CULART II - zakoczenie szkole przedstawicieli instytucji kultury

Program Wspópracy transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

W ramach projektu CULART II zakoczylimy szkolenia dla dwóch ostatnich grup - przedstawicieli instytucji kultury z Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. W Elblgu odbyy si 4 sesje szkoleniowe, a kolejne 4 odbyy si w Svetlogorsku. Kada z grup odbya po 4 sesje, które odbyway si od 13 padziernika do 5 grudnia 2014r.. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk byo odpowiedzialne za organizacj sesji w Polsce, partnerzy rosyjscy - Centrum Edukacyjno-Metodyczne w Kaliningradzie, odpowiadali za sesje w Obwodzie Kaliningradzkim.

~~Tematy spotkania w Elblgu sesji pierwszych obu grup: Polityka kulturalna (pojcie, modele, instrumenty, wytyczne europejskie) jako to rozwoju wiata kultury; lokalny kapita kulturowy (dziedzictwo, tradycje, itp.) jako potencja kulturowy oraz marketing i PR w dziedzinie kultury.
Tematy spotkania w Svetlogorsku sesji drugich obu grup: Jak strukturyzowa organizacj/administracj oraz zarzdzanie kadrami; opracowanie planu rozwoju organizacji; midzynarodowa wspópraca w dziedzinie kultury; projekty w organizacji kultury.
Tematy spotkania w Elblgu sesji trzecich obu grup: Jak przycign nowych odbiorców; rozwój i promocja nowych produktów i usug kulturalnych.
Tematy spotkania w Svetlogorsku sesji czwartych obu grup: Dostp do finansowania i praca ze sponsorami; fundrising, crowdsourcing, crowdfunding; zarzdzanie finansami, budetowanie.
Sesje byy prowadzone przez dowiadczonych trenerów metodami warsztatowymi, przy aktywnym zaangaowaniu wszystkich osób, w oparciu o „burz mózgów”, w grupach mieszanych – polsko-rosyjskich. Uczestnikami byli przedstawiciele m.in.: centrów kultury i rekreacji, domów kultury, modzieowych domów kultury, paaców kultury, miejsko-gminnych centrów kultury, szkó artystycznych, dziecicych szkó artystycznych, bibliotek, sekcji kulturalnych miejskich orodków pomocy, wydziaów kultury i promocji urzdów miejskich, itp.. Szeroka tematyka sesji dawaa moliwo take wymiany dowiadcze na gruncie zawodowym. Pomidzy uczestnikami polskimi i rosyjskimi trway dugie dyskusje na tematy funkcjonowania ich wzajemnych instytucji. Uczestnicy na tyle dobrze si rozumieli, e wspópraca niektórych rozpocza si jeszcze w trakcie trwania sesji szkoleniowych. Relacje byy nawizywane nie tylko w kontaktach polsko-rosyjskich, co miao wynika z projektu, ale take pomidzy polskimi uczestnikami, którzy podkrelali, e w ich dziedzinie zawodowej s due  potrzeby takich spotka w celu dzielenia si dowiadczeniami.
Gromadzimy wszelkie uwagi wszystkich grup szkoleniowych by dobrze przygotowa si do podsumowania dziaa zrealizowanych w ramach projektu CULART II.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk