OZE - komunikat Ministerstwa Energetyki

OZE - komunikat Ministerstwa Energetyki

Szanowni Pastwo,

w przededniu rocznicy przyjcia przez Sejm poprawki prosumenckiej Ministerstwo Energii opublikowao komunikat, z którego wynika, e obywatele strac dostp do taryf gwarantowanych. Przygotowywana przez resort nowelizacja ustawy o odnawialnych ródach energii oznacza de facto wyrzucenie poprawki prosumenckiej do kosza.

Jeli tak by si stao zniszczony zostanie jeden z fundamentów rozwoju energetyki obywatelskiej w naszym kraju. Jako czonek spoecznej koalicji zrzeszajcej 140 samorzdów, placówek naukowych oraz organizacji spoecznych i branowych popierajcych rozwój odnawialnych róde energii, a której celem jest dziaanie na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej chcemy zaj w tej sprawie oficjalne stanowisko. Z obawy o to, e proces legislacyjny moe si odby w trybie pilnym, omijajcym konsultacje midzyresortowe i spoeczne, wane jest, by nasz gos by usyszany ju teraz. Sekretariat ruchu „Wicej ni energia” przygotowa  dokument ujty w formie jednostronicowego apelu. Apel ten, wyraajcy wspólne stanowisko staje si podstaw do dalszych dziaa, m.in. zosta przekazany dzi (tj. 11 marca 2016 r.) na rce  Ministra Energetyki Andrzeja Piotrowskiego w czasie spotkania powiconego zagadnieniom zwizanym z docelowym modelem wsparcia dla mikro i maych instalacji OZE.

 

W zaczniku - tre Apelu


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk