Rusza Projekt TOURAGE ? Rozwj turystyki osb starszych w regionach peryferyjnych

TOURAGE_logo_1.JPG           ERDF_logo.JPG INTERREG_IVC_LOGO_slogan.JPG

Z przyjemnoci informujemy, e od 1 marca 2012 r. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk uczestnicy w projekcie realizowanym w ramach Programu Wspópracy Midzyregionalnej INTERREG IVC pt.  TOURAGE – Rozwój turystyki osób starszych w regionach peryferyjnych (TOURAGE – Developing Senior Tourism in Remote Regions). Projekt skupia dwunastu partnerów z Bugarii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, otwy, Polski, Rumunii, Sowacji i Wgier, a przewidziane w nim dziaania bd trway do grudnia 2014 r.

 

Projekt powsta dziki intensywnej wspópracy regionów zrzeszonych w sieci Network of Eastern External Border Regions - NEEBOR (Sie Europejskich Wschodnich Regionów Granicznych), które s w wielu przypadkach odlege i sabo zaludnione, a ich rozwój gospodarczy i zatrudnienie napotykaj na due wyzwania. Na takich obszarach turystyka generuje wiele nowych moliwoci zatrudnienia. Dostrzegaj to wadze regionalne uwzgldniajc rozwój turystki w swoich regionalnych strategiach rozwoju. 

Projekt TOURAGE zajmuje si rosncym w caym wiecie zachodnim problemem starzenia si. Starzenie si spoeczestwa jest powanym wyzwaniem dla caej Europy, a Unia Europejska ucierpi z tego powodu w tym samym stopniu co np. Japonia czy USA. Istotne jest zatem utrzymanie aktywnoci i zdrowia u starzejcych si obywateli oraz wdraanie odpowiednich przepisów dotyczcych zaawansowanego wieku, tak aby wygra walk z rosncymi kosztami opieki zdrowotnej i spoecznej.  

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie gospodarki regionalnej poprzez rozwój turystyki dla osób starszych oraz wspieranie aktywnego i zdrowego starzenia si. Cel ten zostanie osignity poprzez wymian rozwiza i dowiadcze dotyczcych usprawnienia polityki rozwoju regionalnego w obszarze turystki dla seniorów. Projekt bdzie mia take na celu uwiadomienie wadzom regionalnym i lokalnym znaczenia tej gazi turystyki poprzez przekazywanie informacji o wyzwaniach i korzyciach, a przede wszystkim o dobrych praktykach wykorzystywanych w innych pastwach czonkowskich UE. 

Na potrzeby TOURAGE zostay wybrane podtematy: Zatrudnienie, Kapita Ludzki i Edukacja. Za pomoc rozwoju turystyki dla osób starszych moliwe jest zwikszenie zatrudnienia poprzez rozwój innowacyjnych produktów turystycznych i przedsibiorstw. Dodatkowo, poprzez zacienienie wspópracy z wadzami regionalnymi i instytucjami edukacyjnymi, mona usprawni pomoce naukowe i szkolenia majce na celu polepszanie usug dla turystów w zaawansowanym wieku. Dziaania takie bd take miay pozytywny wpyw na ogólny kapita ludzki w regionach poszerzajc wiedz na temat zmian demograficznych i starzenia. Dobre praktyki i przepisy w tych dziedzinach bd przenoszone i rozwijane w ramach dziaa projektu.

W ramach projektu TOURAGE Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Batyk bdzie wspópracowa z pozostaym partnerami na rzecz identyfikacji i wymiany dobrych praktyk, ewaluacji najwaniejszych wyzwa, wymiany dowiadcze poprzez organizacj seminariów, konferencji, grup roboczych i wizyt studyjnych, opracowania wspólnych metodologii i propozycji zmian w odnonych politykach regionalnych opartych na zidentyfikowanych dobrych praktykach, a take upowszechnienia rezultatów projektu na poziomie regionalnym i europejskim.

 

Dodaj komentarz

KALENDARZ WYDARZE

Zobacz list wydarze zwizanych z dziaaniem naszego stowarzyszenia.

Przejd na podstron ze szczegowymi informacjami. »
Czerwiec 2024
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
2
3
4
5
6
7

NEWSLETTER

MSZ
Strona zostaa utworzona w ramach projektu "Euroregionalne Centrum Informacji - wsppraca z Obwodem Kaliningradzkim" wspfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Wsppraca

Strona wyraa jedynie pogldy autorw i nie moe by utosamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Euroregion Ba�tyk