STG - PROPOZYCJA PARTNERSTWA W PROJEKCIE INROUSE

STG - PROPOZYCJA PARTNERSTWA W PROJEKCIE INROUSE

Szanowni Pastwo,

W imieniu naszego Stowarzyszenia oraz na prob naszych woskich partnerów prosimy o zapoznanie si z ponisz informacj (propozycj Partnerstwa w projekcie INROUSE)

Zachcamy Pastwa do skorzystania z oferty w niej zawartej.

W przypadku wyraenia chci udziau w projekcie przelemy dodatkowe informacje

Wszelkie zapytania i zgoszenia prosze kierowa pod adres:

zuchowski@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl

W wczeniej zamieszczonych materiaach dotyczcych prac projektowych STG informowalimy o moliwoci uczestnictwa naszych samorzdów w projekcie INROUSE, w którym Stowarzyszenie peni rol partnera.

Na prob lidera projektu (lead partnera)  zwracamy si do Pastwa z zapytaniem o mozliwo uczestnictwa nowych, wybranych podmiotów w proponowanym projekcie. Trwaj poszukiwania nowych partnerów, charakteryzujcych si specyficznymi kompetencjami.

Poszukiwane s gównie organizacje/stowarzyszenia/instytucje/jednostki specjalizujce si w dziedzinie transportu lub jego obsudze technicznej w zakresie agencji transportu publicznego, czy inne podmioty dysponujce dowiadczeniem i kompetencjami w polityce transportowej i / lub kompetencjami technicznymi w transporcie itp.

ETAP PRAC – Projekt przygotowywany do kolejnego zoenia w INTERREG Cental Europe

„INROUSE – Intermodal Routes for Sustainable Europe”

O priorytetowa: Priorytet 4 – Wspópraca na rzecz poprawy powiza transportowych
Dziaanie: 4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasaerskiego w celu utworzenia lepszych pocze z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi 

ROLA STG – PARTNER

BENEFICJENCI – wszystkie gminy czonkowskie STG

CELE PROJEKTU: Projekt oparty na pomyle opracowanie tras turystycznych z wykorzystaniem slow tourism w turystyce - koncentracja na dziaaniach zgodnych z harmoni przyrody, zatem tu licz si: ludzie, kultura, jedzenie, dziedzictwo narodowe i co najwaniejsze – rodowisko przyrodnicze  – natura) w skad których wchodzi bd jako partnerzy przedstawiciele z co najmniej 3 krajów Europy rodkowej.

Poprzez projekt zaangaowani partnerzy zobowizuj si do podjcia znaczcych dziaa w zakresie wykorzystywania w turystyce intermodalnoci (czenia rónych rodzajów transportu - warianty typowe dla turystyki alternatywnej: rower, kajak, konie, odzie, jachty) poprzez rozwój i wykorzystanie zrównowaonego systemu transportu (eko transportu – trasy kjakowe, rowerowe itp.) Projekt ukierunkowany na podniesienie wartoci i jakoci dróg wodnych wykorzystujcych zasoby rzek i innych obszarów, w których cieki wodne odgrywaj znaczcy rol jako element krajobrazu.

Skupienie dziaa na stabilnym rozwoju lokalnych systemów wodnych ma prowadzi do ich podniesienia atrakcyjnoci tych obszarów dla potencjalnych turystów i przynosi wymierne korzyci spoecznoci lokalnej.

Program opiera si na promocji nowego zjawiska w turystyce, czyli Slow tourism. wicego si z promocj regionu (prób wsparcia lokalnego rynku). Slow tourism polega na spowolnieniu tempa podróy, wydueniu pobytu w jednym miejscu, skoncentrowaniu si na obcowaniu z przyrod.  Nade wszystko  relaks i próba dowiadczania miejsca za pomoc piciu zmysów. Turysta identyfikujcy si  z slow tourism ma wysok wiadomo ekologiczn – próbujc wywoywa jak najmniejszy wpyw na przyrod otaczajc go.

Dziaania w ramach projektu: Budowanie transnarodowej strategii, wskazówek oraz dobrych praktyk, akcje i usugi pilotaowe (w tym inwestycje pilotaowe) w dziedzinie rozwoju intermodalnoci transportu, warsztaty dla interesariuszy

DATA REALIZACJI: 1.06. 2016 – 31.01.2019


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk