Zatwierdzenie projektw kapitau pocztkowego Programu Poudniowego Batyku

Zatwierdzenie projektw kapitau pocztkowego Programu Poudniowego Batyku

Szanowni Pastwo,

mamy zaszczyt ogosi i zakoczy si pierwszy nabór projektów kapitau pocztkowego – seed money facility (mechanizmu pozwalajcego wspófinansowa przygotowanie projektów, które przyczyni si do realizacji celów Strategii UE dla Programu Interreg Poudniowego Batyku), do finansowania zostao wybranych 19 projektów przez Komitet Monitorujcy (MC) Programu Interreg Poudniowy Batyk 2014-2020 w tym projekt zoony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk.

Delegaci zatwierdzili lub zatwierdzili pod okrelonymi warunkami w Programie nastpujce projekty:

 • Local Youth Councils in SB – An Effective Way to Promote Youth Participation (LYC SB) – Lokalne Modzieowe Rady w Poudniowym Batyku - skuteczny sposób na promowanie zwikszenia zaangaowania modziey - projekt zoony przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk (penicego rol lidera) wspólnie z partnerami z Fundacji Civis Polonus (Polska) oraz Viešoji įstaiga emaiių bendruomenės fondas (Litwa)

Inne zaakceptowane projekty:

 • Promoting the production and use of electric boats and ships in the South Baltic area (ELMAR Seed) - Promowanie produkcji i wykorzystania elektrycznych odzi i statków w obszarze Poudniowego Batyku (ELMAR Seed)
 • Innovation capacity building through Maritime clustering initiatives (ClusterMare) - Budowanie potencjau innowacji poprzez rozwój morskich inicjatyw klastrowych (ClusterMare)
 • Bioeconomy in the South Baltic Area: Biomass-based Innovation and Green Growth (BioBIGG) -  Bio-gospodarka w Obszarze Poudniowego Batyku: Innowacje na bazie biomasy i “zielonego wzrostu” (BioBIGG)
 • Easily Distributed Personal Rapid Transit 2 go (ESPRIT2GO) - Projekt ma na celu stworzenie uniwersalnie zbudowanego, lekkiej kategorii L6 elektrycznego pojazdu, który moe by czony w celu uzyskania miejsca.
 • Reviving Baltic Resilience (RBR)-  Przywrócenie oywienie Regionu Batyckiego
 • Common activities to establish constant cooperation between Baltic seacoast area countries (Poland and Lithuania) for the blue and green growth (Green and Blue Cooperation) -  Wspólne dziaania w celu ustanowienia staej wspópracy batyckich krajów strefy nadmorskiej (Polska i Litwa) dla wzrostu niebieskiego i zielonego (Wspópraca w dziedzinie zielonego I niebieskiego wzrostu)
 • BaltGas – Regional Sustainable Biogas Solutions (BaltGas) - BaltGas – Regionalne zrównowaone rozwizania w dziedzinie wykorzystania biogazu
 • Micro-Transport by use of Electrical Power Assisted Cabin-Cycles in towns and urban neighbourhoods (MITRA) - Micro-Transport w miastach i obszarach miejskich wykorzystujcy elektroenergetycznie wspomagane kabinowe rowery
 • Internationalization of South Baltic maritime economy (INTERMARE) - Internacjonalizacja gospodarki morskiej Poudniowego Batyku
 • Friendly house – cross border network of energy-efficient demonstration buildings (Friendly house) - Przyjazny dom – transgraniczna sie energooszczdnych budynków demonstracyjnych (Przyjazny dom)
 • Liquefied (bio-)gas as a driving force for development and use of green energy technology (Liquid Energy) – skroplony  biogaz jako sia napdowa dla rozwoju i wykorzystania energii „zielonej” technologii (Pynna energia)
 • Sustainable tourism for wellbeing in the South Baltic region (SBWELL) – Zrównowaona turystyka dla dobrego samopoczucia w regionie Poudniowego Batyku (SBWELL)
 • Baltic Cinema Network (Baltic Cinema Net) – Sie Batyckich Kin
 • Sludge Technological Ecological Progress – increasing the quality of sewage sludge (STEP) - Szlam technologiczny wykorzystanie postpu ekologicznego  - podniesienie jakoci osadów ciekowych (STEP)
 • Valorisation of manors for tourism development in rural areas of the South Baltic area (South Baltic Manors EXPLORE) - waloryzacja dworów dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na obszarze Poudniowego Batyku (ODKRYJ Poudniowo Batyckie Dwory)
 • Development of South Baltic coastal regions through close cooperation of local ports (SB LocPorts) -
 • Baltic Water Sport School (BWSP) – Batycka szkoa sportów wodnych
 • The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons (LiveLagoons) - Zastosowanie aktywnych barier do usuwania skadników pokarmowych i lokalnej poprawy jakoci wody w lagunach batyckich

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Maj 2023
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk