Program Polska-Rosja 2014-2020. Konsultacje spoeczne

Szanowni Pastwo,

6 maja 2016 r. rozpoczy si konsultacje spoeczne projektu Programu Wspópracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaywania na rodowisko.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu. Konsultacje s otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W szczególnoci do zabrania gosu zachcamy przedstawicieli samorzdów terytorialnych, partnerów spoeczno-gospodarczych, administracji rzdowej, organizacji pozarzdowych, rodowisk akademickich, itp.

Jak zgasza uwagi?

 

Opinie i uwagi do projektu programu Polska-Rosja 2014-2020 oraz prognozy jego oddziaywania na rodowisko mona zgasza w terminie do 5 czerwca br. (prognoza oddziaywania na rodowisko) oraz do 10 czerwca br. (projekt programu) poprzez wypenienie odpowiedniego formularza zgaszania uwag. Formularze dostpne s na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Wszystkie uwagi zgoszone w czasie konsultacji zostan rozpatrzone w toku prac nad ostateczn wersj Programu.

 

Projekt programu Polska-Rosja:

 

Podstawowe informacje o programie Polska-Rosja 2014-2020

Projekty realizowane w ramach programu musz wpisywa si w jeden z czterech celów tematycznych:

  1. Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego;
  2. Ochrona rodowiska, przeciwdziaanie oraz adaptacje do zmian klimatu;
  3. Poprawa dostpnoci regionów, rozwój trwaego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych;
  4. Promocja zarzdzania granicami oraz zarzdzanie bezpieczestwem, mobilnoci i migracjami.

Przewidywany budet programu Polska-Rosja 2014-2020 to 61,3 mln euro (41,3 mln euro ze rodków Unii Europejskiej i 20 mln euro ze rodków budetu Federacji Rosyjskiej). Obszar gówny wsparcia programu bdzie obejmowa:

  • po stronie polskiej podregiony: gdaski, trójmiejski, starogardzki, elblski, olsztyski, ecki i suwalski;
  • po stronie rosyjskiej: Obwód Kaliningradzki.

Dodatkowo po stronie polskiej, jako obszar przylegy, w programie bd uczestniczy polskie podregiony: supski i biaostocki.  


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk