Przykady interesujcych dobrych praktyk turystyki senioralnej w Komitacie Szabolcs- Szatmar-Bereg, Wgry

Przykady interesujcych dobrych praktyk turystyki senioralnej w Komitacie Szabolcs- Szatmar-Bereg, Wgry

W dniach 9-11 kwietnia 2014 r. projekt TOURAGE odbdzie spotkanie w Komitacie Szabolcs- Szatmar-Bereg (Wgry) w celu zapoznania si z kolejnymi picioma propozycjami dobrych praktyk turystyki senioralnej. Dobre praktyki zostan zaprezentowane przez partnerów z Agencji Rozwoju Regionalnego i Zarzdzania Ochron rodowiska Komitatu. Jak zawsze podczas spotka roboczych, kady z partnerów zaprezentuje najnowsze informacje na temat biecej realizacji projektu w zakresie nowych inicjatyw, transferu dobrych praktyk i pomysów projektowych.

Wizyta studyjna odbdzie si dnia 10 kwietnia rozpoczynajc si w miejscowoci Nyírbátor, która prowadzi projekt czcy rekreacje z turystyk religijn zatytuowany „Wiara i Zdrowie”. W programie przewidziano szereg atrakcji dla turystów chccych aktywnie spdzi wolny czas. Oferowane pakiety turystyczne zawieraj moliwo zwiedzania zabytków dziedzictwa historycznego, kulturowego i religijnego. Program zwiedzania obejmuje równie jedno z najwaniejszych miejsc pielgrzymkowych Wgier -  Máriapócs. Znajdujce si w tej miejscowoci Sanktuarium odwiedzane jest corocznie przez ponad 600 000 pielgrzymów.

Nastpnym punktem wizyty studyjnej bdzie tzw. „Gastronomiczna podró przez Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg”. Jest to bardzo interesujcy projekt dajcy niepowtarzaln moliwo zetknicia si ze zwyczajami kulinarnymi regionu. Projekt ma due znaczenie dla rozwoju turystyki senioralnej w regionie. Zgodnie z badaniami, to wanie grupa odbiorców usug turystycznych jest bardzo zainteresowana kuchni i dziedzictwem kulinarnym odwiedzanych miejsc. Mieszkacy regionu s bardzo dumni ze swojego dziedzictwa kulinarnego, co tylko podkrela znaczenie tego projektu dla rozwoju turystyki regionalnej.

W dalszej czci wizyty zaprezentowana zostanie oferta turystyczna Parku Narodowego Hortobágy. Park ten jest zarówno najstarsz jak i najwiksz instytucj tego typu na Wgrzech, obecnie obejmujc ponad 82 tysice hektarów. W roku 1999 UNESCO przyznao Parkowi miejsce na prestiowej licie wiatowego Dziedzictwa UNESCO. Z kolei w 2008 r. Komisja Europejska przyznaa Parkowi nagrod EDEN (Modelowy Orodek Turystyczny Europy) argumentujc, e stanowi on „najlepszy na Wgrzech orodek turystyczny majcy na celu zachowanie tradycyjnych walorów kraju”. Poprzez lata dziaalnoci bardzo wzrosa dostpno Parku dla osób starszych i niepenosprawnych.  Wiele obszarów Parku dostpnych jest przy wykorzystaniu sieci kolejki wskotorowej, dziki czemu zwiedzanie przypomina swoiste afrykaskie safari.

Podczas wizyty w Parku uczestnicy zapoznaj si take dziaalnoci i ofert Organizacji Turystycznej Hajdúszoboszló. Miejscow Hajdúszoboszló jest jednym z najbardziej znanych na Wgrzech centrów spa (obecnie na trzecim miejscu w kraju z okoo 1 milionem odwiedzajcych rocznie, z czego poow stanowi turyci zagraniczni). Jego gówn atrakcj jest kompleks ani z szeregiem spa, basenów na otwartym powietrzu, Aquaparkiem i Paacem Wodnym. Tak liczne atrakcje pozwalaj na odpoczynek i rekreacj zarówno dla osób bardziej aktywnych, jak i tych szukajcych spokoju i relaksu. Najwaniejszym obszarem dziaalnoci Organizacji jest zapewnienie kompleksowej oferty dla osób starszych, cho turyci z innych grup wiekowych zarówno z kraju jak i z zagranicy równie znajd tu ciekawe oferty turystyczne. 

Ostatni dobra praktyk zaprezentowan podczas wizyty studyjnej TOURAGE bdzie “Szlak Kocioów redniowiecznych”. Zapocztkowany w 2009, program skupia szereg zabytkowych kocioów redniowiecznych reprezentujcych unikatowy charakter i tradycje architektoniczne regionu. Celem programu jest stworzenie tematycznego szlaku kocioów redniowiecznych pogranicza wgiersko-rumusko-ukraiskiego na obszarze regionów Szabolcs-Szatmár-Bereg, Satu Mare i Transcarpatii. W trzeciej czci realizacji projektu renowacji poddanych zostanie kilka nastpnych zabytkowych kocioów. Po zakoczeniu prac, szlak tematycznych bdzie oferowa 1-3 dniowe pakiety turystyczne dla rónych grup wiekowych przy uwzgldnieniu specjalnych wymogów w zakresie m.in. dostpnoci.

O projekcie:

Projekt TOURAGE jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG IVC. Skupia 11 partnerów z Bugarii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, otwy, Polski, Sowacji i Wgier. Liderem projektu jest Rada Regionalna Pónocnej Karelii (Finlandia).

Gównym celem Programu INTERREG IVC jest poprawa efektywnoci polityk wadz regionalnych. Projekt realizowany jest w oparciu o wymian dowiadcze pomidzy partnerami odpowiedzialnymi za rozwijanie odnonych polityk w swoich regionach.

 

EVERY AGE IS TOUR AGE!

Wicej informacji o projekcie na www.tourage.eu lub stronie Facebook https://www.facebook.com/tourage.eu


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Luty 2024
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
4
5
6
7
8
9
10

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk