STG - PROPOZYCJA PARTNERSTWA W PROJEKCIE SB PIN

STG - PROPOZYCJA PARTNERSTWA W PROJEKCIE SB PIN

Szanowni Pastwo,

Od naszych przyjació ze Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” otrzymalimy zapytanie w sprawie potencjalnego partnerstwa w projekcie Poudniowego Batyku pt. „SB Public Innovators Network - SB PIN”. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu wyrazio ju zainteresowanie i zostao zaakceptowane do udziau w projekcie jako partner, reprezentujc gminy czonkowskie i podmioty lokalne. Poszukiwani s dodatkowi partnerzy.

Celem projektu jest zwikszenie wród gmin oraz innych lokalnych organizacji wiedzy i aktywnoci midzynarodowej poprzez tworzenie sieci wspópracy i zwikszenie potencjau innowacyjnego w celu stworzenia warunków i wykazania korzyci pyncych ze wspópracy ponadnarodowej.

Wicej o projekcie mona znale w zaczonym opisie projektu.

Prosimy o zapoznanie si z informacj.

Oferta wspópracy projektowej ze strony Europe Direct Hässleholm ze Szwecji.

Program: Interreg Poudniowy Batyk / South Baltic 2014-2020

Priorytet: 5. Zwikszenie zdolnoci wspópracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Poudniowego Batyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu

Cel szczegóowy: 5.1. Poprawa zdolnoci wspópracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Poudniowego Batyku poprzez uczestnictwo w sieciach midzynarodowych

https://southbaltic.eu/documents/18165/101281/2016-06-09+Announcement+of+the+2nd+call.pdf/9c3c59ed-ccb2-4249-a05e-cc69e1029177 

Partnerzy:

Inkubator Krinova i Park Naukowy

9 samorzdów z obszaru pónocno-wschodniej Skanii (Szwecja)

Gówny cel projektu: podniesienie poziomu wiedzy i aktywnoci midzynarodowej jednostek samorzdowych oraz innych lokalnych podmiotów i organizacji poprzez tworzenie sieci wspópracy i zwikszenie potencjau innowacyjnego majce na celu stworzenie sprzyjajcych warunków  do wspópracy midzynarodowej i wykazanie pyncych w niej korzyci .

Poszukiwani partnerzy: Za kwalifikujce si do skadania wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie uznaje si nastpujce podmioty:

•          organy publiczne na szczeblu krajowym/regionalnym/lokalnym,

•          instytucje prawa publicznego (zgodnie z Art 2(1) Dyrektywy 2014/24/EU)

•          inne podmioty publiczne lub prywatne prowadzce dziaalno w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie maj charakteru przemysowego ani handlowego.

•          stowarzyszenia jednej lub wicej wadz regionalnych lub lokalnych lub jednostek publicznych

•          stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegajcych prawu publicznemu

•          Europejskie ugrupowanie wspópracy terytorialnej „EUWT”, zgodnie z okreleniem szczegóowym w Rozporzdzeniu (WE) nr 1082/2006 zmienionym rozporzdzeniem (UE) nr 1302/2013.

•          stowarzyszenia MP i klastry

•          izby handlowe, zwizki zawodowe, organizacje pozarzdowe

Potencjalni partnerzy do projektu proszeni s o wyraenie zainteresowania wspóprac tak szybko, jak to moliwe.

Termin skadania wniosków do Komisji Europejskiej: 17 czerwca 2016 r.

W przypadku zainteresowania przystpieniem do oferowanego partnerstwa projektowego, zachcam do kontaktu z osobami poniej:

Ludvig Einarsson: EU-Coordinator Europe Direct Hässleholm

e-mail: Ludvig.einarsson@hassleholm.se  tel. +46 (0)721-996850

Sara Wanther: EU-Coordinator, EU-Office Skåne Nordost

tel. +46 (0)734 25 37 45

Jeeli uznaj Pastwo powysz propozycj za interesujc dla innych jednostek, prosz o jej dalsze przekierowanie.

Wicej o projekcie mona znale w zaczonym opisie projektu. - wersja pl i eng.

Doczone pliki:
Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk