Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk

Posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk

W pitek, 8 maja br. w Elblgu odbyo si posiedzenie Zarzdu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk wedug nastpujcego porzdku:

 1. Informacja dotyczca udziau Stowarzyszenia w pracach Komitetu Programujcego Program Ssiedztwa Polska-Rosja 2014-2020
 2. Informacja o wynikach zakoczonego projektu Culart II (w ramach programu wspópracy transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013), okrelenie moliwoci kontynuacji wspópracy ze stron rosyjsk oraz wewntrznej wspópracy gmin czonkowskich 
 3. Informacja o wynikach konkursów na dofinansowanie projektów, w których uczestniczyo Stowarzyszenie (MSZ RP, Program Interreg Europa rodkowa)
 4. Potencjalne moliwoci realizacji projektów w ramach kolejnych konkursów (Program Wspópracy Transgranicznej Poudniowy Batyk oraz Interreg Europa 2020) – okrelenie gównych kierunków
 5. Sprawozdanie finansowe z realizacji planu dochodów i wydatków Stowarzyszenia za okres 01-03 2015 oraz stan opacania skadek
 6. Podjcie uchwa przez Zarzd w sprawie wniosków o wystpienie ze Stowarzyszenia nastpujcych Gmin: Miasto i Gmina Pienino, wniosek podjto 26 lutego 2015 r. z terminem wypowiedzenia 3 miesice, czonkostwo ustaje
  z dniem 31 maja 2015 r. oraz Miasto Ustka wniosek podjto 26 marca 2015 r.
  z dniem wystpienia 31 grudnia 2015 r.
 7. Ustalenie harmonogramu posiedze Zarzdu na rok 2015
 8. Wolne wnioski

W obradach uczestniczyli: Witold Wróblewski - Przewodniczcy; Joanna Zieliska – Wiceprzewodniczca oraz pozostali czonkowie i czonkinie Zarzdu - Boena Olszewska-witaj, Hanna Brejwo, Wodziemierz Siudek, Krzysztof Heman, Winicjusz Sokó.

Protokó z posiedzenia zostanie przesany do wszystkich reprezentantów Zarzdu oraz zamieszczony na naszej stronie internetowej.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk