O projekcje

Z przyjemnoci informujemy, i od dnia 18 wrzenia 2012 r. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk uczestnicy w projekcie realizowanym ze rodkw Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Wsppracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 pn. Kultura i Sztuka – krok II. Nowa jako w edukacji. (CULART II).

Ogólnym celem projektu jest rozwój potencjau spoecznego poprzez wsparcie moliwoci edukacji.

Cele szczegóowe projektu to:

- Utworzenie nowego zintegrowanego programu edukacyjnego w kulturze (zorientowanego na rynek pracy, wykorzystanie ITC i zaangaowanie specjalistów kultury z maych miejscowoci)

- Wspólna praca specjalistów kultury z ssiadujcych krajów ukierunkowana na podniesienie dostpnoci nowych form edukacji dla specjalistów i ekspertów kultury

 

Rezultaty uzyskane w wyniku tej wspópracy bd wykorzystywane przez specjalistów – ludzi pracujcych w sektorze kultury, w lokalnych organizacjach i instytucjach. Projekt przewiduje dziaania w kilku obszarach, m.in. s to:

Dziaania badawczo-analityczne, takie jak analiza dowiadcze uzyskanych w wyniku realizacji rónorodnych projektów w obszarze kultury (w regionach granicznych), badanie poziomu zapotrzebowania na e-learningowe podnoszenie kwalifikacji wród czonków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspópracy w Obszarze kultury oraz badanie dostpnoci kursów podnoszenia kwalifikacji (w obszarze kultury).

Dziaania edukacyjne – stacjonarny kurs podnoszenia kwalifikacji dla pracownikow instytucji i organizacji kultury z maych miast oraz kurs e-lerningowy dla wród czonków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspópracy w Obszarze kultury, kursy jzykowe (j.polski oraz j.rosyjski)

Spotkania i wymiana dowiadcze, gdzie przewidziane s regularne spotkania czonków Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspópracy w Obszarze kultury, wizyty studyjne przedstawicieli samorzdów lokalnych (w celu zapoznania si z praktyk ochrony zabytków, znajdujcych si w na terenie lokalnych samorzdów), konferencje projektowe – otwierajca oraz zamykajca.

 

Okres realizacji   projektu                      

wrzesie 2012 r. – wrzesie 2014 r. – 24 miesice

Partner Wiodcy

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk

Partnerzy

  • Fundusz Lokalny „Kaliningrad” (Federacja Rosyjska)

  • Regionalna Pastwowa Instytucja Zawodowego Ksztacenia Uzupeniajcego (podnoszenia kwalifikacji) specjalistów kultury i sztuki „Centrum Edukacyjno-Metodyczne” (CEM) w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska)

  • Fundusz Lokalny Samogition (Republika Litewska)

ródo finasowania

Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Wspópracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013

Budet

Cakowity: 277 777,87 EUR

Grant: 250 000,00 EUR

Poziom dofinansowania

90% wartoci kosztów kwalifikowalnych

 


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk