Szkolenie polsko-rosyjskiej Rady ds. Kultury

Szkolenie polsko-rosyjskiej Rady ds. Kultury

Dotyczy: drugie midzynarodowe posiedzenie Rady ds. Kultury w ramach projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jako edukacji" realizowanego w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

Uzupenienie Nr: ILPR 02.02.00-28-090/10-01

Nr projektu: LPR1/010/090

Data: 4-5 kwietnia 2013r.

Miejsce: Malbork Welcome Center, Malbork

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk - lider projektu CULART II, byo organizatorem drugiego, midzynarodowego posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Kultury, które odbyo si w Malborku w dniach 4-5 kwietnia 2013 (program – zacznik nr 1). W spotkaniu wzili udzia czonkowie Rady z Polski i Rosji (lista obecnoci - zacznik nr 2) - 7 osób z Rosji, 11 osób z Polski oraz inni gocie zaproszeni jako gospodarze i przedstawiciele miasta, w którym odbywao si spotkanie.

Posiedzenie otworzyy koordynatorki projektu ze strony polskiej i rosyjskiej. Nastpnie prezentacji propozycji planu pracy Rady dokonaa przewodniczca Rady polskiej strony, wybrana na spotkaniu roboczym 17 stycznia br. prezentujc opracowany przez siebie regulamin Rady, poddany pod dyskusj w drugim dniu niniejszego posiedzenia.

Tematem przewodnim spotkania Rady byo szkolenie z zakresu autoprezentacji skierowane wycznie do czonków Rady, które miao na celu podniesienie ich zawodowych umiejtnoci. Wzili w nim udzia wszyscy czonkowie Rady. Temat autoprezentacji, jako jeden z wielu, zosta zaproponowany podczas pierwszego midzynarodowego posiedzenia Rady w Kaliningradzie, które odbyo si w trakcie realizacji konferencji otwierajcej projekt CULART II.  

Posiedzenie w Malborku byo poprzedzone prezentacjami z zakresu dowiadcze partnerów w realizacji projektów kulturalnych na przygranicznych obszarach Polski i Rosji. Celem tych prezentacji byo podzielenie si polskimi i rosyjskimi dowiadczeniami z zakresu dobrych praktyk i zachcenie jednoczenie do podejmowania pracy na rzecz wspólnych projektów w przyszoci.

Nastpnym punktem spotkania byo szkolenie z wybranej przez czonków Rady tematyki treningu komunikacji i autoprezentacji. Trenerem by dowiadczony w tym zakresie szkoleniowiec, który przeprowadzi szkolenie w nastpujcych blokach: wizerunek, mocne i sabe strony, profesjonalna prezentacja, efekt pierwszego wraenia, mowa ciaa, wygld zewntrzny, panowanie nas stresem podczas prezentacji. Trening odby si 4 i 5 kwietnia. Po jego zakoczeniu trway prace nad wspólnym regulaminem midzynarodowej Rady ds. Kultury.

Nastpne spotkanie Rady ustalono na wrzesie. Do tego czasu jej czonkowie maj za zadanie ustalenie tematu spotkania.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk