PRACA CZONKW STOWARZYSZENIA

PRACA CZONKW STOWARZYSZENIA

Mamy przyjemno przedstawi najbliszy harmonogram dziaa naszego Stowarzyszenia.

W najbliszym czasie odbd si nastpujce spotkania:

 

28.04.2016 - DZIERZGO - IV  SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DZIERZGOSKIEJ - Celem s dalsze prace zwizane z zbudowaniem wspólnego produktu turystycznego, spójnego z charakterem i odpowiadajcym moliwociom i potrzebom gmin Dzierzgo, Malbork, Mikoajki Pomorskie, Zalewo, Sztum, Rychliki. Warsztaty poprowadzi p. dr Piotr Geise specjalizujcy si w zagadnieniach rozwoju oferty turystycznej.

06.05.2016 – ELBLG - SPOTKANIE PARTNERSKIE POLSKO-ROSYJSKIE DOT. WSPÓPRACY ORGANIZACJI ZAJMUJCYCH SI OSOBAMI NIEPENOSPRAWNYMI - Celem spotkania jest omówienie wspólnych kierunków dziaa i dalszej wspópracy OSI Marija (ros.) oraz Puckiego Stowarzyszenia Wspierajcego osoby Niepenosprawne Umysowo „Razem”, a take wymiana dowiadcze midzy polskimi i rosyjskimi partnerami w zakresie pracy z osobami niepenosprawnymi z niesprawnoci psychiczn, umysow, z syndromem Downa, autyzmem.

10.05.2016 – BRANIEWO - SPOTKANIE DOTYCZCE ROZWOJU TURYSTYKI - Seminarium wpisuje si w dziaania integrujce gminy Euroregionu Batyk w obrbie aktywizacji dziaa promujcych turystyk oraz poznanie dobrych praktyk. Dotyczy bdzie prezentacji dowiadcze pyncych z realizacji projektu “Gdaskie Lwy” – realizowanego przez Gdaska Organizacj Turystyczn - posiadajc status lokalnej organizacji turystycznej, która bdzie prelegentem spotkania

11.05.2016 – IAWA - I  SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ IAWSKIEJ - To pierwsze spotkanie tej grupy i mamy nadziej, e przyniesie ono efekty w postaci kolejnych wspólnych dziaa. W skad grupy wchodz: Miasto Iawa, Gmina Iawa, oraz Miasta i Gminy Olsztynek. Podczas spotkania zaprezentowane zostan podstawowe informacje o Stowarzyszeniu i jego dziaalnoci oraz ustalone dalsze kierunki dziaa i wspópracy ze szczególnym uwzgldnieniem projektu powiconego funkcjonowaniu Modzieowych Rad Gmin, który ma potencja realizacji w szerokim midzynarodowym partnerstwie. Prelegentem spotkania, który przybliy specyfik dot. funkcjonowania Rad Modzieowych, bdzie – Prezes Fundacji Civis Polonus, Pani Joanna Pietrasik.

12.05.2016 – ELBLG - SPOTKANIE POCZONE Z WARSZTATAMI PT. „JAK Z SUKCESEM REALIZOWA PROJEKTY EUROPEJSKIE? – DOWIADCZENIA GMINY MIASTA GDASKA W REALIZACJI INWESTYCJI” - skierowane do tych samorzdów, które s zainteresowane techniczn stron realizacji projektów z zewntrznym dofinansowaniem.  W trakcie tych warsztatów pracownicy Urzdu Miasta w Gdasku podziel si swoim dowiadczeniem w realizacji projektów, zarówno w tym pozytywnym jak i negatywnym aspekcie.

16.05.2016 – BRANIEWO - SZKOLENIA PROJEKTOWE DLA PODMIOTÓW Z GMINY BRANIEWO - szkolenie lokalnych jednostek, w zakresie zwizanym z pozyskiwaniem funduszy pozabudetowych niezbdnych na realizacj wielu zada, czsto priorytetów, na które gmina nie moe zabezpieczy rodków finansowych. Ma one na celu wesprze poszczególne jednostki w realizacji wasnych pomysów poprzez pozyskanie funduszy zewntrznych poprzedzone kompleksowym szkoleniem  konkretnych pracowników

Wiecej informacji pod adresem zuchowski@eurobalt.org.pl lub numerem telefonu: 55 641-28-55


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk