Demografia w regionach

Poniszy tekst jest czci opracowania pn „Poziom rozwoju wspópracy transgranicznej na nowej wschodniej granicy Unii Europejskiej: granica polsko-rosyjska”. Dotyczy charakterystyki sytuacji demograficznej w regionach, które s przedmiotem badania, tj. województwo warmisko-mazurskie  po stronie polskiej oraz obwód kaliningradzki po stronie rosyjskiej. Badania wykonano w ramach projektu "Liczmy si z granic" ....

Poniszy tekst jest czci opracowania pn „Poziom rozwoju wspópracy transgranicznej na nowej wschodniej granicy Unii Europejskiej: granica polsko-rosyjska”. Dotyczy charakterystyki sytuacji demograficznej w regionach, które s przedmiotem badania, tj. województwo warmisko-mazurskie  po stronie polskiej oraz obwód kaliningradzki po stronie rosyjskiej.

W opisie uwzgldniono nastpujce charakterystyki:

1. Liczba ludnoci

Obwód Kaliningradzki                                                               woj. Warmisko-Mazurskie

 • Stan na: 01.09.2011                                                          Stan na: 31.12.2010
 • 944 100 osób, .                                                                  1 427 118 Osób

Regiony przygraniczne z Polsk:                                                 Regiony przygraniczne z Rosj (pooone wzdu granicy pastwa)

 • Stan na 01.01.2011                                                           Stan na 01.01.2011   
 • 91,1 tys. mieszkaców,                                                    216 810  mieszkaców,.

2. Liczba ludnoci mieszkajcej w miastach:

Obwód Kaliningradzki                                                              woj. Warmisko-Mazurskie

         Stan na: 01.01.2011                                                              Stan na: 31.12.2010

 • 728 337 osób, tj.  77,4%.                                                  854 651  Osób , tj 59,89%

Regiony przygraniczne z Polsk:Regiony przygraniczne z Rosj:

Stan na 01.01.2011                                                                       Stan na 01.01.2011   

 • 30,5 tys. mieszkaców, tj 42,6%.                                     117 911. mieszkaców, tj 13,8%.

3.  Liczba ludnoci na terenach wiejskich:

Obwód Kaliningradzki                                                              woj. Warmisko-Mazurskie

Stan na: 01.01.2011                                                                    Stan na: 31.12.2010

 • 212 742 osób, tj. 22,6%.                                                 574 590  Osób , tj 40,26%

Regiony przygraniczne z Polsk:                                                 Regiony przygraniczne z Rosj:

            Stan na 01.01.2011                                                          Stan na 01.01.2011   

 • 60,6 tys. mieszkaców, tj 57,4%.                                    98 899  mieszkaców, tj 17,21%.

4. Gsto zaludnienia (osoby na km2):

Obwód Kaliningradzki                                                             woj. Warmisko-Mazurskie

 • 62,1 osoby/km2                                                               59 osób/km2

Regiony przygraniczne z Polsk:                                                Regiony przygraniczne z Rosj:

 • 31,5 osoby/km2                                                               42 osoby/km2

5. Zmiany liczebnoci populacji; podzia populacji wg wieku:

Podzia ludnoci wg wieku, liczba osób:

                 Obwód Kaliningradzki                                                  woj. Warmisko-Mazurskie

Wg stanu na dzie 1.01.2010                                           wg stanu na dzie: 31.12.2008         31.12.2009

Caa ludno         937 914                                                Caa ludno          1 427 073              1 427 118

W tym w wieku lat:                                                               W tym w wieku lat:

0-4                      48 747 osoby                                          0 -2                 46 485 osoby                

5-9                      41915                                                     3 -6                 57 236              

10-14                 40 756                                                    7-12                 94 391                     

15-19                 57 865                                                    13-15               56 510                      

                                                                                          16-18              65 258                

20-24                 85 733                                                    19-24               149 630                        

25-29                 80 895                                                    25-29               122 889                     

30-34                72 059                                                     30-34               104 692                

35-39                69 215                                                      35-39               91 209                            

40-44                62 633                                                     40-44                88 964                    

45-49               73 646                                                      45-49               104 152            

50-54                74 256                                                     50-54               114 830             

55-59                67 901                                                     55-59                99 892               

60-64               47 084                                                      60-64                62 754           

65-69               29 278                                                      65-69                44 548                        

70 i wicej       85 931                                                      70 i wicej      121 677                             

6. Przyrost naturalny (ilo osób):

Obwód Kaliningradzki                                                            woj. Warmisko-Mazurskie

Wg stanu na 2009 r.: -2689                                                 wg stanu na dzie 31.12.2009: 3351         

Regiony przygraniczne z Polsk:                                         Regiony przygraniczne z Rosj:

Stan na 2009 r. -                                                                    Stan na 31.12.2009

Przyrost naturalny na 1000 os.: -0,5                                    Przyrost naturalny na 1000 os.: 0,8

7. Saldo migracji

       Obwód Kaliningradzki                                                  woj. Warmisko-Mazurskie

Wg stanu na 2009: +3307                                                        wg stanu na dzie 31.12.2009    - brak danych       

Regiony przygraniczne z Polsk:                                              Regiony przygraniczne z Rosj: brak danych

 • Stan na 2009: +702                                                   

8. Migracja (na 1000 mieszkaców):

            Obwód Kaliningradzki                                                            woj. Warmisko-Mazurskie

Wg stanu na 2009: +3,52                                                                      wg stanu na dzie 31.12.2009: - 1,9 (ródo: tabl. stanu ruch                                                                                                                                  naturalny i  wdrówkowy ludnoci w roku 2010; baza dem.)    

Regiony przygraniczne z Polsk:                                                       Regiony przygraniczne z Rosj:

Stan na 2009: +10,6                                                                            Stan na 31.12.2009: -5,5             

 

9. Przyrost naturalny (osoby):

Obwód Kaliningradzki :+618 ;                       woj. Warmisko-Mazurskie:3351

10. Ogólny przyrost naturalny (%):

Obwód Kaliningradzki-2,8;                             woj. Warmisko-Mazurskie: 2,3

11.  Ludno w wieki przedprodukcyjnym: 0-14 lat (osoby, %) – dla obw.Kaliningradzkiego; 0-17 lat dla woj.warmisko-mazurskiego : 

Obwód Kaliningradzki : 131 418 osób; tj. 14,0%; woj. Warmisko-Mazurskie:291 183 tj. 20,4% (stan na 31.12.2009)

12. Ludno w wieku produkcyjnym:  (osoby, %).  a/ 15-64 lata – dla obwodu kaliningradzkiego b/ 18 – 64 lata dla woj. warmisko-mazurskiego:

 Obwód Kaliningradzki :691 287 osób, tj.73,7%; woj. Warmisko-Mazurskie: 929 899 osób, tj. 65,2

13.  Ludno w wieku poprodukcyjnym:  (osoby, %). Powyej 65 lat (dla mczyzn i 60 lat i wicej dla kobiet – dotyczy RP):

Obwód Kaliningradzki :   115 209 osób, tj. . 12,3% , woj. Warmisko-Mazurskie: 206 036 osób, tj. 14,44 % (stan na 31.12.2009)

14. Wskanik starzenia si spoeczestwa (udzia ludnoci w wieku 65 lat i wicej w ludnoci ogóem):

Obwód Kaliningradzki : brak danych                  woj. Warmisko-Mazurskie: 11,8

15. Struktura osiedlecza wg liczby ludnoci:

 

 

Obwód Kaliningradzki 

Municypalitety wzdu granicy z Polsk

Województwo Warmisko-Mazurskie

powiaty przygraniczne z Rosj

ródo: Dane statystyczne zebrane przez Woj. Urzd Statystyczny oraz Federaln Sub Statystyczn w Kaliningradzie  dla projektu „Liczmy si z granic”

Poniej  2000

-

-

1

0

2000-4999 mieszkaców.

5

2

18

7

5000-9999

5

3

7

-

10 000-19 999

7

-

12

3

20 000-49 999

5

-

8

2

Powyej  50,000 mieszkaców.

1

-

3

0

ogóem.

23

5

49

12

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk