Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk – dziaania projektowe – Friendly House i SUWMAB

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk – dziaania projektowe – Friendly House i SUWMAB

Z przyjemnoci informujemy, i Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk doczyo do partnerstwa w dwóch kolejnych projektach, które bd skadane w konkursach Programów Intereg South Baltic i Interreg Baltic Sea Region – Friendly House oraz SUWMAB. Obydwa projekty przewiduj inwestycje pilotaowe w dziedzinie zielonego jak i niebeiskiego wzrostu.

  • 24.10.2016 - podpisanie partnerstwa w projekcie seed money facility Intereg South Baltic pod nazw “Friendly house - cross border network of energy-efficient demonstration buildings” (Przyjazny Dom – Transgraniczna sie energooszczdnych budynków demonstracyjnych)

Projekt opiera si obecnie na wspópracy midzy dwoma krajami (partnerzy z Niemiec i Polski) z regionu Poudniowego Batyku, jednak przy wykorzystaniu rodków projektu seed money, twórcy projektu bd dy do rozszerzenia wspópracy na co najmniej trzy kraje, ze szczególnym uwzgldnieniem partnerów ze Szwecji i Danii.

Przyszy projekt stanowicy rozwiniecie Friedly House bdzie oparty na trzech etapach, do których podstawowy dostp zostanie zapewniony podczas opracowywania w trakcie fazy przygotowawczej wspófinansowanej z Funduszu Kapitau Pocztkowego. Podczas pierwszego etapu projektowania i budowy zostan opracowane dokumenty uwzgldniajce wybrane innowacje technologiczne i dowiadczenie partnerów midzynarodowych. Drugim etapem jest stworzenie transgranicznych budynków demonstracyjnych. Budowa tych obiektów bdzie przeprowadzona w formie praktycznych warsztatów, (z moliwoci fotografowania/filmowania) oraz udokumentowane w pracach projektowych. Zgromadzone dane zostan udostpnione w Internecie umoliwiajc biec analiz przez kadr akademick , architektów, projektantów, wykonawców i innych zainteresowanych stron. Ten etap zostanie zamknity poprzez wydanie podrcznika dla nowoczesnego budownictwa ekologicznego zawierajcego elementy projektowe i opisy uywane w technologii uytej podczas konstrukcji budynków demonstracyjnych oraz zdjciach filmach itp.

  • Koniec padziernika 2016 r – wczenie do partnerstwa w projekcie SUWMAB  -Sustainable communal waste-water management in the Baltic Sea (Zrównowaona gospodarka ciekami komunalnymi w Morzu Batyckim)

Jednym z kluczowych zada w ramach projektu bdzie wdroenie (czyli projektowanie i budowa) systemów uzdatniania w ramach dziaa pilotaowych we wszystkich regionach uczestnictwa w projekcie odpowiednich do kadego konkretnego problemu/ lokalizacji.

Projektowane, budowane, eksploatowane i oceniane bd oczyszczalnie demonstracyjne z zastosowaniem systemów hydrofitowych. Ponadto SUWMAB opracuje metodologi oceny stanu i wydajnoci oczyszczalni i przetestuje j na skonstruowanych urzdzeniach demonstracyjnych. Lokalni partnerzy projektu zapewni grunt i zajm si realizacj inwestycji. Podczas gdy materiay, takie jak roliny i materiay budowlane wetlandów (np. media filtracyjne, wkady, rurocigi) zostan zakupione przez partnerów projektu, sama instalacja musi zosta zlecona profesjonalnym firmom zewntrznym, poniewa zwizane s z tym wyspecjalizowane prace.Okresowe prace konserwatorskie musza by przeprowadzona przez samych uytkowników kocowych - pod nadzorem akademickich partnerów projektu (na przykad w ramach kursów dla studentów/doktorantów) oraz w oparciu o wytyczne wytworzone w ramach projektu. Bdzie to miao dodatkowy efekt edukacyjny w stosunku do grup docelowych, zwaywszy i przewidziane s miejscowe szkolenia dla maych i rednich przedsibiorstw, które zostan zamieszczone na stronach pilotaowych.

Wicej informacji o projektach w zaczeniu

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk