Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk

 

Gmina / Miasto  Województwo
Atrakcje / Walory turystyczne
Barciany 
Warmisko 
- Mazurskie
zamek krzyacki w Barcianach - XIV w; zespoy paacowe; kocioy; lasy
Bartoszyce
Warmisko 
- Mazurskie
przejcie graniczne - Bezledy; tranzyt dla turystyki indywidualnej; jeziora; spywy kajakowe (rz. yna); basen kryty i odkryty; zabytki kultury Prusów; kocioy z XIV w; mury obronne; spichlerze z XVIII i XIX w.; szlaki rowerowe; Szlak Bociani – Natura 2000; agroturystyka; kompleks paacowo-folwarczny (Galiny)
Biskupiec 
Warmisko
- Mazurskie
redniowieczny gotycki ukad przestrzenny starego miasta z kamieniczkami; dawny ratusz murowany z 1895; gotycki Koció parafialny; wiea cinie murowana; pracownia snycerska; gospodarstwa agroturystyczne; paintball; wypoczynek na onie natury
Biskupiec
Warmisko
- Mazurskie
"Zielone Puca Polski”; liczne jeziora; teren Brodnickiego Parku krajobrazowego; parki podworskie; zabytki sakralne; wie rycerska (Krotoszyn); drewniane chaty (Lipinki); Góra Szwedzka 121,3 m
Bisztynek
Warmisko 
- Mazurskie
Diabelski Kamie - legenda gminna; redniowieczny ukad urbanistyczny miasta; kocioy z XIV w.; liczne przydrone kapliczki; chleb bisztyski – produkt z listy produktów regionalnych UE
Braniewo Warmisko - Mazurskie najmniejsze ZOO w Polsce; zabytki; rezerwaty i obszary chronione ( bobrów, brzozy niskiej, torfowiska); siedliska rzadkich ptaków; jeziora; trasy rowerowe; szlaki turystyczne ( „Kopernikowski”); przystanie jachtowe
Cedry Wielkie Pomorskie 
Koció w Trutowy; Dom podcieniowy w Trutowy; Dom podcieniowy w Koszwaach; Ruiny kocioa w Wacawach, Koció w Kiezmarku, Koció w Cedrach Wielkich; Koció w Leszkowy; szlaki turystyczne; lasy
Czarna Woda Pomorskie szlaki kajakowe (rz.Wda i Niechwaszcz) i piesze; pola biwakowe; lasy; gospodarstwa agroturystyczne
Dobre Miasto
Warmisko 
- Mazurskie
 klasa czystoci jezior; szlaki turystyczne; redniowieczne mury obronne; paace; kocioy z XIV w.; 
Dzierzgo Pomorskie jeziora; gospodarstwa agroturystyczne („Stowarzyszenie Gospodarstw Gocinnych Pomezania”); Sanktuarium w. Wojciecha (wity Gaj); ruiny wiatraków holenderskich z XIX w. i zamku krzyackiego – Szlak Zamków Gotyckich;
Elblg
Warmisko
- Mazurskie
Jezior Druno - siedlisko ptaków; pozostaoci redniowiecznych grodów pruskich (Weklice); osada Truso; Kana Elblski; zabytkowy rynek (Elblg); trasy rowerowe; pomniki przyrody; czy tu moe by depresja?!
Ek
Warmisko
- Mazurskie
 
Frombork
Warmisko
- Mazurskie
Klejnot Warmii – to tu Mikoaj Kopernik tworzy teorie astrologiczne; port Zalewu Wilanego
Gdask Pomorskie Stare Miasto; Westerplatte; Koció Mariacki; muzea; czyste plae; mariny eglarskie; liczne imprezy kulturalne-sportowe-turystyczne; Baza Promowa; port; trasy rowerowe; hotele 
Gdynia Pomorskie "Dar Pomorza”;„Byskawica”, Akwarium; marina eglarska; czyste plae; klify; port, Baza Promowa; liczne imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne; trasy rowerowe; zawijanie statków pasaerskich; hotele
Gniewino Pomorskie „Kaszubskie Oko” – nowoczesno i tradycja w zgodzie z potrzebami kadego turysty
Górowo Iaweckie
Warmisko
- Mazurskie
owiectwo; liczne leniczówki; „Polskie zagbie bocianów”; liczne zabytki sakralne (w. Lipka) i militarne (Gieroa); Góra Zamkowa; Muzeum Gazownictwa; ratusz z XIV w.
Iawa
Warmisko
- Mazurskie
liczne jeziora z wyspami; szlaki wodne, piesze, rowerowe; rezerwaty przyrody; wdkowanie; eglarstwo; stadniny koni;  liczne imprezy kulturalne; zabytki gotyckie ( koció i zamek); zespoy paacowe; pomniki przyrody
Jastarnia Pomorskie port rybacki; czyste plae; róda wód mineralnych; sporty eglarskie; liczne hotele i pensjonaty; tereny rekreacyjne; budownictwo rybackie – chaty; latarnia; szlaki piesze, rowerowe; molo i punkt widokowy (Jurata) 
Ktrzyn
Warmisko
- Mazurskie
Zamek Krzyacki; obiekty sakralne; budynek dawnej loy masoskiej; Ktrzyskie Stado Ogierów; Lotnisko w Wilanowie; ruiny dawnej kwatery Hitlera w okolicach Gieroy; Muzeum Mazurskie (Owczarnia); Sanktuarium (w. Lipka); lasy; jeziora; agroturystyka
Kisielice
Warmisko
- Mazurskie
pogranicze Pojezierza Iawskiego; akweny wodne; ródlene pooenie - rezerwaty przyrody, trasy piesze i rowerowe; obiekty sakralne (XIV w.); liczne ruiny dworów oraz kaplice i cmentarze rodowe
Kocierzyna Pomorskie czyste lasy i jeziora; turystyka wodna; szlaki wodne, piesze, rowerowe; zabytki muzealne; zabytki sakralne; rezerwat; pomnik Józefa Wybickiego; diabelski kamie; zamek krzyacki
Krynica Morska Pomorskie Mierzeja Wilana; czyste plae; hotele; motele; pensjonaty; port; liczne imprezy kulturalno-sportowo-turystyczne
Kwidzyn Pomorskie szlaki turystyczne; rezerwaty przyrody („Ostnice Jana” - roliny stepowe); orodek sportów jedzieckich; spywy kajakowe (rz.Liwa); Szlak Zamków Gotyckich; katedra ( XIV w.); egluga pasaerska
Lelkowo
Warmisko
- Mazurskie
ukraiska mniejszo kulturowa; wypoczynek w naturze – lasy, jeziora; granica z Obwodem Kaliningradzkim; gospodarstwa agroturystyczne
Lbork Pomorskie liczne zabytki architektury; parki; strzelnica; imprezy kulturalno-sportowe; „skate park”; przysmaki kulinarne – lborska zupa orzechowa
eba Pomorskie
 czyste plae; port; marina eglarska; „Sowiski Park Krajobrazowy” (wydmy); hotele; motele; pensjonaty; wiele imprez kulturalno-sportowo-turystycznych
Malbork Pomorskie redniowieczny zamek krzyacki; zabytkowe kocioy; cmentarze menonitów; liczne imprezy kulturalne
Mikoajki Pomorskie Pomorskie gospodarstwa agroturystyczne; obiekt rekreacyjno-sportowy; zespoy parkowo-paacowe; cieki rowerowe; obszary chronionego krajobrazu; mae centrum polskoci przed I wojn wiatow
Milejewo
Warmisko
- Mazurskie
Park Krajobrazowy „Wysoczyzny Elblskiej” z Gór Malan; ornitologiczny raj; domy podcieniowe z XVIII i XIX w.; szlaki turystyczne; Jelenia Dolina
Mynary
Warmisko
- Mazurskie
rezerwat przyrody i parki; stadnina koni; lasy; wwóz rzeczny do uprawiania turystyki wodnej; zabytki kultury; zabytki sakralne; agroturystyka w gminie
Nowy Dwór Gdaski Pomorskie „szlaki wodne myli technicznej”; gospodarstwa agroturystyczne; wdkowanie; domy podcieniowe; „Maa Holandia”; cmentarze menonickie; muzea
Olsztyn
Warmisko
- Mazurskie
muzea; szlaki turystyczne; szlaki wodne; jeziora; szlaki turystyczne piesze i rowerowe; wdkarstwo; liczne imprezy kulturalno-spotowo-turystyczne; Obserwatorium Astronomiczne; zabytki; pomniki przyrody
Olsztynek
Warmisko
- Mazurskie
redniowieczny ukad architektoniczny; wdkarstwo; owiectwo; „Muzeum Budownictwa Ludowego”; 51 % - to tereny lene; rezerwaty i pomniki przyrody; trasy piesze i rowerowe
Orneta
Warmisko
- Mazurskie
lasy; rzeki; grzybobrania; wdkowanie; leniczówki; budowle redniowiecze
Ostróda
Warmisko
- Mazurskie
„Kana Elblski”; jeziora; lasy; wdkowanie; grzybobranie; szlaki piesze i kajakowe; zabytki; mosty i wiadukty; liczne imprezy kulturalno-sportowo-turystyczne; Wzgórze Dylewskie
Piecki
Warmisko
- Mazurskie
50 % - to tereny lene; szlaki kajakowe Krutyni; jeziora; grzybobrania; rezerwaty przyrody; myny; Mazurski Park Krajobrazowy; zabytki wodnej myli technicznej 
Pienino
Warmisko
- Mazurskie
jeziora; rzeki; gospodarstwa agroturystyczne; rezerwat przyrody „Dolina Rzeki Waszy”; liczne zabytki; Muzeum Misyjno-Etnograficzne; najwyszy w Polsce most kolejowy
Poskinia
Warmisko
- Mazurskie
jeziora; rzeki; szlaki piesze; rezerwaty przyrody („Ostoja bobra na rzece Pasce”); cieki dydaktyczne; cmentarzysko kurhanowe - 600 r.p.n.e ( Piórkowo)
Prabuty Pomorskie jeziora; lasy; rezerwaty przyrody; tereny wdkarskie; szlaki kajakowe; ciekawe tajemnice!
Pruszcz Gdaski Pomorskie
Szlak Bursztynowy 2600 m prowadzcy do Midzynarodowego Batyckiego Parku Kulturowego, a tam prawdziwe atrakcje – zespó sportowo rekreacyjny! zabytki sakralne
Pszczóki Pomorskie Lasy; zabytki sakralne; domy podcieniowe; paac w elisawkach; szlaki piesze, rowerowe; wdkarstwo; przejadki konne
Puck Pomorskie
Plae; akwen morski; sporty wodne; port morski i rybacki; szlaki turystyczne; bogata baza noclegowa; zabytki sakralne i wieckie; kamieniczki rybackie; ruiny zamku krzyackiego 
Reda Pomorskie dwie wysoczyzny w ssiedztwie niziny Mocie Bota; punkt widokowy w kierunku morza (204 stopnie); korytarz ekologiczny ze szlakami turystycznymi; dawny zespó dworsko-parkowy
Rumia Pomorskie szlaki turystyczne; najwiksza w kraju kolekcja kaktusów; piec do wytopu elaza sprzed 2000 lat; dworki kaszubskie; estrada „altana koncertowa” w Parku; w ssiedztwie plaa morska
Rychliki
Warmisko
- Mazurskie
 
Kana Elblsko - Ostródzki; jeziora; miejsce mczeskiej mierci w. Wojciecha (wity Gaj); wczesnoredniowieczne pomosty drewniane i grodziska (Bgart); liczne chaty podcieniowe (Jelonki)
Spopol
Warmisko
- Mazurskie
rodowisko wody i lasów; „kaczy doek”; stadniny koni; Warmisko-Mazurski Szlak Bociani
Supsk Pomorskie 28 % - to tereny lene; „Sowiski Park Narodowy”, „Park Krajobrazowy - Dolina Supi”;  parki dworskie;  „Kraina w Kratk”; agroturyzm; wdkowanie; Pomorska Wie Dziedzictwa Kulturowego Swoowo, zabytki; Zamek Ksit Pomorskich, Ratusz Supski z wie widokow
Smodzino Pomorskie „Sowiski Park narodowy”; wydmy ruchome; szlaki turystyczne; cieki przyrodnicze; Kraina w Krat ( Kluki); liczne imprezy kulturalno - sportowo - turystyczne
Sopot Pomorskie czyste plae; wycig narciarski; „Sopot Festiwal”; najdusze drewniane molo w Europie; uzdrowisko; liczne imprezy kulturalno - sportowo – turystyczne; szlaki spacerowe
Sorkwity Warmisko-Mazurskie spywy kajakowe Krutyni; skarpa z winnic z 1852 r.; cieka ekologiczno-dydaktyczna; baza wodna; stanica nurkowa; agroturystyka; cieki rowerowe
Starogard Gd. Pomorskie Stado Ogierów na 23 ha; Rynek wikszy obszarem ni warszawska Starówka; eklektyczny paacyk; liczne obiekty sakralne, w tym synagoga; Bractwo Rycerskie; jeziora; lasy
Stegna Pomorskie czyste plae; lasy; Park Krajobrazowy „Mierzeja Wilana”; uawskie zagrody i domy podcieniowe typu holenderskiego; luzy
Sztum Pomorskie jezioro w rodku miasta; przepikne rezerwaty; ciekawe zabytki i niecodzienne imprezy – m.in. Przegld Sztuki Wiziennej
Sztutowo Pomorskie czyste plae; unikalny bioklimat; najwikszy w Europie rezerwat kormoranów i czapli siwej; Muzeum Stutthof; przystanie rybackie; jazdy konne; imprezy sportowe; liczne akweny dla turystyki wodnej
Tczew Pomorskie szlaki turystyczne; gospodarstwa agroturystyczne; zabytki architektoniczne – mosty tczewskie, Wiea Cinie; nadwilaski Bulwar; port rzeczny w budowie!
Tolkmicko
Warmisko
- Mazurskie
„Wysoczyzna Elblska”; Stadnina Koni (Kadyny); pomniki przyrody; zabytkowe domy z XVIII i XIX w.; Klasztor Franciszkanów z XVII w. (Kadyny); plaa z widokiem na Mierzej Wilan
Ustka Pomorskie Muzeum Chleba; czyste plae; rezerwaty przyrody; „Sowiski Park Narodowy”; uzdrowisko; port - sezonowy poów dorsza; liczne imprezy kulturalno - sportowo – turystyczne; aktywny wypoczynek 
Wejherowo Pomorskie „Kalwaria Wejherowska”; szlaki turystyczne; pomniki przyrody; jeziora; liczne imprezy kulturalne; ssiedztwo morza
Wadysawowo Pomorskie
 kurort wypoczynkowy; czyste plae; port; Dom Rybaka; Muzeum Przyrodnicze; Aleja Gwiazd Sportu; „Bielawskie Blota”; pomniki i obiekty sakralne
Zalewo
Warmisko
- Mazurskie
15 % - to tereny lene; obszar Pojezierza Iawskiego; gospodarstwa agroturystyczne; wypoczynek wodny, pieszy, rowerowy
Powiat Elblski
Warmisko
- Mazurskie
Sie obszarów przyrodniczo cennych, prawnie chronionych: rezerwaty przyrody (lene, ornitologiczne, florystyczne, torfowiskowe); Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblskiej; Obszary Krajobrazu Chronionego - Rezerwat J.Druno – ostoja ptactwa wodnego; Kraina Zalewu Wilanego; Wysoczyzna Elblska - liczne szlaki – piesze, wodne, rowerowe, konne, dydaktyczne; Mennonici
Powiat Ostródzki
Warmisko
- Mazurskie
Pola Grunwaldzkie; Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich; wypoczynek w obiekcie SPA; liczne szlaki – rowerowe (630,2 km), piesze, wodne – ilo niezliczona; imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe – w tym pokazy rycerskich zmaga na miecze, kusze i topory! Rezerwaty przyrody – rzadko: stanowisko maliny moroszki!

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2023
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 1 2
3
4
5
6
7
8
9

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk