Midzynarodowe spotkanie Rady ds. Kultury w Kaliningradzie

Midzynarodowe spotkanie Rady ds. Kultury w Kaliningradzie

Dotyczy: trzecie midzynarodowe posiedzenie Rady ds. Kultury w ramach projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jako edukacji" realizowanego w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

Data: 25-26 sierpnia 2014.

Miejsce: Kaliningrad, Polska

W Kaliningradzie odbyo si kolejne midzynarodowe spotkanie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Kultury. Organizatorem by rosyjski partner projektu CULART II, Kaliningradzka Fundacja Miejska.

Program pobytu w Kaliningradzie obejmowa m.in.:

 - zapoznania polskich uczestników z ofert kulturaln miasta Kaliningrad, poszerzon o nowo otwarte, prywatne muzeum domu mieszczaskiego z okresu Prus Wschodnich, kiedy Kaliningrad nosi nazw Kenigsberg. Bya okazja zwiedzenia tego muzeum a jego  zaprezentowanie miao za zadanie nie tylko podzielenie si now atrakcj miasta ale przede wszystkim pokazanie miejsca, które moe suy take spotkaniom kulturalnym równie w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady w trakcie trwania projektu CULART II jak i po jego zakoczeniu.

- spotkanie w bibliotece centralnej. Dziki tej wizycie mona byo zapozna si nie tylko z nowym systemem centralizacji bibliotek w Kaliningradzie ale przede wszystkim z dziaaniami podejmowanymi w celu zwikszenia liczby czytelników wród modziey. Sposoby do jakich ucieka si partner zrobiy wraenie na naszych uczestnikach, poniewa obejmuj one take liczne gry i zabawy majce zachci modzie do czytania literatury klasycznej.

- dziaania robocze Rady. Ustalono kalendarz na dwa kolejne spotkania czonków Rady. Sporód skadanych propozycji spotka wybrano te, które bd ywo wiadczy o podejmowanych dziaaniach kulturalnych na terenach gmin czonków Rady. I tak, jeszcze we wrzeniu polsko-rosyjskie posiedzenie Rady odbdzie si w Kwidzynie i Dzierzgoniu w dniach 19-21 wrzenia br. Program spotkania bdzie obejmowa uczestnictwo w imprezach  kulturalnych oraz robocze spotkanie Rady. Podczas dyskusji w tej czci pado wiele obiecujcych propozycji, takich jak uczestnictwo modziey w wymianie kulturalnej Polaków w Rosji i odwrotnie. Zwrócono równie uwag na konieczno nauki jzyka partnera. W tym celu zaproponowano cotygodniowe spotkania Rady za pomoc komunikatora skype, które bd si odbyway w kad rod o g. 20:00 czasu polskiego.

W tym punkcie spotkania podjto take temat szkole czonków Rady metod e-learning. Polska i rosyjska strona wybray tematy najbardziej potrzebne sporód okrelonych wczeniej, podczas konferencji otwierajcej.

Wybór tematów grupy polskiej:

1. Nauka jzyka rosyjskiego

2. Rozwój organizacji. Wykorzystanie IT w dziaalnoci organizacji (programy graficzne, design)

3. Efektywna komunikacja wewntrz organizacji

Wybór tematów grupy rosyjskiej:

1. Organizacja imprez.

2. Jak dzieli si dowiadczeniem.

3. Animacja spoeczna.

4. Pozyskiwanie funduszy

5. Networking. Jak znale organizacj partnersk korzystajc z jej dowiadcze.

6. Okrelenie potrzeb kulturalnych.

7. Wykorzystywanie technik komputerowych w dziaalnoci organizacji.

- wizyty w bibliotekach w Kaliningradzie, zapoznanie si z praktycznym systemem centralizacji tych placówek – biblioteki dla dorosych im. Gorkiego oraz dziecicej im. H.Ch. Andersena

Nastpne spotkania Rady:

- rody, za pomoc komunikatora skype, g. 20:00 czasu polskiego,

- 19-21 wrzenia br., Kwidzyn/Dzierzgo – stosowne zaproszenia zostan przesane do 5.09.2014,

- 13-15 listopada br., Sovieck, Rosja.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk