uawy i Centrum w. Jana w Gdasku - wizyta studyjna

uawy i Centrum w. Jana w Gdasku - wizyta studyjna

Dotyczy: wizyta studyjna profesjonalistów z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków w ramach projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jako edukacji" realizowanego w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

Data: 8-10 wrzenia 2014r.

Miejsce: uawy, Centrum w. Jana w Gdasku

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk zorganizowao wizyt studyjn na terenie polskiej czci. Bya to druga wizyta planowana w ramach dziaania 2.3.1 projektu CULART II dotyczcego organizacji wizyty studyjnej przedstawicieli jednostek samorzdowych odpowiedzialnych za ochron zabytków.

W tym dziaaniu uczestniczya strona litewska – przedstawiciele samorzdów regionu mudzi zajmujcy si ochron zabytków na swoim terenie oraz strona polska – przedstawiciele samorzdów i innych instytucji z dziedziny ochrony zabytków.

Program wizyty obejmowa cz obszaru uaw oraz Centrum w. Jana w Gdasku. Celem byo pokazanie zabytków bdcych po pracach konserwatorskich jak i w ich trakcie i funkcjonowanie danych obiektów i miejsc w odniesieniu do dziaalnoci kulturalnej gmin z obszaru Stowarzyszenia. Spotkanie wprowadzajce zostao zorganizowane pierwszego dnia, 8 wrzenia.

Wizyt studyjn rozpoczto 9 wrzenia od serca uaw – Nowego Dworu Gdaskiego odwiedzajc uawski Dom Kultury  – najstarszy w caej Polsce Dom Kultury. Zachowa on w oryginale wszystkie elementy i wyposaenie budynku. Dalej trasa przebiegaa przez miejscowo Marynowy, gdzie odbyo si spotkanie z wacicielk domu podcieniowego pochodzcego z 1803 roku. Trwaj tam obecnie prace remontowe majce przywróci dawny wygld i w czci udostpni na cele promocyjne regionu.  Kolejn miejscowoci by Nowy Staw, w którym delegacja odwiedzia dawny zbór ewangelicki z 1803-4 roku z charakterystyczn, 50-metrow wie przypominajc „oówek”. Obecnie w obiekcie prowadzona jest dziaalno kulturalna. W Palczewie odwiedzonymi obiektami historycznymi by jedyny na uawach drewniany koció z 1712 roku z zachowanymi organami z 1687 roku i polichromi wntrz, dalej XIX-wieczny wiatrak holenderski bdcy w trakcie prac remontowych. Ponadplanowo mona byo zajrze take na teren prywatnej posesji, na której znajduje si dom uawski wybudowany w 1803 roku, stanowicy atrakcj Palczewa. W dalszej czci odwiedzilimy dwa mennonickie cmentarze w Pordenowie i Stawcu, na terenie których zostay przeprowadzone prace konserwatorskie. Na zakoczenie naszej wizyty na uawach pokazany zosta dom podcieniowy w Orowie z 1802 roku bdcy w trakcie prac konserwatorskich. Gospodarz podj delegacj poczstunkiem z menu uawskiego zapowiadajc wydanie ksiki o historycznych smakach tego regionu. Spotkanie to zamykao ptl wizyty studyjnej na uawach.

Trzeciego dnia wizyty studyjnej, 10 wrzenia, obie grupy, polska i litewska uday si do Gdaska, do Centrum w. Jana, w którym odbyo si spotkanie z konserwatorem odpowiedzialnym za przeprowadzenie prac konserwatorskich Centrum. Obecnie peni ono funkcj sakraln jak i wieck, jest zarówno kocioem, w którym regularnie odbywaj si msze ale take miejscem imprez kulturalnych.

Korzyci, jak obu delegacjom przyniosa wizyta studyjna zorganizowana w Polsce byo przede wszystkim pokazanie przykadu zabytków gincych, które bez zaangaowania wysików spoeczestwa ale w duej mierze prywatnych mogyby nie istnie. A dzi, ich ocalenie znacznie wzbogaca ofert kulturaln  o wartoci ponadregionalnej.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk