Specjalista ds. projektw europejskich poszukiwany do projektu Interreg Region Morza Batyckiego

Specjalista ds. projektw europejskich poszukiwany do projektu Interreg Region Morza Batyckiego

Szanowni Pastwo, na prob i w imieniu zaprzyjanionego Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”, przedstawiamy informacje o prowadzonym naborze na stanowisko pracy Specjalista ds. projektów europejskich w Biurze Miejscowym Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej oferta z dn.05.07.2016 r.

Zachcamy do zapoznania sie z ofert wszystkich zainteresowanych.

Szczegóowe informacje o naborze dostpne s w zaaczonym oficjalnym ogoszeniu o naborze, a w nim: opis stanowiska pracy, wymagania niezbdne i dodatkowe, warunki zatrudnienia, wymagane dokumenty oraz informacje kontaktowe dla kandydatów

Opis stanowiska
Specjalista ds. projektów europejskich bdzie odpowiedzialny za realizacj zada Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu Smart Blue Regions (projekt programu Interreg Region Morza Batyckiego 2014-2020). Zadania obejmowa bd m.in. opracowywanie analiz, przygotowanie materiaów i publikacji oraz promocj dziaa projektu we wspópracy z innymi instytucjami zaangaowanymi w realizacj projektu, organizacj spotka oraz udzia w wydarzeniach dot. niebieskiego wzrostu i inteligentnych specjalizacji, raportowanie i rozliczanie projektu.

Wymagania niezbdne:
- dobra znajomo zagadnie zwizanych z politykami i programami UE, a w szczególnoci dot. polityki morskiej, niebieskiego wzrostu i inteligentnych specjalizacji,
- dowiadczenie na stanowisku zwizanym z projektami bd funduszami UE,
- wyksztacenie wysze,
- biega znajomo jzyka angielskiego w mowie i w pimie (poziom referencyjny Rady Europy C1),
- umiejtno prawidowego formuowania tekstów i pism (zarówno w jzyku polskim jak i angielskim),
- wysoki poziom komunikacji interpersonalnej,
- umiejtno prowadzenia spotka i prezentacji,
- umiejtno rozwizywania problemów,
- samodzielno i dobra organizacja pracy wasnej,
- umiejtno pracy w zespole i w midzynarodowym rodowisku,
- ch podejmowania wyzwa, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejtnoci,
- elastyczno i gotowo podjcia pracy w Gdasku,
- bardzo dobra znajomo pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Osoby zainteresowane proszone s o skadanie ofert drog mailow na adres spue@pomorskieregion.eu do dnia 15 lipca 2016 r. Wybrane osoby speniajce wymagania formalne okrelone w ogoszeniu zostan powiadomione telefonicznie lub drog elektroniczn o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie speniaj wymaga formalnych, nie bd informowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 58 32 68 709 / 714

Doczone pliki:Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk