Inauguracja pracy Rady ds. Kultury

Dotyczy: pierwsze midzynarodowe posiedzenie Rady ds. Kultury dotyczce projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jako edukacji" realizowanego w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

Nr projektu: LPR1/010/090

Data: 7 lutego 2013r.

Miejsce: Kaliningrad, Grand Hall

Drugiego dnia konferencji startowej, 7 lutego 2013r. odbyo si pierwsze midzynarodowe spotkanie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Kultury. Z polskiej strony uczestniczyo 10 osób, ze strony rosyjskiej 9. Za to zadanie, jak i za konferencj startow byli odpowiedzialni partnerzy rosyjscy - Fundacja Miejska Kaliningrad we wspópracy z drugim partnerem projektu Centrum Metodyczno-Edukacyjnym z Kaliningradu. To spotkanie byo kontynuacj dnia poprzedniego (6 lutego), podczas którego uczestnicy konferencji startowej odbyli szkolenie w grupie tematycznej skierowanej do czonków Rady. Trener-moderator grupy zapozna wszystkich z ide e-learningu, wprowadzajc w zagadnienia, które maj sta si podmiotem kolejnych spotka Rady. 6 lutego uczestnicy w osobnych grupach – polskiej i rosyjskiej okrelili tematy szkole metod e-learningu pod ktem problematyki, z któr spotykaj si na co dzie w swojej pracy zawodowej. Wybrane tematy dotyczyy 3 obszarów: 1. Rozwój osobisty, 2. Profesjonalne narzdzia, 3. Rozwój organizacyjny. W ramach tych obszarów sprecyzowano zagadnienia szczegóowe, nad którymi dyskutowano ju wspólnie w dniu pierwszego midzynarodowego posiedzenia Rady, tj. 7 lutego. Tego dnia wybrano kilka wspólnych dla obu grup zagadnie na najblisze spotkania, by Rada moga je odby ju w formie szkolenia. Wybrane tematy to m.in.: nauka jzyka obcego, wystpienia publiczne – autoprezentacja, techniki kontroli stresu, zarzdzanie projektami, zastosowanie multimediów w projektach, animacja w kulturze, aktywizowanie mieszkaców, budowanie zespou zadaniowego, poszukiwanie funduszy na wsparcie przedsiwzi, wykorzystywanie nowoczesnych form informacyjnych w organizacji, poszukiwanie organizacji partnerskich, itp..

Koordynator projektu ze strony rosyjskiej zasugerowaa konieczno udzielania si czonków Rady na portalach spoecznociowych. Na tym posiedzeniu jej czonkowie musieli okreli termin w którym miaaby powsta zamknita dla innych uytkowników portali spoecznociowych, grupa CULART II. Grupa miaa rozpocz dziaalno na portalu przed pierwszym szkoleniem, którego tematyk i termin naley doprecyzowa ju na forum spoecznociowym.

Na tym, pierwsze midzynarodowe posiedzenia Rady zakoczono.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Lipiec 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk