STG - Grupa zadaniowa ds. Wody przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk

STG - Grupa zadaniowa ds. Wody przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk

Czonkowie Stowarzyszenia, zapraszamy do wspópracy wadze samorzdowe oraz podmioty zainteresowane z terenów miast i gmin czonkowskich STG do udziau i wspópracy w ramach powstajcej przy Stowarzyszeniu Gmin RP Euroregion Batyk grupie zadaniowej ds. Wody. Udzia w grupie bezpatny - wystarczy pisemne potwierdzenie uczestnictwa. Planowana inauguracja prac grupy – wspólne seminarium w II poowie wrzenia. Wicej informacji w zaczeniu.

Szanowni Pastwo,

Zachcamy  do uczestnictwa  przedstawicieli wadz samorzdowych (zarówno pracowników) jak i instytucji z terenów gmin czonkowskich zaangaowanych  w sprawy dotyczce dziaalnoci ochrony wód i rozwoju zasobów wodnych.

Wzorujc si na dziaaniach Grupy ds. Wody ERB kontynuujemy realizacj zada zwizanych z tematem zwikszenia aktywnoci wród naszych gmin czonkowskich w dziedzinie wód i ich ochrony. W zwizku z tym poddajemy Pastwu do rozwaenia propozycj  uczestnictwa w podobnej grupie, która powstaby na jesieni tego roku w ramach Stowarzyszenia.

Wci czekamy na pisemne zgoszenia uczestnictwa podmiotów chccych podj dziaania dugoterminowe w ramach powstajcej grupy. Dalsze funkcjonowanie grupy oraz jej kierunki dziaa s uzalenione od aktywnoci naszych gmin i woli wspóudziau poszczególnych podmiotów w pracach. Ju nawizana zostaa wspópraca z GIWK, które penioby rol eksperta (std zaproszenie na ich konferencj powicon systemom hydrofitowym).

W przypadku udziau w grupie nie istniej ograniczenia formalne ani merytoryczne– nie chcielibymy by prace powstaej grupy byy ograniczone tylko do przedstawicieli samorzdu – zaley nam na szerszym partnerstwie i wspópracy z podmiotami faktycznie na co dzie mierzcymi si w swojej pracy zawodowej problematyk zwizan z obszarem aktywnoci wodnej. Zaley nam szczególnie na wspópracy dugoterminowej z tymi podmiotami.

Udzia w takiej grupie jest bezpatny – warunek czonkostwo samorzdu w Stowarzyszeniu. Koszty zwizane z komunikacj, koordynacja dziaa przedstawicieli, obsuga merytoryczna i finansowa powstaych wspólnych projektów finansowane byyby z zasobów Stowarzyszenia (np. organizacja prac grupy, wewntrzna komunikacja, porednictwo lidera grupy i jego udzia w pracach midzynarodowej grupy ds. wody przy ERB– obecnie Stowarzyszenie nie posiada aktualnie staego cznika i przedstawiciela w pracach tej grupy) oraz z udziaem samorzdów (np. organizacja konferencji w danej jednostce, wizyt studyjnych przedstawicieli, koszty transportu przedstawicieli i ich udziau w midzynarodowych targach, konferencjach, przejazd przedstawicieli na posiedzenia grupy – planujemy by odbywayby si regularnie – prawdopodobnie w Elblgu lub siedzibie lidera grupy – temat do wspólnego ustalenia).

Najbliszym celem Stowarzyszenia jest zorganizowanie (prawdopodobnie we wrzeniu – druga poowa) – w oparciu o wytypowanych przedstawicieli samorzdów, organizacji z miast i gmin najbardziej zainteresowanych tematyk oraz przedstawicieli instytucji  - ogólnego spotkania w Elblgu – Siedzibie Stowarzyszenia (I spotkanie przedstawicieli grupy). Podczas którego ustalono by dalsze kierunki i formy wspópracy, wybrano by lidera grupy, oraz omówiono gówne obszary pastwa zainteresowania. W zamyle Stowarzyszenia grupa ta wzorujc si na dowiadczeniach midzynarodowych podobnej grupy Euroregionu Batyk ma dziaa i skupia aktywne podmioty oraz prowadzi wymian dowiadcze, kontaktów oraz prowadzi do konkretnych rozwiza, tworzy propozycje wspólnych projektów rozwizujcych problemy pojawiajce w szerszym gronie podmiotów, oraz bezporednio dziki informacjom uzyskanym przez  przedstawiciela i lidera grupy oraz Stowarzyszenie bra udzia w ksztatowaniu polityk, planów  dalszych dziaa caego Euroregionu. Poprzez dziaania lokalne powstajcej grupy zwizane z powysz tematyk i jej umidzynarodowienie pragniemy przyczyni si do rozwizania konkretnych problemów i wyj naprzeciw Pastwa oczekiwaniom w tym wzgldzie. Dlatego te zapraszam do udziau i promocji wród wszystkich moliwych podmiotów z terenu Pastwa samorzdu i nie tylko do wspótworzenia tej grupy. Mile widziane przesanie do STG potwierdzenie uczestnictwa z wskazaniem osób oraz ich danych kontaktowych, co uatwioby przysz komunikacj.

Przypominam jednoczenie o moliwoci uczestnictwa w dwóch konferencjach powiconych omawianemu tematyce:

- Konferencja – ‘BE SMART, THINK BLUE’ 19-20 wrzenia 2016, Gdask, wicej informacji pod linkiem:

http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/352/konferencja--8216be-smart-think-blue8217-19-20-wrzesnia-2016-gdansk-

- Forum dyskusyjne dot. oczyszczania cieków za pomoc systemów hydrofitowych – Gdask, 8 wrzenia 2016 r, wicej informacji pod linkiem:
http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/351/zaproszenie-na-forum-dyskusyjne-dot-oczyszczania-sciekow-za-pomoca-systemow-hydrofitowych--gdansk-8-wrzesnia-2016-r

jestemy do Pastwa dyspozycji i w razie dalszych pyta prosimy o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia pod adresem:

sekel@eurobalt.org.pl lub zuchowski@eurobalt.org.pl

lub pod numerem telefonu  55 611 20 00 lub 55 611 20 04

Wicej informacji o planach utworzenia grupy i wspópracy z GIWK pod linkiem:

http://eurobalt.org.pl/aktualnosci/345/stg-plany-dotyczace-projektow-wodnych-i-mozliwosci-wspolnych-prac-pozaprojektowych


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk