Sukces projektu TOURAGE

Projekt TOURAGE zosta uznamy ze jeden z 20 najlepszych europejskich projektów wspierajcych rozwój turystyki zrównowaonej. cznie w konkursie na najlepszy projekt dziaajcy na rzecz turystyki zrównowanej wzio udzia okoo 200 projektów unijnych realizowanych w ramach szeregu  rónych programów.

Wyboru projektów dokonano w ramach projektu PESTO (Promocja projektów UE na rzecz turystyki zrównowaonej), którego celem jest stworzenie platformy na rzecz rozwoju turystyki zrównowaonej i wzrostu wiadomoci spoeczestw na temat tego rodzaju turystyki. Ewaluacji projektów dokonao midzynarodowe konsorcjum PESTO, którego czonkowie zajmuj si edukacj i szkoleniami na rzecz rozwoju zrównowaonej turystyki lub maj praktyczne dowiadczenie w zakresie potrzeb przemysu turystycznego. W ramach przeprowadzonej ewaluacji analizie poddano midzy innymi takie cechy jak innowacyjno projektów i ich znaczenie merytoryczne.

Jako e celem projektu TOURAGE jest rozwijanie przemysu turystycznego, wzmacnianie potencjau ekonomicznego, zwikszenie zatrudnienia w toku caego sezonu turystycznego zwaszcza w regionach granicznych i peryferyjnych, a take promowanie aktywnego starzenia si, w ramach konkursu PESTO uznano, e dziki realizacji tych celów przyczynia si on do propagowania spoecznych i ekonomicznych aspektów turystyki zrównowaonej.

Przyznana nominacja oznacza, e projekt TOURAGE zostanie zaproszony do wzicia udziau w konferencji PESTO planowanej na padziernik 2014 r. w Austrii. Dodatkowo, obok dziaa promocyjnych, w kolejnym wydaniu magazynu Focus Europe ukae si powicony projektowi artyku.

Projekt PESTO jest koordynowany przez Europejsk Sie na rzecz Transferu i Wykorzystywania Wyników Projektów UE (E.N.T.E.R.), stowarzyszenie non-profit z siedzib w Graz, Austria. Projekt zosta sfinansowany dziki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie si przez cae ycie (Life Long Learning).

Wicej na stronie projektu PESTO i portalu stowarzyszenia E.N.T.E.R


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Padziernik 2023
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 1 2 3 4 5

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk