CULART II - Kultura i sztuka. Krok II - Nowa jako edukacji

Dotyczy: wizyta studyjna profesjonalistów z zakresu dziedzictwa kulturowego w ramach projektu "CULART II – Kultura i sztuka. Krok II – Nowa jako edukacji" realizowanego w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa

 

Data: 14-16 maja 2013r.

Miejsce: mudzka Fundacja Miejska, Telsziai, Litwa

 

 

 

 

Partner z Litwy, mudzka Fundacja Miejska, by pierwsz organizacj partnersk projektu CULART II, która zorganizowaa wizyt studyjn na swoim terenie dla profesjonalistów z Polski i Rosji. W skad tej grupy wchodziy osoby pracujce w instytucjach zajmujcych si ochron zabytków oraz dziedzictwem kulturowym. Polscy i rosyjscy czonkowie tej wizyty byli reprezentantami rónych struktur w tej dziedzinie, od miejskiego biura konserwatorów zabytków, poprzez wojewódzkie urzdy, do pracowników jednostek ministerialnych, (lista obecnoci – zacznik 1). Grupa z Polski liczya 10 osób, grupa z Rosji 7.

W ramach spotka litewski partner zorganizowa wizyt w regionie mudzi – obszarze dziaalnoci swojej organizacji (program wizyty – zacznik 2). Polscy uczestnicy mieli pierwsz, jak dotd, okazj zapoznania si z dziedzictwem kulturowym tego regionu. Partnerzy zadbali o urozmaicony program. Miejsca, które byy odwiedzane wiadczyy nie tylko o przywizaniu mieszkaców do swych ziem ale przede wszystkim o potdze kultury mudzi i ogromnej wiadomoci o wartociach, które naley pielgnowa.

Delegacja konserwatorów i muzealników odbya wizyt w odrestaurowanych paacach, dworach i skansenach, spotkaa si z przewodnikami i historykami, zapoznaa si z litewskimi dowiadczeniami z zakresu konserwacji zabytków, sposobów pielgnacji miejsc historycznych. Szczególn atrakcj tej wizyty byo zapoznanie si uczestników z dziedzictwem kultury ywej – mudzkimi tacami i piewami ludowymi.

Delegacja polska i rosyjska odbya take spotkanie robocze w swoim gronie i miaa okazj do wymiany dowiadcze z zakresu prowadzenia prac konserwatorskich, sposobów archiwizowania danych o zabytkach prowadzonych po stronie polskiej i rosyjskiej.

Dla tej grupy uczestników w ramach projektu CULART II, lecz w póniejszym terminie, przewidziane jest szkolenie, którego tematy okrelili sami zainteresowani podczas spotkania roboczego na Litwie. Szkolenie bdzie zorganizowane dla osób z Polski i Rosji. Wszyscy wyrazili take ch dalszej wspópracy reprezentowanych przez siebie instytucji.

 

  

Adrianna Gniado-Turkowska


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk