Euroregion Batyk przyj Plan Dziaania na lata 2013?2014

W Gdasku w dniu 26 lutego 2013r. podczas spotkania Prezydium ERB przyjto Plan Dziaania Euroregionu Batyk na lata 2013-2014. Gwnym celem wsplnych dziaa ERB bdzie wdraanie Agendy ERB 2020, a w szczeglnoci dziaania przyczyniajce si do realizacji dwch celw Agendy: uczynienie ERB efektywnym narzdziem politycznym oraz uczynienie ERB skuteczn organizacj stawiajc czoa wsplnym wyzwaniom. Dlatego te, zawarto Planu Dziaania 2013-2014 jest kontynuacj dziaa okrelonych w Planie Dziaania przyjtym rok temu.

Planowane dziaania, ktre maj na celu wsparcie interesariuszy ERB w stawianiu czoa wsplnym wyzwaniom to: wsparcie wsppracy modzieowej w ramach Rady Modzieowej ERB; uatwianie nawizywania kontaktw pomidzy przedstawicielami biznesu ze szczeglnym uwzgldnieniem klastrw, innowacji i internacjonalizacji MP; stworzenie platformy wsppracy zajmujcej si tematem mobilnoci rynku pracy oraz bezrobocia modych, a take wsppraca wok zagadnie dotyczcych wody w regionach ERB. Dziaania, ktrych celem jest wzmocnienie politycznej roli ERB s podzielone na zewntrzne i wewntrzne. W ramach dziaa zewntrznych ERB bdzie uczestniczy we wdraaniu programw Europejskiej Wsppracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa w Regionie Morza Batyckiego oraz we wdraaniu Strategii UE dla Regionu Morza Batyckiego, a take bdzie wsppracowa z odpowiednimi instytucjami na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym. Dziaania wewntrzne skupi si na wzmocnieniu zaangaowania interesariuszy oraz na wzmocnieniu ERB wewntrznie.

Plan Dziaania ERB na lata 2013-2014 dostpny jest w j. polskim oraz w angielskim.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Kwiecie 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 1 2 3 4 5
6
7
8
9
10
11
12

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk