Podsumowanie pierwszej czci projektu CULART II

Od 18 wrzenia 2012 r. Stowarzyszenie, w partnerstwie 2 instytucji rosyjskich i 1 litewskiej realizuje projekt CULART II, który potrwa do wrzenia 2014r. Cakowity budet to 277.777,87 EURO, z czego grant wynosi 250.000 EURO. Projekt skierowany jest do instytucji kultury lecych na terenie Gmin czonkowskich Stowarzyszenia, obwodu Kaliningradzkiego oraz regionu mudzi na Litwie a wszystkie dziaania prowadzone s w trzech grupach: Rada ds. Kultury, Instytucje Kultury oraz Konserwatorzy Zabytków.

Projekt CULART II przewiduje dziaania badawcze, szkoleniowe, wizyty studyjne i wymian dowiadcze w oparciu o dobre praktyki. Od pocztku realizacji projektu do koca kwietnia 2014 zrealizowalimy:

- konferencj startow, która odbya si w Kaliningradzie przy udziale przedstawicieli Gmin czonkowskich z Bisztynka, Dobrego Miasta, Dzierzgonia, Elblga, Gdaska, Lborka, Malborka, Milejewa, Mikoajek Pomorskich, Ktrzyna, Olsztyna i Pienina oraz przedstawicieli instytucji kultury i wadz lokalnych i regionalnych obwodu Kaliningradzkiego i regionu mudzi.

- 3 posiedzenia Rady ds. Kultury, które odbyy si w Polsce, Rosji i na Litwie a take 1 szkolenie Rady w Polsce. W skad Rady wchodz przedstawiciele polskich instytucji z Bisztynka, Dzierzgonia, Elblga, Kwidzyna, Malborka, Olsztyna oraz przedstawiciele z miast obwodu Kaliningradzkiego.

- wizyt studyjn na Litwie oraz szkolenie w Kaliningradzie grupy Konserwatorów Zabytków ze Supska, Gdaska, Elblga, Stegny i Olsztyna a take obwodu Kaliningradzkiego i regionu mudzi.

- 3 szkolenia przedstawicieli instytucji kultury z Braniewa, Fromborka, Iawy, Mikoajek Pomorskich, Tczewa, Malborka wraz z przedstawicielami instytucji kultury z miast obwodu Kaliningradzkiego.

 Zakres tematyczny szkole, w których uczestnicz wszystkie 3 grupy zosta wybrany przez uczestników konferencji startowej podczas spotka w grupach polsko-rosyjsko-litewskich pod kierunkiem moderatorów tych grup i obejmuje nastpujce zagadnienia:  1/Co to jest polityka kulturalna? Modele i instrumenty polityki kulturalnej; 2/ Lokalny kapita kulturowy (dziedzictwo, tradycje, itp.) jako potencja rozwojowy; 3/ Marketing i PR w dziedzinie kultury; 4/ Jak strukturyzowa organizacj/administracj/ zarzdzanie kadrami; 5/ Opracowanie planu rozwoju organizacji; 6/ Midzynarodowa wspópraca w dziedzinie kultury; 7/ projekty w organizacji kultury; 8/ Jak przycign nowych odbiorców; 9/ Rozwój i promocja nowych produktów i usug kulturalnych;  10/ Dostp do finansowania i praca ze sponsorami; 11/ Zarzdzanie finansami, budetowanie ; 12/ Autoprezentacja i wystpienia publiczne; 13/ Prawodawstwo, pozwolenia, struktura funkcjonowania urzdów ochrony zabytków w Polsce i Rosji; 14/ Dokumentacja w Polsce i Rosji; 15/ Adaptacja budynków historycznych do celów uytkowych w przestrzeni miejskiej.

Dziaania planowane do koca realizacji projektu dotycz prac badawczych w zakresie analizy dowiadcze projektów kulturalnych instytucji z obszaru objtego projektem, opracowania metodologii w zakresie pozycjonowania organizacji kulturalnych w Internecie, opracowanie materiaów dydaktycznych zrealizowanych szkole, realizacji szkole metod e-learningu i opracowania raportu w tym zakresie oraz dalsze szkolenia w Polsce i obwodzie Kaliningradzkim czonków Rady ds. Kultury, Konserwatorów Zabytków oraz Instytucji Kultury i podsumowanie projektu konferencj zamykajc, która odbdzie si w Polsce.

Obecnie oczekujemy na zatwierdzenie rozliczenia finansowego tytuem pierwszej transzy.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk