Zaproszenie na konferencj podsumowujc projekt CULART II

Szanowni Pastwo,

W marcu 2015 r. zamykamy 2,5 letni projekt pn. Kultura i sztuka. Krok II. Nowa jako  edukacji. Przez dwa lata realizowalimy wspólnie z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy dziaania wspierajce rozwój kultury – gównie w obszarze edukacji. Ostatnim elementem jest spotkanie podsumowujce nasze wspólne prace. W zwizku z powyszym mamy przyjemno zaprosi Pastwa na konferencj koczc projekt, która odbdzie si 17 marca 2015 r. w Elblgu, ul. w. Ducha 3-4

Spotkanie to jest organizowane nie tylko w celu podsumowania wczeniejszych dziaa projektu, lecz równie po to by umoliwi zainteresowanym przedstawicielom instytucji kultury, ochrony zabytków, instytucji edukacji w kulturze przedyskutowanie moliwych dalszych dziaa i wspólnych projektów. Proponujemy trzy bloki tematyczne, takie jak 1/szeroka edukacja w dziedzinie ochrony zabytków (edukacja formalna i nieformalna); 2/ wykorzystanie nowoczesnych technik  i technologii w edukacji (formalnej i nieformalnej); 3/Potrzeby kulturalne wspóczesnego odbiorcy a oferta instytucji kultury (temat ten moe by rozszerzony o zagadnienie zmiany postrzegania instytucji kultury.

Aby stworzy jak najlepsze warunki do swobodnej dyskusji wybralimy nieco inny format konferencji, a mianowicie format World Cafe. Naley pamita, ze World Cafe jest metod suc do prowadzenia dialogu, dzielenia si wiedz i kreatywnymi pomysami, a nie do wypracowania konkretnych rozwiza czy poznania opinii jakiej grupy na dany temat. Dlatego w chwili obecnej moemy wykorzysta t metod -  w pocztkowych fazach procesu partycypacji, kiedy zaangaowane strony dopiero poznaj swoje potrzeby i oczekiwania, czyli kiedy jeszcze waniejsze jest samo podjcie dialogu ni wypracowanie konkretnego rozwizania.

Mamy nadziej, e rezultatem tego i nastpnych spotka, bd kolejne wspólne projekty w obszarze kultury, edukacji, ochrony zabytków na naszym pograniczu. Projekty, które bd sprzyjay rozwojowi naszych „maych ojczyzn”.

Zgoszenia prosimy przesya mailem na adres: malgorzatas@eurobalt.org.pl lub sekel@eurobalt.org.pl ; lub telefonicznie do Sekretariatu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Batyk: +48 55 611 20 00 do dnia 06 marca 2015 r.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk