Trzecie spotkanie przedstawicieli instytucji kultury

Trzecie spotkanie przedstawicieli instytucji kultury

Dotyczy: szklenie przedstawicieli instytucji kultury z terenu maych gmin w ramach projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jako edukacji" realizowanego z Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

Uzupenienie Nr: ILPR 02.02.00-28-090/10-01

Nr projektu: LPR1/010/090

Data dziaania: 10-12.12.2013r.

Miejsce: Iawa.

W Iawie odbyo si trzecie szkolenie grupy przedstawicieli instytucji kultury. cznie byo 20 uczestników, z Polski i Rosji. Szkolenie to, tak jak i poprzednie miao charakter warsztatowy bazujcy na dowiadczeniach uczestników z ukierunkowaniem na wypracowanie nowych rozwiza w zakresie produktów i usug kulturalnych oraz ich promocj. Osoba prowadzca omówia take zagadnienia dotyczce pracy nad nowymi odbiorcami, analizowalimy uczestnika ycia kulturalnego, kim jest, kto jeszcze mógby nim zosta.  

Gospodarzem spotkania by Orodek Kultury w Lasecznie, lecy na terenie Gminy Iawa. Zespó osób tam pracujcych po zakoczeniu zaj w drugim dniu szkolenia przygotowa interesujcy program artystyczny poczony z uroczyst kolacj. Z uwagi na przedwiteczny termin spotkania gospodarze przygotowali wiele niespodzianek nawizujc do tematów kultury i tradycji polskich wit. W ten sposób zaprezentowali bogactwo kultury obszaru, na którym prowadz swoja dziaalno. Ta cz odbya si w Orodku Kultury w Lasecznie, 12 km od Iawy.  Zaprezentowano dziecice zespoy ludowe a take zespó rockowy, w którym wystpia Pani dyrektor Orodka Kultury piewajc i grajc na gitarze. W ramach prezentacji tradycji zorganizowano kolacj oddajc witeczny nastrój. Byy potrawy wigilijne oraz pozostaych dni wit Boego Narodzenia, caoci towarzyszyy dwiki kold grane i piewane przez zespoy z Orodka. Dziki artystycznej czci grudniowego szkolenia wspópraca polsko-rosyjska moe przynie konkretne owoce. Partnerzy projektu s ywo zainteresowani nawizaniem bliszych relacji zawodowych jeszcze podczas trwania realizacji projektu CULART II. Gocina w Lasecznie nie tylko zachwycia rosyjskich partnerów. Take polscy uczestnicy po raz pierwszy na ywo mieli okazj zapozna si z dziaalnoci artystyczn tego orodka a wskanikiem, który dzi moemy odnotowa jako warto dodan jest rozpoczcie wspópracy polskich partnerów.

Obie grupy, polska i rosyjska obd jeszcze 1, ostatnie szkolenie w Rosji, podczas którego kady z uczestników otrzyma certyfikat ukoczenia wszystkich 4 etapów szkole. Certyfikaty wystawi partner rosyjski, Centrum Metodyczno-Edukacyjne z Kaliningradu.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk