Poszukiwani Partnerzy do Projektu SOUTH BALTIC MANORS

Poszukiwani Partnerzy do Projektu SOUTH BALTIC MANORS

Szanowni Pastwo,

W imieniu naszego Stowarzyszenia oraz na prob lead partnera projektu prosimy o zapoznanie si z ponisz informacj dot. moliwoci partnerstwa w projekcieSOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area – DWORY POUDNIOWEGO BTYKU - Waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na obszarze Poudniowego Batyku"

Na prob lidera projektu (lead partnera - Polska Unia Aktywnej Mobilnoci z Gdaska)  zwracamy si do Pastwa z zapytaniem o moliwo uczestnictwa wybranych podmiotów w projekcie.

Poszukiwani s partnerzy ze wszystkich krajów obszaru Poudniowego Batyku (DE, PL, LT, SE, DK, RU). Ma to na celu zebra i poczy historie i dowiadczenia wokó istniejcych dworów.

Projekt SOUTH BALTIC MANOR (Paace i Dwory Poudniowego Batyku) dy do poprawy procesu waloryzacji dworów i paaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Poudniowego Batyku.

Cel ten ma zosta osignity w nastpujcy sposób:

 • Przetwarzanie wspólnego dziedzictwa kulturalnego dworów i paaców dla promocji turystyki;
 • Opracowywanie innowacyjnych koncepcji wykorzystywania (uytkowania) dworów i paaców;
 • Tworzenie powiza z turystycznym zapleczem i wdraanie dziaa przeduajcych sezon turystyczny:
 • Wspólne opracowywanie i marketing produktów turystyki wicej si z dworami i paacami:

Poszukiwane s gownie organizacje do :

 • Prowadzenia bada naukowych i do tworzenia produktów turystycznych, na przykad
  - NGO / stowarzyszenia zajmujce si waloryzacj i ochron dziedzictwa kulturowego,
  wadze zajmujce si ochron i zarzdzaniem obiektami dziedzictwa kulturowego
  - uniwersytety / instytuty badawcze z dowiadczeniem w ochronie Historii (w tym historii sztuki
  - muzea (muzea sztuki, muzea etnograficzne, historyczne muzea etc.)
 • Za opracowanie i wdroenie innowacyjnych koncepcji uytkowania, na przykad
  - NGO / stowarzyszenia zajmujce si waloryzacj i ochron dziedzictwa kulturowego
  - wadze zajmujce si ochron i zarzdzaniem obiektów dziedzictwa kulturowego
  - waciciele budynków (zwaszcza wadze publiczne)
 • Za opracowanie i wdroenie rodków promocji turystyki, np
  - lokalne i regionalne stowarzyszenia turystyczne
  - wadze lokalne i regionalne / dziay turystycznych
  - organizacje pozarzdowe zajmujce si wsi i aktywnym wypoczynkiem (na przykad rower lub motocykl stowarzyszenia)

Uwaga: Jedynie organizacje non-profit mog by kwalifikowanymi partnerami projektu. Jednak podmioty prywatne (np waciciele budynku) mog uczestniczy w charakterze partnerów stowarzyszonych.

CZAS TRWANIA PROJEKTU, BUDET I WSPÓFINANSOWANIE PRZEZ UE
Program finansowania: Interreg Program Poudniowy Batyk,
Priorytet 2.1 Zrównowaona turystyka
Planowany czas trwania projektu: ok. 3 lata (maj 2017 - kwiecie 2020)
Cakowity budet projektu: ok. 1.000.000 - 1.500.000 EUR
Budet dla kadego partnera: ok. 50.000 – 300.000 EUR
EFRR stawki wspófinansowania: 85% (partnerzy z DE, PL, LT) / 75% (DK, SE)
Wkad 15-20 % budetu kadego partnera moe zosta zarezerwowany na realizacj dziaa dotyczcych zaspokojenia wspólnych potrzeb i zainteresowa (np. ogólna koordynacja projektu, koordynacja dziaalnoci, PR, wspólne badania etc.).

W przypadku wyraenia chci udziau w projekcie przelemy dodatkowe informacje.

Wszelkie zapytania i zgoszenia prosz kierowa do koordynatora projektu:
Rafa Glazik
Polish Union of Active Mobility
ul. Jana Heweliusza 29, 80-861 Gdask
rafal.glazik@mobilnosc.org
+48 695 624 634

zachcamy pastwa do skorzystania z oferty w niej zawartej i kontakt z twórcami projektu.

Szczególnie zachcamy do udziau partnerów z Warmii i Mazur. Mamy wietne dziedzictwo w tym zakresie i jeli projekt zostaby zatwierdzony, mógby troch rozwin ofert turystyczn w regionie, zwaywszy i, South Baltic Manors dy do poprawy waloryzacji dworów i dworków dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na obszarze Poudniowego Batyku przez szereg narzdzi i dziaa, takich jak koncepcje przetrwania, rozwój powizanych usug turystycznych i produktów, a take strategie marketingowe.

Z powaaniem

Stowarzyszenie gmin RP Euroregion Batyk

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk