Bezpatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawcw i zwizkw zawodowych

Bezpatne wizyty w krajach UE dla przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawcw i zwizkw zawodowych

Szanowni Pastwo, dziki wspópracy z Elblskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych mamy zaszczyt zaprosi przedstawicieli NGO i JST oraz organizacji pracodawców i zwizków zawodowych na bezpatne wizyty w krajach UE. Rekrutacja uczestników w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. Wiecej informacji w zaczeniu. Zachcamy do udziau.

Elblskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych (Elblg) wraz z Sieci Wspierania Organizacji Pozarzdowych SPLOT (Warszawa), Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych (Wrocaw), Orodkiem Wspierania Organizacji Pozarzdowych (Biaystok) oraz partnerami zagranicznymi: European Youth4Media Network e.V. (Niemcy), Consorzio Solidarieta Oscar Romero (Wochy), Associazione YEPP Italia (Wochy), Media TerraNea (Grecja) realizuj projekt pn. „Polityki publiczne europejskiej jakoci”.

Celem projektu jest zwikszenie kompetencji oraz jakoci i efektywnoci dziaania 560 pracowników/czek instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub wdraanie polityk publicznych na szczeblu lokalnym w zakresie: wspópracy administracji z NGO, wsparcia przedsibiorczoci spoecznej lub prowadzenia konsultacji spoecznych.

W ramach projektu organizujemy bezpatne r. 5 dniowe wyjazdy zagraniczne (nabór w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.) Osoby, które wezm udzia w projekcie, podnios swoje kompetencje poprzez udzia w Indywidualnej Mobilnoci Ponadnarodowej i odbyciu jednej z moliwych form wsparcia tj. wizyty studyjnej, mini stau lub job shadowing u jednego z partnerów zagranicznych.

Uczestnicy/ czki dziki udziaowi w projekcie bd mieli/y moliwo pozna nowe metody i techniki pracy, wymieni si dowiadczeniami z innymi osobami pracujcymi w podobnym obszarze w jednym
z krajów UE.

Do udziau w projekcie zapraszamy przedstawicieli/ki :

- organizacji pozarzdowych,
- jednostek samorzdu terytorialnego (w tym: jednostki organizacyjne lub komunalne osoby prawne)
- oraz organizacji pracodawców/ zwizków zawodowych.

Dziaania realizujemy na terenie caego kraju, a rekrutacja w poszczególnych województwach prowadzona jest poprzez biura partnerów regionalnych:

- Elblskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych prowadzi rekrutacj uczestników/ czek z obszaru województw: warmisko – mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie

- Biuro Sieci SPLOT z siedzib w Warszawie - prowadzi rekrutacj uczestników/czek z obszaru województw: ódzkie, mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie

- Orodek Wspierania Organizacji Pozarzdowych z siedzib w Biaymstoku prowadzi rekrutacj uczestników/ czek z obszaru województw:lubelskie, podlaskie, witokrzyskie, maopolskie

- Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych z siedzib we Wrocawiu prowadzi rekrutacj uczestników/ czek z obszaru województw:dolnolskie, lubuskie, opolskie, lskie.

Wszelkie szczegóy dotyczcewarunków udziau w projekcie znajduj si w regulaminie rekrutacji. Osoby zainteresowane udziaem w projekcie powinny wypeni kwestionariusz zgoszeniowy do projektu i przekaza go (osobicie lub listownie) do waciwego ze wzgldu na województwo biura projektu wraz z wymaganymi dokumentami w terminie okrelonym w Harmonogramie rekrutacji (obowizuje data wpywu dokumentów).Dokumenty wraz zacznikami dostpne s na stronie:

http://www.eswip.pl/projekty/16,polityki-publiczne-europejskiej-jakosci

Projekt jest wspófinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, O Priorytetowa IV „Innowacje spoeczne i wspópraca ponadnarodowa”, Dziaanie 4.2 „Programy mobilnoci ponadnarodowej”. Czas realizacji zadania od 01.03.2016 roku do 31.08.2017 roku.

w Zaaczeniu:

- Harmonogram rekrutacji do projektu
- Regulamin Rekrutacji
- Formularz Rekrutacyjny
- Ulotka promocyjna projektu

Dodtokowe informacje ( w tym: Wzór zgody kierownika Instytucji Wysyajcej na wyjazd, Wzór raportu z realizacji projektu uczestnika do uzyskania w Sekretariacie Stowarzyszenia pod adresem:

- sekel@eurobalt.org.pl lub zuchowski@eurobalt.org.pl

lub pod numerem telefonu 55 611 20 00 lub 641 28 55

Serdecznie zapraszamy do udziau!

Doczone pliki:

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk