Pomysy i idee projektowe

Dziaania na otwie

  1. Komitet Doradczy ds. Turystyki

Stworzony przez wadze miasta Valmiera w celu wspierania rozwoju turystki lokalnej i regionalnej. Komitet stworzono w oparciu o koncepcj Triplex Helix (Potrójna Helisa), spenia kilka funkcji, m.in. uatwia przepyw informacji miedzy poszczególnymi uczestnikami (podmiotami w obszarze Turystyki), pozwala zwikszy efekt synergii midzy projektami realizowanymi w obszarze oddziaywania, umoliwia koncentracje rodków i dziaa w wybranych obszarach priorytetowych, stanowi platform uatwiajc wypracowywanie wspólnych projektów. W skad komitetu wchodz przedstawiciele lokalnych przedsibiorstw z brany turystycznej, administracje czterech gmin regionu (Valmiera, Bever?na, Burtnieki i Koc?ni) i specjalizujcy si zagadnieniach turystyki naukowcy Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Valmiera. Oprócz funkcji doradczych dotyczcych wyznaczania najwaniejszych kierunków rozwoju turystyki, Komitet prowadzi take praktyczne dziaania informacyjne i promocyjne poprzez swoj stron internetow Visit Valmiera.

  1. Hotel „Paac Dikli”

Dziaajcy od roku 2003 Hotel „Paac Dikli” mieci si w odrestaurowanym XIX-wiecznym neobarokowym dworze pooonym w maej miejscowoci Dikli nieopodal stolicy regionu Vidzeme, Valmiery. Oprócz usug hotelowych, Paac Dikli oferuje rónorodne formy turystyki wypoczynkowej, historycznej i leczniczej, w tym midzy innymi wycieczki krajoznawcze do Parku Narodowego Gauja, spektakle teatralne w Teatrze Miejskim w Valmierze czy zabiegi lecznicze w hotelowym SPA. Oferta hotelu cieszy si bardzo duym zainteresowaniem take wród seniorów, którzy obecnie stanowi okoo 35% klientów. Dc do staego poszerzania swojej oferty, hotel cile wspópracuje z wieloma instytucjami i przedsibiorstwami rónych bran. Oprócz Teatru Miejskiego w Valmiera s to m.in. linie lotnicze Air Baltic i Browar Valmiera (“Valmiermuias alus”).

  1. Centrum Rehabilitacyjne Ligatne

Pooone w sercu Parku Narodowego Rzeki Gauji Centrum Rehabilitacyjne Ligatne (SIA Rehabilit?cijas centrs "L?gatne") oferuje bardzo szeroki wachlarz usug rehabilitacyjnych, leczniczych i wypoczynkowych dla osób starszych i niepenosprawnych z caego terytorium otwy. W zwizku z bardzo wysokim poziomem usug, Centrum cieszy si bardzo du popularnoci take wród turystów zagranicznych. Rocznie z jego usug korzysta ponad 2000 kuracjuszy. Oferta rehabilitacyjna Centrum kierowana jest gównie do osób z chorobami ukadu krenia, puc, krgosupa czy stawów. Oprócz tego Centrum oferuje terapie zajciowe i psychologiczne dla osób z zaburzeniami nerwicowymi lub dotknitych zespoem chronicznego zmczenia. Z usug Centrum korzystaj gównie osoby starsze, które mog ubiega si o dofinansowanie pobytu w wysokoci do 50% kosztów. Obecnie cz Centrum Rehabilitacji przechodzi przebudow dofinansowan ze rodków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Celem dziaania jest dostosowanie oferty rehabilitacyjnej Centrum do najwyszych standardów.

Centrum to powstao na bazie Radzieckiego Bunkra, który by wybudowany jeszcze w latach 80-ych ubiegego wieku, wanie w tym bunkrze mia si mieci punkt dowodzenia na wypadek wojny atomowej. „Przykrywk” od pocztku byo legalnie dziaajce Centrum Rehabilitacji . Bunkier o powierzchni 2000 m2 wybudowano na gbokoci 9 metrów. Centrum obok usug typowo leczniczych oferuje równie wycieczki po bunkrze z atrakcjami typu posiek w stylu komunizmu. Kompleks stanowi udany przykad wykorzystania lokalnych moliwoci i czenia ze sob, wydawaoby si, nie moliwych do poczenia, elementów.

  1. Muzeum Opera „Banuta”

Muzeum stworzono na terenie starego gospodarstwa rolnego z XIX w. Prezentuje ono szereg eksponatów zwizanych z pierwsz otewsk oper pt. Banuta skomponowan w roku 1920 przez Alfredsa Kalninsa. Gospodarstwo organizuje take coroczne uroczystoci wita przesilenia letniego J??u nakt? (Noc Jana), którego polskim odpowiednikiem jest Noc witojaska. Kadego roku w uroczystociach bierze udzia kilkanacie tysicy ludzi z terenu caej Litwy, a w tym take przedstawiciele najwyszych wadz pastwowych. Muzeum kultywuje tradycje niepodlegociowe i kulturowe otwy, zachowujc przy tym niepowtarzalny charakter otewskiej wsi. Oferta cieszy si bardzo duym zainteresowaniem turystów, w tym take osób starszych. Podkreli naley fakt, i od pocztku do koca jest to idea prywatna, znajduje si na terenie posiadoci prywatnej jednego z potomków Alfredsa Kalninsa, osoby mocno zaangaowanej w zachowanie kultury otewskiej.

  1. Muzeum Historii Regionalnej i Sztuki w Valmiera

Muzeum Historii Regionalnej i Sztuki (Valmieras Muzejs) zlokalizowane jest w samym sercu historycznego centrum Valmiery w obrbie ruin starego zamku Zakonu Kawalerów Mieczowych. W jego skad wchodzi osiem odrestaurowanych XVII-wiecznych kamienic, w których znajduj si zarówno pomieszczenia wystawiennicze, jak magazyny, archiwa i biura. Muzeum powstao w 1959 roku i obecnie jest najwaniejszym obiektem tego typu w caym regionie. Jego zbiory zawieraj ponad 60 tysicy eksponatów z rónych epok dokumentujcych bogat histori miasta i regionu. Oprócz klasycznej oferty wystawienniczej, muzeum organizuje take wycieczki, wykady i rozmaite programy edukacyjne. Duym zainteresowaniem osób starszych cieszy si program edukacyjny na temat zielarstwa i parzenia herbat zioowych. Podczas zaj odbywajcych si w ogrodzie zielnym muzeum, uczestnicy maj okazj zapozna si rozmaitymi rodzajami zió, sposobami ich pielgnacji i preparowania, by potem uczestniczy w zajciach parzenia herbat zioowych. Duym zainteresowaniem seniorów ciesz si take wycieczki piesze z przewodnikiem organizowane przez muzeum w sezonie letnim.

  1. Tramwaj Wodny na rzece Gauja

Dziaajcy od tego roku Tramwaj Wodny stanowi najnowsz atrakcj turystyczn Valmiery adresowan do wszystkich grup wiekowych, w tym take do osób starszych i niepenosprawnych. Pomys uruchomienia tej usugi turystycznej powsta na bazie inicjatywy lokalnego centrum turystyki aktywnej “EI” i uzyska wsparcie finansowe z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, co umoliwio stworzenie odpowiedniej infrastruktury portowej dostpnej dla osób niepenosprawnych. Oferta przewiduje 30-40 minutowe rejsy rzek Gauj przez zabytkowe centrum Valmiera i stanowi ciekaw alternatyw turystyczn zwaszcza dla osób niepenosprawnych i w podeszym wieku.


Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk