Zaproszenie - Targi Partnerw i Projektw oraz Konferencja, Elblg, 7 padziernika 2015

Zaproszenie - Targi Partnerw i Projektw oraz Konferencja, Elblg, 7 padziernika 2015

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk zaprasza Pastwa do udziau w Samorzdowych Targach Projektów i Partnerów,  które odbd si w Elblgu 7 padziernika 2015 roku organizowanych w ramach realizowanego projektu pn. „Blaski i cienie wspópracy. Praktyka samorzdowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej na szczeblu lokalnym”, wspófinansowanego ze rodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Samorzdowe Targi Projektów i Partnerów to bardzo dobra okazja by lokalne samorzdy z terenu województwa pomorskiego oraz warmisko-mazurskiego zaprezentoway swoje najlepsze osignicia w realizacji projektów midzynarodowych. Istotnym elementem jest wymiar praktyczny tych projektów, który pokae korzyci uzyskane przez Pastwa Gmin i lokaln spoeczno w wyniku tych dziaa. Celem podejmowanych przez nas dziaa jest  pobudzenie szerokiej dyskusji o roli i znaczeniu wspópracy zagranicznej na szczeblu samorzdowym, wsparcie naszych gmin czonkowskich w budowaniu projektów midzynarodowych,  zgodnych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie jakoci i roli lokalnych projektów midzynarodowych jako narzdzi promocji.

Równolegle w trakcie Targów zostanie zorganizowana konferencja naukowo-praktyczna skierowana nie tylko do przedstawicieli samorzdów polskich, lecz równie Czech, Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii,  Litwy, otwy, Norwegii,  Rosji, Sowacji, Szwecji, Ukrainy, Wgier, i bdzie powicona trzem aspektom:

- wpyw lokalnej i regionalnej wspópracy na gospodark;

- polska reforma samorzdowa a moliwoci wspópracy midzynarodowej;

- przyszo lokalnej i regionalnej wspópracy midzynarodowej – wyzwania i bariery. 

Ju w tej chwili zainteresowanie udziaem w Targach i konferencji wyrazili przedstawiciele regionu Zakarpackiego Ukrainy oraz z Wgier. Mamy nadziej, e planowane spotkania oka si interesujce dla przedstawicieli wielu organizacji i instytucji z rónych krajów co umoliwi Pastwu nawizanie kontaktów z potencjalnymi partnerami i realizacj wielu projektów midzynarodowych ze rodków funduszy strukturalnych w nowych okresie programowania.

Informujemy, e dla gmin czonkowskich udzia w Targach i spotkaniach jest nieodpatny: oferujemy Pastwu bezpatne stoisko w czasie Targów, opis projektów w katalogu powiconemu najlepszym projektom midzynarodowym (wydawnictwo w jzyku polskim i angielskim) jak równie wsparcie tumaczy jzyka angielskiego. W zaczeniu przesyamy regulamin udziau w Targach oraz Formularz zgoszeniowy.

Zgoszenia prosimy przesya do Sekretariatu Stowarzyszenia do dnia 03 lipca 2015 r.

Osoby do kontaktu: Adrianna Gniado-Turkowska, adag@erobalt.org.pl, tel.  +48 556412855,

Magorzata Samusjew, malgorzatas@eurobalt.org.pl,  Tel. +48 556112004;

 

Z powaaniem

Magorzata Samusjew

p/o Dyrektora Sekretariatu

Doczone pliki:

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk