9 Baltic Sea Tourism Forum, w Prnu /Estonia - 19-20 padziernika 2016

9 Baltic Sea Tourism Forum, w Prnu /Estonia - 19-20 padziernika 2016

Szanowni Pastwo,

mamy zaszczyt zaprosi do udziau przedstawicieli turystyki oraz wszystkie podmioty zainteresowane rozwojem sektora turystycznego, w 9 Baltic Sea Tourism Forum, które odbdzie si w dniach 19-20 padziernika 2016 (BSTF) w Pärnu / Estonii. Tym razem gospodarzami Midzynarodowej Konferencji bd miasto Pärnu i Uniwersytet w Tartu. Udzia w konferencji bepatny (z wyjtkiem dobrowolnej opaty za wycieczk po konferencyjn). Rejestracja  czynna od 13 lipca do 13 padziernika 2016 r. Liczba uczestników ograniczona zarówno w forum jak i wstpnych oraz po konferencyjnych wycieczkach.

Tematem przewodnim 9. BSTF bdzie skupienie si na problemach sezonowoci i trwaoci w turystyce. W ramach dedykowanych tematów bd omawiane przez midzynarodowych ekspertów w dziedzinie turystyki sposoby i moliwoci ulepszenia oraz rozwoju potencjau regionu Morza Batyckiego, zarówno na poziomie politycznym, strategicznym i operacyjnym w tym w sektorze prywatnym. Szereg adaptowalnych prezentacji, paneli i warsztatów zapewni dwa ciekawe dni dla uczestników. Ponadto, przed i po- forumowa wycieczka pozwoli zapozna si uczestnikom w sposób praktyczny z sposobem rozwoju oferty i usug turystycznych w Pärnu i okolicach.

Coroczna Konwencja jest doskona okazj do wspólnych spotka specjalistów z ekonomii, polityki oraz naukowców, a take wspólnej dyskusji i wymiany dowiadcze w tym prac nad zrównowaonym rozwojem turystyki w regionie Morza Batyckiego.

Jak ju zostao wspomniane w 2016 roku Forum skupi si na dwóch priorytetowych obszarach tematycznych:
- sezonowo (1 dzie konferencji)
- trwao (2 dzie konferencji)bdcymi dwoma wybranymi problemy, które maj i bd miay znaczcy wpyw na przyszy rozwój regionu Morza Batyckiego.

Forum bdzie dostarczy cennych informacji na temat gównych wyzwa stojcych przed regionem w odniesieniu do obu tematów. Eksperci z rónych sektorów zaprezentuj najnowsze trendy i ju podjte starania, które s ju w toku, dce do przeduenia sezonu turystycznego i uczynienia go  bardziej zrównowaonym w regionie.

Turystyczne Forum Morze Batyckie jest podstaw komunikacji i platform wymiany wspópracy turystycznej w regionie Morza Batyckiego. Ma on na celu promowanie dialogu, konsensusu i wspólnej wizji na temat kluczowych wyzwa rozwoju turystyki w regionie Morza Batyckiego. Ponadto Forum stwarza doskonae moliwoci dla nawizywania kontaktów i wymiany pomysów biznesowych. Sesje warsztatowe bd wspieray prace zorientowan na wymian dobrych praktyk.

Konferencja " Tourism Networking Village " oferuje moliwo promowania nowych i biecych inicjatyw projektowych w BSR turystyki na szczeblu ponadnarodowym w celu stymulowania przyszej wspópracy. Daje programy finansowania inicjatyw projektowych i zainteresowane organizacje opportunityn zaprezentowa si z podstawk podczas dwóch konferencji

Obecnie organizatorzy opracowuj projekt harmonogramu dla obu dni konferencji. W zaaczeniu wstpne ich programy

Jeli dysponuj Pastwo dobrymi propozycjami tematów i / lub dobrymi praktykami dotyczce sezonowoci i trwaoci nie tylko w regionie Morza Batyckiego, które mogyby przyczyni si do wzbogacenia oferty konferencji, bdziemy wdziczni, jeli skontaktuj si Pastwo z zespoem organizacyjnym.

Rejestracja na Forum  - http://bst.tmv.de/9th-bstf-2016/registration/

Udzia w Forum jest bezpatny, jednak uczestnicy s proszeni o pokrycie kosztów podróy  (dojazdy do i zakwaterowanie w Pärnu). W tym wzgledzie jeeli wyra Pastwo che i bd zainteresowani udziaem w forum i organizacj wspólnego wyjazdu (w celu zmniejszenia kosztów podróy wraz zakwaterowaniem) dla przedstawicieli gmin czonkowskich, prosimy o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia - zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl

W zaaczeniu:

- wstepny program 9. BSTF
- praktyczne informacje o 9.BTSF
- Formularz zgoszeniowy na Tourism Networking Village

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk