Zaproszenie na seminarium „Krajowe uwarunkowanie bezpieczestwa dostaw wody” 21-23.09.2016 Rumia

Zaproszenie na seminarium „Krajowe uwarunkowanie bezpieczestwa dostaw wody” 21-23.09.2016 Rumia

Szanowni Pastwo, kontynuujc prace zwizane z planami utworzenia wród naszych gmin czonkowskich Grupy zadaniowej ds. Wody oraz realizacj zada zwizanych z tematem zwikszenia aktywnoci wród zainteresowanych problematyk w dziedzinie wód i ich ochrony poddajemy Pastwu do rozwaenia moliwo uczestnictwa w seminariumKrajowe uwarunkowanie bezpieczestwa dostaw wody”, które odbdzie si  21-23 wrzenia 2016 w Rumii organizowanym przez Gdask Fundacj Wody.

Udzia w szkoleniu jest odpatny. Wicej informacji na stronach fundacji - http://gfw.pl/  W zaczeniu program seminarium, informacje organizacyjne oraz karta zgoszeniowa na szkolenie)

W ramach szkolenia poruszone zostan tematy:

 1. Zarzdzanie bezpieczestwem wody – systemy bezpieczestwa dostaw wody w przedsibiorstwach wodno-kanalizacyjnych
 2. Zadania i sposób dziaania organów PIS w nadzorowaniu zagroe zwizanych z woda przeznaczon do spoycia przez ludzi
 3. Zakres odpowiedzialnoci gmin i innych jednostek samorzdowych, przedsibiorstw wodno-kanalizacyjnych i pozostaych podmiotów ujmujcych i dostarczajcych wod w kontekcie zaopatrzenia w wod i zdrowia publicznego
 4. Nadzór nad maymi wodocigami w Niemczech:
  – ramy prawne
  – wymagania dla maych systemów zaopatrzenia w wod w zalenoci od ich wielkoci
 5. Protokó w sprawie wody i zdrowia:
  – mae systemy zaopatrzenia w wod jako obszar priorytetowy dla Regionu Europejskiego
  – zbiór narzdzi i dobrych praktyk dla decydentów w zakresie maych systemów zaopatrzenia w  wod
  – wyniki przegldu maych systemów zaopatrzenia w wod w Regionie Europejskim
 6. Obowizki PWiK i innych podmiotów ujmujcych i dostarczajcych lub wykorzystujcych wod (do celów publicznych lub zwizanych z produkcj i obrotem ywnoci) wynikajce z rozporzdzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r.
 7. Regulacje prawne zwizane z zaopatrzeniem w wod w kontekcie oceny zagroe zalecanej przez Wytyczne WHO i Komisj Europejsk
 8. Zagroenia zwizane z obecnoci substancji promieniotwórczych w wodzie- dyrektywa EURATOM i jej implementacja do polskiego prawa
 9. Zagroenie chorobami wodopochodnymi w krajach o wysokim stopniu rozwoju
 10. Wpyw rozwiza technicznych, technologicznych, organizacyjnych i eksploatacyjnych na jako wody i zagroenia zdrowotne
 11. Ocena zagroe i zarzdzanie niezawodnoci, bezpieczestwem i ryzykiem w PWIK
 12. Metodyka skutecznego wdraania PBW – studium przypadku
 13. Nowoczesne metody zarzdzania systemem dostaw wody pitnej od ujcia po instalacje wewntrzne

MIEJSCE REALIZACJI SEMINARIUM

Seminarium odbdzie si w Rumi w Hotelu FALKO (B. Chrobrego 1, Rumia k. Gdyni, 058 671-04-54).

ZGOSZENIE UCZESTNICTWA

Wypenion Kart Zgoszenia naley odesa faksem (583055430, 587418150) lub e-mailem (paulina.s@gfw.pl). Istnieje moliwo dokonania rezerwacji miejsca na seminarium i póniejszego dosania wypenionej Karty Zgoszenia.

Organizatorzy prosz o przesanie zgoszenia lub dokonanie rezerwacji do dnia 2 wrzenia 2016.

KWALIFIKACJA I POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

O przyjciu na list decyduje kolejno Pastwa zgosze. Osoby zgoszone, na ok. tydzie przed rozpoczciem seminarium, otrzymuj potwierdzenia uczestnictwa (faksem lub mailem)

ZAKWATEROWANIE I WYYWIENIE

Organizator zapewnia obiady i przerwy kawowe podczas seminarium. Uczestnicy, którzy wypeni cz Karty Zgoszenia dotyczc rezerwacji noclegów, zakwaterowani zostan w Hotelu FALKO w Rumi. Z uwagi na ograniczon ilo pokoi 1-osobowych o rezerwacji w nich miejsca decyduje kolejno zgosze. Rozliczenia kosztów noclegów rezerwowanych przez GFW uczestnicy dokonuj z Gdask Fundacj Wody.

KOSZT

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 950z netto/os. dla zgoszonych przed 22 sierpnia oraz 1100,00 z netto/os. dla zgoszonych po 22 sierpnia i obejmuje obiady, przerwy kawowe, materiay szkoleniowe. W przypadku korzystania z noclegów i kolacji rezerwowanych za porednictwem GFW opata za noclegi jest doliczana do wartoci faktury za szkolenie.

Opiekun szkolenia:

Paulina Szwaj (paulina.s@gfw.pl , tel. 58 305 54 30, kom. 605 207 187


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk