Konferencja„May ruch graniczny w teorii i w praktyce”

Czy i jakie korzyci przynioso wprowadzenie zasad maego ruchu granicznego? Jak funkcjonowanie maego ruchu granicznego postrzega lokalny biznes? Czy nowe zasady przekraczania granicy wpyny na intensyfikacj kontaktów samorzdowych? Czy may ruch graniczny wspomaga aktywizacj
wspópracy organizacji pozarzdowych ?

O tych i innych aspektach maego ruchu granicznego z Obwodem kaliningradzkim bd dyskutowali uczestnicy konferencji „May ruch graniczny w teorii i praktyce”, która
odbdzie si 21 - 22 padziernika w Mikoajkach.

Konferencja, której organizatorami s Samorzd Województwa Warmisko-
Mazurskiego oraz StowarzyszenieGmin RP Euroregionu Batyk bdzie okazj do podsumowania
pierwszego roku funkcjonowania nowych zasad przekraczania granicy. Wród panelistów znajd si przedstawiciele polskiej i rosyjskiej administracji rzdowej, samorzdów lokalnych objtych MRG
i wybranych sub mundurowych. Nie zabraknie równie gosu orodków naukowo - badawczych,
stowarzyszeo gospodarczych czy organizacji pozarzdowych z Warmii i Mazur, Pomorza i Obwodu Kaliningradzkiego.


Podczas konferencji zaprezentowane zostan wyniki bada przygotowanych na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, dotyczcych efektów wejcia w ycie Umowy o zasadach maego ruchu granicznego. Polski Instytut Spraw Midzynarodowych
(PISM) przedstawi swoj najnowsz ekspertyz dotyczc
sytuacji politycznej na obszarze przygranicznym. Opracowanymi wspólnie wynikami swoich badao p
odziel si take Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Batyk oraz Uniwersytet Warmisko - Mazurski w Olsztynie.

Zainteresowanych udziaem w konferencji prosimy o przesanie wypenionego formularza,zgodnie z zamieszczon instrukcj. Organizatorzy zapewniaj nocleg i wyywienie. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejnod zgosze.

O udziale w konferencji, organizatorzy poinformuj zainteresowane osoby drog elektroniczn. Konferencja MAY RUCH GRANICZNY W TEORII I W PRAKTYCE jest konferencj podsumowujc projektów: „Mayruch graniczny – teorie i praktyka”, realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Batyk oraz „May ruch graniczny po pierwszym roku funkcjonowania – oczekiwania a osignicia” realizowanego przez Samorzd Województwa Warmisko - Mazurskiego. Projekty s wspófinansowane ze rodków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

SZCZEGÓY:

Przyjazd, rejestracja uczestników do godz. do godz. 10.50

11.00 – 12.00 Sesja plenarna

Pan Jacek Protas, Marszaek Województwa Warmiosko-Mazurskiego

otwarcie konferencji (5 min)
Czonek Zarzdu Stowarzyszen
ia Gmin RP Euroregionu Batyk

sowo wstpne
(5 min)

Pan
Aleksandr Karaczewcew
Konsul Generalny FR w Gdaosku (5 min)

Pan
Marek Gokowski
Konsul Generalny RP w Kaliningradzie (5 min)
(do potwierdzenia)

Pani
Agnieszka Morysioska
 Prezes Zarzdu Laboratorium Badao Spoecznych Sp. z o.o.

prezentacja
wyników badao MSZ
Efekty wejcia w ycie Umowy o zasadach maego ruchu
granicznego midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Federacji Rosyjskiej
(10 min)

Pani
Anna Maria Dyner
,
Biura Badao i Analiz Polskiego Instytutu Spraw Midzynarod
owych

prezentacja publikacji
Policy Paper
The regional cooperation of Northern Poland and Kaliningrad
Oblast: analyzing state of affairs and looking ahead
(10 min)

Pani
Magorzata Samusjew
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Batyk,

Pani JoannaZielioska-Szczepkowska
Uniwersytet Warmiosko-Mazurski w Olsztynie

prezentacja wyników bada pn.
Koszty

korzyci wejcia w ycie umowy o Maym Ruchu Granicznym
z Obwodem Kaliningradzkim FR w ramach projektu Stowarzyszenia Gmin RP ERB
May ruch graniczny

teorie i praktyka
(10 min)

Pani
Aneta Brzyska
,
Z-ca Dyrektora Departamentu Wspópracy Midzynarodowej
Urzdu Marszakowskiego Województwa Warmiosko-Mazurskiego

prezentacja projektu
MRG po
pierwszym roku funkcjonowania

oczekiwania a osignicia
(10 min)
12.00–12.20


Przerwa kawowa
12.20–13.30


Panel I
May ruch graniczny szans dla rozwoju regionalnego.
Moderator
:
Pan Jacek Protas
Marszaek Województwa Warmiosko-Mazurskiego
13.30 - 14.30 Lunch

Panel II

May Ruch Graniczny
-
oczekiwania a osignicia.
Moderator:
Pan Aleksiej Ignatiev
,
Dyrektor ds. Programowych Agencji Reg
ionalnego Rozwoju
Gospodarczego
w Kaliningradzie


16.00 –16.20 Przerwa kawowa
16.20 – 18.00

Panel III
May ruch graniczny

instrument aktywizacji wspópracy
.
Moderator:
prof. dr hab Arkadiusz ukowski
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM
 

Panel III
May ruch graniczny

instrument aktywizacji wspópracy
.
Moderator:
prof. dr hab
Arkadiusz ukowski
Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM

19.30 Kolacja


20.00

PROGRAM ARTYSTYCZNY

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk