowej Euroregionu Batyk

Rekrutacja nowych przedstawicieli Wojewdztwa Warmisko-Mazurskiego do Rady Modzieowej Euroregionu Batyk

Szanowni Pastwo

korzystajac z okazji zbliajacych sie warsztatów- Partycypacja Modych - warsztaty dla wadz, opiekunów i czonków Modzieowych Rad Miast i Gmin, w imieniu Pana ukasza Bielewskiego, Dyrektora Departamentu Wspópracy Midzynarodowej Urzdu Marszakowskiego Województwa Warmisko-Mazurskiego, zwracam si do Pastwa  uprzejm prob o przekazanie zainteresowanym osobom zaczonego ogoszenia o rekrutacji nowych przedstawicieli Województwa Warmisko-Mazurskiego do Rady Modzieowej Euroregionu Batyk. Wiecej szczegóów w zaaczeniu.

Rada Modzieowa jest jednym z organów Euroregionu Batyk, a jej rol jest zapewnienie uwzgldniania gosu modziey w codziennej dziaalnoci Euroregionu. Kady region czonkowski wyznacza swojego przedstawiciela do Rady, moe równie wyznaczy jego zastpc. Czonkowie Rady uczestnicz w posiedzeniach Prezydium Euroregionu Batyk oraz odbywaj swoje spotkania przy okazji tych posiedze. Oprócz tego komunikuj si ze sob na co dzie za pomoc internetu.

Grup docelow s aktywne osoby w wieku 18 – 30 lat o bardzo dobrej znajomoci jzyka angielskiego i zainteresowane wspóprac midzynarodow. Kandydat bdzie musia nadesa yciorys i list motywacyjny w jzyku angielskim oraz podpisan zgod na przetwarzanie danych osobowych do Departamentu Wspópracy Midzynarodowej (wzór w zaczeniu). Na tej podstawie wybrane osoby zostan zaproszone na rozmow przed komisj konkursow. Z najlepszym kandydatem zostanie podpisane porozumienie o wykonywanie wiadcze na zasadach wolontariatu. Komisja moe równie zarekomendowa wyznaczenie jego zastpcy, z którym take zostanie podpisane stosowne porozumienie.

Osoby zainteresowane powinny przesya swoje zgoszenia na adres mailowy: piotr.zwolak@warmia.mazury.pl w terminie do 15 grudnia 2016 r. podajc nastpujce dane: imi i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. Mile widziane bd informacje na temat ukoczonych szkó i uczelni bd trwajcych obecnie studiów, aktywnoci spoecznej oraz dowiadczenia zawodowego w przypadku osób pracujcych.

Dzikujc z góry za udzielon pomoc, pozostaj

Z powaaniem,

Piotr Zwolak

Gówny specjalista

Departament Wspópracy Midzynarodowej


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2023
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk