Konferencja – ‘BE SMART, THINK BLUE’ 19-20 wrzenia 2016, Gdask

Konferencja – ‘BE SMART, THINK BLUE’ 19-20 wrzenia 2016, Gdask

Szanowni Pastwo,

Instytut Morski w Gdasku, we wspópracy z Sieciami Krajowych  Punktów Kontaktowych BioHorizon i ETNA2020, ma przyjemno zaprosi wszystkich interesariuszy dziedziny bada morskich na wspólne informacyjno-brokerskie spotkanie, które odbdzie si 19-20 wrzenia 2016 w Gdasku

Trzy projekty, mianowicie Smart Blue Regions Interreg (Inteligentne specjalizacje i niebieski wzrost w Regionie Morza Batyckiego) i dwa projekty sieciowe europejskich Krajowych Punktów Kontaktowych H2020: BioHorizon (Bezpieczestwo ywnoci, zrównowaone rolnictwo i lenictwo, badania wód ródldowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, ekologiczny
i zrównowaony transport) poczyy siy, aby wzmocni skuteczne wdraanie strategii Bkitnego Wzrostu.

Inteligentne specjalizacje s kluczowym pojciem dla pobudzania innowacji w caej UE. Zrozumienie roli inteligentnych specjalizacji w zwikszaniu europejskiego sektora Bkitnego Wzrostu
jest warunkiem koniecznym, aby z powodzeniem korzysta z morza moliwoci oferowanych interesariuszom. Oprócz specjalizacji regionalnych i dedykowanych im funduszy, Program Ramowy
na rzecz Bada I Innowacji, Horizon 2020, posiada kilka moliwoci finansowania dla projektów
w dziedzinie gospodarki morskiej w skali europejskiej. Tworzenie synergii pomidzy wszystkimi dostpnymi ródami finansowania w celu ich jak najbardziej efektywnego wykorzystywania
jest najwaniejszym celem wydarzenia, na które niniejszym zapraszamy.

W pierwszym dniu, 19 wrzenia 2016, organizatorzy zapewni uczestnikom  kompleksowy przegld Bkitnych Inteligentnych Specjalizacji, w tym przykady sukcesów oraz kilka refleksji na temat gównych biecych wyzwa. Drugiego dnia uczestnicy bd mieli moliwo zainicjowania midzynarodowej wspópracy badawczej podczas spotka brokerskich,  dedykowanych specjalnie
dla interesariuszy z obszaru Bkitnego Wzrostu z naciskiem na (ale nie wycznie) region Morza Batyckiego. Spotkania brokerskie bd koncentrowa si na odpowiednich otwartych konkursach
w Horyzont 2020 i innych moliwych systemach finansowania.

Dalsze informacje na temat wydarzenia (link do strony wydarzenia i rejestracji ) zostan podane na stronie

http://www.submariner-network.eu/index.php/projects/smartblueregions/smart-blue-regions-news/148-save-the-date-be-smart-think-blue-conference-in-gdansk

Wstpny program „BE SMART, THINK BLUE” w zaczeniu


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk