Pierwsze szkolenie przedstawicieli instytucji kultury

Dotyczy: szklenie przedstawicieli instytucji kultury z terenu maych gmin w ramach projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jako edukacji" realizowanego z Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

Uzupenienie Nr: ILPR 02.02.00-28-090/10-01

Nr projektu: LPR1/010/090

Data dziaania: 28-30.10.2013r.

Miejsce: Kraplewo k/Ostródy.

W Kraplewie k/Ostródy odbyo si pierwsze szkolenie dla przedstawicieli instytucji kultury z terenu maych Gmin polskiej i rosyjskiej czci Euroregionu Batyk zrealizowane w ramach projektu CULART II. Partnerem odpowiedzialnym za organizacj i przeprowadzenie tego szkolenia byo Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk. Uczestnikami byli przedstawiciele polskich i rosyjskich instytucji kultury (lista obecnoci – zacznik 1). Grupy z Polski i Rosji liczyy po 1o osób kada.

Tematy spotkania dotyczyy: Polityki kulturalnej (pojcie, modele, instrumenty, wytyczne europejskie) jako ta rozwoju wiata kultury; lokalnego kapitau kulturowego (dziedzictwo, tradycje, itp.) jako potencjau kulturowego oraz marketingu i PR w dziedzinie kultury.

Szkolenie przeprowadzia dowiadczona trener metodami warsztatowymi, podczas których uczestnicy otrzymywali wiele zada do rozwizania w grupach mieszanych – polsko-rosyjskich – jako symulacja ywej wspópracy partnerskiej na gruncie ju instytucjonalnym (program zaj – zacznik 2). Aktywny udzia wszystkich uczestników dawa wiele rozwiza na poczekaniu, które suyy dalszej pracy twórczej. Na podstawie gier i zabaw opracowywalimy wspólne dziaania, których efekty byy ju powane. Poszukiwano podobiestw instytucji, których przedstawiciele spotkali si na tym szkoleniu. Praca bya duga i owocna.

Obie grupy odbd jeszcze trzy spotkania, w tym samym skadzie. Dwa w Obwodzie Kaliningradzkim i jedno w Polsce. Pod koniec listopada odbdzie si drugie szkolenie tej grupy. Tym razem u naszych rosyjskich partnerów. Przeprowadzi je tamtejszy szkoleniowiec. Jednym z wielu osignitych celów odbytego szkolenia jest zainteresowanie uczestników wzajemn wspóprac i ch uczenia si swoich narodowych jzyków.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk